menu
 1. Toldinspektion - en form for toldkontrol, der består i at foretage en visuel inspektion af varer, herunder køretøjer og bagage til enkeltpersoner, lastcontainere, toldforseglinger, sæler og andre identifikationsmidler uden at åbne lastrum (rum) af køretøjer og emballagevarer adskillelse, demontering, krænkelse af integriteten af ​​de inspicerede genstande (herunder enkeltpersoners bagage) og deres dele på andre måder, med undtagelse af sådan inspektion udført under toldkontrol i form af toldinspektion af lokaler og områder.
 2. Toldinspektion udføres for at kontrollere og (eller) indhente oplysninger om de varer, for hvilke toldkontrol, samt for at kontrollere tilstedeværelsen af ​​toldforseglinger, segl og andre identifikationsmidler på varer, køretøjer og deres lastrum (rum).
 3. Der kan foretages en toldkontrol i fravær af deklaranten, andre personer, der har myndighed over varerne, og deres repræsentanter, undtagen i tilfælde, hvor disse personer udtrykker et ønske om at være til stede ved toldkontrollen.
 4. Resultaterne af toldinspektionen formaliseres ved at udarbejde en toldinspektionsrapport, hvis form fastlægges af Kommissionen, eller ved at notere fakta om toldinspektionen på transport (transport), kommercielle eller tolddokumenter, der er indsendt til toldmyndigheden.
  Ved toldkontrol af enkeltpersoners og (eller) køretøjers bagage til personligt brug udfærdiges der kun en toldinspektionslov, hvis den vil blive brugt af toldmyndighederne ved udførelse af toldoperationer og (eller) toldkontrol.
 5. Hvis resultaterne af toldkontrollen formaliseres ved at notere fakta om toldkontrollen på transport (transport), kommercielle eller tolddokumenter, der er forelagt toldmyndigheden, efter anmodning fra den person, der har myndighed over varerne, embedsmænd er forpligtet til at udarbejde en toldinspektionsrapport:
  1. ved toldkontrol på varebevægelsessteder over Unionens toldgrænse - senest 2 timers arbejdstid efter toldkontrollen
  2. ved toldkontrol andre steder - senest 2 timer fra arbejdsdagen starter efter dagen for toldkontrollen.
 6. Toldinspektionen udfærdiges i 2 eksemplarer, hvoraf den ene overdrages (sendes) til den person, der har beføjelser i forhold til varerne, eller dennes repræsentant, hvis disse personer identificeres.
Hvis du har brug for at foretage en toldkontrol i Vladivostok, skal du bare skrive til os, så gør vi alt.
Anfrage senden

Kommentarer (0)

0-vurdering fra 5 baseret på 0-stemmer
Ingen poster

Skriv noget nyttigt eller bedøm bare

 1. Gæst.
Bedøm materialet:
Vedhæftede filer (0 / 3)
Del din placering