menu

Beskrivelse af typiske overensstemmelseserklæringer

Erklæringsplan 1д

1д-skemaet inkluderer følgende procedurer:

 • dannelse og analyse af teknisk dokumentation;
 • produktionskontrol;
 • test af produktprøver;
 • accept og registrering af overensstemmelseserklæring;
 • tegning af et enkelt tegn på adressen.

Ansøgeren træffer alle nødvendige foranstaltninger, så produktionsprocessen er stabil og sikrer, at de fremstillede produkter opfylder kravene i de tekniske forskrifter, genererer teknisk dokumentation og analyserer den.

Ansøgeren sørger for produktionskontrol.

For at kontrollere, om produkter er i overensstemmelse med kravene i tekniske forskrifter, udfører ansøgeren prøver af produktprøver. Test af produktprøver udføres efter ansøgerens valg i et testlaboratorium eller et akkrediteret testlaboratorium.

Ansøgeren udarbejder en overensstemmelseserklæring og registrerer den på et notifikationsgrundlag.

Ansøgeren anvender et enkelt tegn på appel, medmindre andet er fastsat i den tekniske forskrift.

Erklæringsplan 2д

2д-skemaet inkluderer følgende procedurer:

 • dannelse og analyse af teknisk dokumentation;
 • testning af en batch af produkter (et enkelt produkt);
 • accept og registrering af overensstemmelseserklæring;
 • tegning af et enkelt tegn på adressen.

Ansøgeren genererer teknisk dokumentation og analyserer den.

Ansøgeren udfører test af produktprøver (enkeltprodukter) for at sikre bekræftelse af den påståede overensstemmelse med produkterne med kravene i den tekniske forskrift. Test af produktprøver (enkeltprodukter) udføres efter ansøgerens valg i et testlaboratorium eller et akkrediteret testlaboratorium.

Ansøgeren udarbejder en overensstemmelseserklæring og registrerer på anmeldelse.

Ansøgeren anvender et enkelt tegn på appel, medmindre andet er fastsat i den tekniske forskrift.

Erklæringsplan 3д

3д-skemaet inkluderer følgende procedurer:

 • dannelse og analyse af teknisk dokumentation;
 • produktionskontrol;
 • test af produktprøver;
 • accept og registrering af overensstemmelseserklæring;
 • tegning af et enkelt tegn på adressen.

Ansøgeren træffer alle nødvendige foranstaltninger, så produktionsprocessen er stabil og sikrer, at de fremstillede produkter opfylder kravene i de tekniske forskrifter, genererer teknisk dokumentation og analyserer den.

Ansøgeren sørger for produktionskontrol.

For at kontrollere produkternes overensstemmelse med kravene i tekniske forskrifter udfører ansøgeren prøver af produktprøver. Produktprøver testes i et akkrediteret testlaboratorium.

Ansøgeren udarbejder en overensstemmelseserklæring og registrerer på anmeldelse.

Ansøgeren anvender et enkelt tegn på appel, medmindre andet er fastsat i den tekniske forskrift.

Erklæringsplan 4д

4д-skemaet inkluderer følgende procedurer:

 • dannelse og analyse af teknisk dokumentation;
 • testning af en batch af produkter (et enkelt produkt);
 • accept og registrering af overensstemmelseserklæring;
 • tegning af et enkelt tegn på adressen.

Ansøgeren genererer teknisk dokumentation og analyserer den.

Ansøgeren udfører test af produktprøver (enkeltprodukter) for at sikre bekræftelse af den påståede overensstemmelse med produkterne med kravene i den tekniske forskrift. Test af produktprøver (enkeltprodukter) udføres i et akkrediteret testlaboratorium.

Ansøgeren udarbejder en overensstemmelseserklæring og registrerer på anmeldelse.

Ansøgeren anvender et enkelt tegn på appel, medmindre andet er fastsat i den tekniske forskrift.

Erklæringsplan 5д

5д-skemaet inkluderer følgende procedurer:

 • dannelse og analyse af teknisk dokumentation;
 • produktionskontrol;
 • udføre forskning (test) af typen;
 • accept og registrering af overensstemmelseserklæring;
 • tegning af et enkelt tegn på adressen.

Ansøgeren træffer alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at produktionsprocessen er stabil og sikrer, at deklarerede produkters overensstemmelse er i overensstemmelse med kravene i den tekniske forskrift, genererer teknisk dokumentation og analyserer den.

Ansøgeren sørger for produktionskontrol.

Produktcertificeringsorganet (akkrediteret testlaboratorium) udfører i overensstemmelse med sit akkrediteringsfelt og på ansøgerens vegne produkttypeforskning på en af ​​følgende måder:

 • undersøgelse af prøven til planlagt produktion som en repræsentant for alle fremtidige produkter
 • analyse af teknisk dokumentation, test af en produktprøve eller kritiske produktkomponenter.

Resultaterne af typeforskningen registreres i konklusionen (overensstemmelsescertifikat) og (eller) protokollen, hvor det akkrediterede testlaboratorium giver en vurdering af produkttypens overensstemmelse med de fastlagte krav.

Ansøgeren udarbejder en overensstemmelseserklæring og registrerer på anmeldelse.

Ansøgeren anvender et enkelt tegn på appel, medmindre andet er fastsat i den tekniske forskrift.

Erklæringsplan 6д

6д-skemaet inkluderer følgende procedurer:

 • dannelse og analyse af teknisk dokumentation, som nødvendigvis inkluderer et certifikat for styringssystemet (kopi af certifikatet) udstedt af certificeringsorganet for styringssystemer, der bekræfter, at ledelsessystemet er i overensstemmelse med de krav, der er defineret i de tekniske forskrifter;
 • produktionskontrol;
 • test af produktprøver;
 • accept og registrering af overensstemmelseserklæring;
 • tegning af et enkelt tegn på appellen;
 • overvågning af styringssystemets stabilitet.

Ansøgeren træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre stabiliteten i styringssystemet og produktionsbetingelserne for fremstilling af produkter, der opfylder kravene i den tekniske forskrift, genererer teknisk dokumentation og analyserer den under hensyntagen til det faktum, at der kan etableres et eller flere dokumenter i den tekniske forskrift for overholdelse af hvilke styringssystem certificering.

Ansøgeren sikrer produktionskontrollen og informerer certificeringsorganet for styringssystemer om alle planlagte ændringer i styringssystemet.

Ansøgeren tester produktprøver. Produktprøver testes i et akkrediteret testlaboratorium.

Ansøgeren udarbejder en overensstemmelseserklæring og registrerer på anmeldelse.

Ansøgeren anvender et enkelt tegn på appel, medmindre andet er fastsat i den tekniske forskrift.

Ledelsessystemets certificeringsorgan overvåger driften af ​​et certificeret styringssystem.

I tilfælde af negative resultater af inspektionskontrollen tager ansøgeren en af ​​følgende beslutninger:

 • suspendere overensstemmelseserklæringen
 • annullere overensstemmelseserklæringen.

Der foretages en passende registrering i det samlede register over udstedte overensstemmelsescertifikater og registrerede overensstemmelseserklæringer, der er udarbejdet i en enkelt form.

Resuméstabel over typiske overensstemmelseserklæringer
Kredsløbsnummer Kredsløb Ansøgning ansøger Dokument, der bekræfter, at
Produkt testning, forskning typen Estimering af produktionen Produktionskontrol
1D produktprøver testet af producenten - Produktionen overvåges af producenten Til masseproducerede produkter Producent af en medlemsstat i toldunionen eller en person, der er autoriseret af en udenlandsk producent på toldunionens område Overensstemmelseserklæring for serieproduktion
2D prøvning af en batch af produkter (et enkelt produkt) udføres af ansøgeren - - For en batch af produkter (enkelt vare) Statens fabrikant, sælger (leverandør) - et medlem af toldunionen eller en person, der er autoriseret af en udenlandsk producent på toldunionens område Overensstemmelseserklæring for en batch af produkter (enkelt vare)
3D test af produktprøver i et akkrediteret testlaboratorium (center) - Produktionen overvåges af producenten Til masseproducerede produkter Producent af en medlemsstat i toldunionen eller en person, der er autoriseret af en udenlandsk producent på toldunionens område Overensstemmelseserklæring for serieproduktion
4D testning af en batch af produkter (et enkelt produkt) i et akkrediteret testlaboratorium (center) - - For en batch af produkter (enkelt vare) Statens fabrikant, sælger (leverandør) - et medlem af toldunionen eller en person, der er autoriseret af en udenlandsk producent på toldunionens område Overensstemmelseserklæring for en batch af produkter (enkelt vare)
5D type forskning - Produktionen overvåges af producenten Til masseproducerede produkter Producent af en medlemsstat i toldunionen eller en person, der er autoriseret af en udenlandsk producent på toldunionens område Overensstemmelseserklæring for serieproduktion
6D test af produktprøver i et akkrediteret testlaboratorium (center) styringssystemcertificering og inspektionskontrol af et styringssystemcertificeringsorgan Produktionen overvåges af producenten Overensstemmelseserklæring for serieproduktion

Kommentarer (0)

0-vurdering fra 5 baseret på 0-stemmer
Ingen poster

Skriv noget nyttigt eller bedøm bare

 1. Gæst.
Bedøm materialet:
Vedhæftede filer (0 / 3)
Del din placering
Russiske jernbaner holder op med at modtage varer til grænseovergangene Grodekovo - Suifenhe og Zabaikalsk - Manchuriet, undtagen containere.
01:04 01-12-2021 Flere detaljer ...
Ifølge lederen af ​​det statslige transportleasingselskab Yevgeny Dietrich vil Lavna-kulterminalen give endnu større mulighed for økonomisk udvikling i regionen.
01:00 01-12-2021 Flere detaljer ...
Den nye transportstrategi dækker spørgsmål om at øge befolkningens mobilitet og udvikling af indenlandsk turisme, øge mængden og hastigheden af ​​godstransport, transit af varer mv.
20:42 30-11-2021 Flere detaljer ...
På grund af kraftig vind i Kerch-strædet blev skibsfarten indstillet den 29. november. Mere end 150 skibe venter stadig på passage.
18:25 30-11-2021 Flere detaljer ...