menu

Verifikation af told, andre dokumenter og (eller) oplysninger, påbegyndt før frigivelse af varer

 1. Hvis indgivelsen af ​​toldangivelsen ikke var ledsaget af fremlæggelse af dokumenter, der bekræfter de oplysninger, der er angivet i toldangivelsen, har toldmyndigheden ret til at anmode deklaranten om de verificerede oplysninger om dokumenterne, hvis oplysninger er angivet i toldangivelsen.
 2. De dokumenter, der anmodes om i overensstemmelse med stk. 1 i denne artikel, skal indsendes af erklæreren senest 4 timer før udløbet af den periode, der er angivet i artikel 3, stk. 119 TC EAEU.
 3. Hvis de dokumenter, der anmodes om i henhold til stk. 1 i denne artikel, ikke indsendes af deklaranten, nægter toldmyndigheden at frigive varerne i overensstemmelse med toldkodeksens artikel 125 Euratom.
 4. Toldmyndigheden har ret til at anmode om kommercielle, regnskabsmæssige dokumenter, oprindelsescertifikat og (eller) andre dokumenter og (eller) oplysninger, herunder skriftlige forklaringer, der er nødvendige for at fastslå nøjagtigheden og fuldstændigheden af ​​de verificerede oplysninger, der er angivet i toldangivelsen, og (eller) oplysninger i andre dokumenter i følgende tilfælde:
  1. dokumenter, der indsendes ved indgivelse af en toldangivelse eller indsendes i overensstemmelse med stk. 2 i denne artikel, indeholder ikke de nødvendige oplysninger eller bekræfter ikke korrekt deklarerede oplysninger;
  2. toldmyndigheden afslørede tegn på manglende overholdelse af bestemmelserne i toldkodeksen i EAEU og andre internationale traktater og retsakter inden for toldregulering og (eller) lovgivningen i medlemsstaterne, herunder unøjagtigheden af ​​oplysningerne i sådanne dokumenter.
 5. Запрос документов и (или) сведений у декларанта в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи должен быть обоснованным и должен содержать перечень признаков, указывающих на то, что сведения, заявленные в таможенной декларации, и (или) сведения, содержащиеся в иных документах, должным образом не подтверждены либо могут являться недостоверными, перечень дополнительно запрашиваемых документов и (или) сведений, а также сроки представления таких документов и (или) сведений.
  Перечень запрашиваемых документов и (или) сведений определяется должностным лицом таможенного органа исходя из проверяемых сведений с учетом условий сделки с товарами, характеристик товара, его назначения, а также иных обстоятельств.
 6. Ved anmodning om dokumenter og (eller) oplysninger i overensstemmelse med stk. 4 i denne artikel for at bekræfte oplysninger, der påvirker mængden af ​​told, afgifter, særlige, antidumping-, udligningstold, informerer toldmyndigheden deklaranten om muligheden for at foretage frigivelse af varer i overensstemmelse med artikel 121 i toldkodeksen i EAEU. I dette tilfælde sender toldmyndigheden til deklaranten beregningen af ​​sikkerhedsbeløbet for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold, undtagen i tilfælde, der er fastsat i henhold til artikel 121 i EAEU's toldkodeks, når der stilles sikkerhed for betaling af told, skatter, særlige, antidumping, kræves der ingen udligningstold.
  Formularen til beregning af sikkerhedsbeløbet for opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold, strukturen og formatet for en sådan beregning i form af et elektronisk dokument og proceduren for udfyldning dem fastsættes af Kommissionen.
 7. De dokumenter og (eller) oplysninger, der anmodes om i overensstemmelse med stk. 4 i denne artikel, eller forklaringer på årsagerne til, at sådanne dokumenter og (eller) oplysninger ikke kan indsendes og (eller) mangler, skal indsendes af erklæreren:
  1. senest 4 timer før udløbet af den periode, der er angivet i artikel 3, stk. 119, i toldkodeksen i EAEU, hvis anmodningen om dokumenter og (eller) oplysninger er relateret til verifikation af oplysningerne i toldangivelsen og dokumenterne indsendt ved fremsendelse af toldangivelsen
  2. senest 2 timer før udløbet af den periode, der er angivet i artikel 3, stk. 119, i toldkodeksen i EAEU - hvis anmodningen om dokumenter og (eller) oplysninger er relateret til verifikation af oplysningerne i toldangivelsen og dokumenterne indsendt i overensstemmelse med stk. 2 i denne artikel, og de verificerede oplysninger påvirker ikke told, skatter, særlige, antidumping, udligningstold;
  3. senest 1 hverdag før udløbet af den periode, der er fastsat af toldmyndigheden, når tiden for frigivelse af varer forlænges i overensstemmelse med artikel 4, stk. 6-119, i toldkodeksen i EAEU, - hvis anmodningen om dokumenter og (eller) oplysninger er relateret til verifikation af oplysningerne i toldangivelsen og dokumenter indsendt i henhold til stk. 2 i denne artikel, og oplysningerne, der verificeres, påvirker mængden af ​​told, skatter, særlige, antidumping, udligning pligter.
 8. Hvis de dokumenter og (eller) oplysninger, der anmodes om i overensstemmelse med stk. 4 i denne artikel, herunder skriftlige forklaringer eller forklaringer på årsagerne til, at sådanne dokumenter og (eller) oplysninger ikke kan indsendes og (eller) er fraværende, ikke findes i vilkår fastsat i stk. 7 i denne artikel og betingelsen i artikel 121 i toldkodeksen i EAEU ikke er opfyldt, nægter toldmyndigheden at frigive varer i overensstemmelse med artikel 125 i toldkodeksen i EAEU.
 9. De dokumenter og (eller) oplysninger, der anmodes om i overensstemmelse med stk. 1 og 4 i denne artikel, skal indsendes af de personer, som de anmodes om, i et sæt (samtidigt) for hver anmodning.
  Samtidig med de dokumenter og (eller) oplysninger, som toldmyndigheden anmoder om, kan andre dokumenter og (eller) oplysninger indsendes af de personer, som de anmodes om for at bekræfte nøjagtigheden og fuldstændigheden af ​​de oplysninger, der er angivet i toldangivelsen, og (eller) oplysninger i andre dokumenter.
 10. Efter afslutning af toldkontrollen, andre dokumenter og (eller) oplysninger før frigivelse af varer i tilfælde af, at dokumenter og (eller) oplysninger indsendes i overensstemmelse med denne artikel eller en forklaring på årsagerne til, at sådanne dokumenter og (eller) oplysninger ikke kan indsendes og (eller) er fraværende, eller resultaterne af toldkontrol i andre former og (eller) toldundersøgelse af varer og (eller) dokumenter udført som led i en sådan revision bekræfter nøjagtigheden og (eller) fuldstændigheden af når oplysninger kontrolleres, frigiver toldmyndigheden varerne i overensstemmelse med artikel 118 TC EAEU.
 11. Efter afslutning af toldkontrollen, andre dokumenter og (eller) oplysninger før frigivelse af varer i tilfælde af, at dokumenter og (eller) oplysninger indsendes i overensstemmelse med denne artikel eller en forklaring på årsagerne til, at sådanne dokumenter og (eller) oplysninger ikke kan indsendes og (eller) er fraværende, eller resultaterne af toldkontrol i andre former og (eller) toldundersøgelse af varer og (eller) dokumenter udført som led i en sådan revision bekræfter ikke nøjagtigheden og (eller) fuldstændigheden af de oplysninger, der kontrolleres og (eller) ikke fjerner grundene til at foretage en revisionstold, andre dokumenter og (eller) oplysninger, sender toldmyndigheden på grundlag af de oplysninger, den råder over, en anmodning om ændring (supplement) de oplysninger, der er angivet i toldangivelsen, før varer frigives i overensstemmelse med artikel 112 i toldkodeksen i EAEU.
 12. Hvis verifikationen af ​​told, andre dokumenter og (eller) oplysninger ikke kan udfyldes inden for den tidsfrist for frigivelse af varer, der er fastsat i artikel 119 i toldkodeksen i EAEU, herunder på grund af manglende indsendelse af dokumenter og (eller) oplysninger inden for de tidsrammer, der er fastsat i stk. 7 i denne artikel, informerer toldmyndigheden deklaranten om muligheden for at frigive varer i overensstemmelse med artikel 121 i toldkodeksen i EAEU.
 13. Når varer frigives i overensstemmelse med artikel 121 i toldkodeksen i EAEU, afsluttes told, andre dokumenter og (eller) oplysninger efter frigivelse af varer i overensstemmelse med afsnit 14-18 i denne artikel.
 14. Dokumenter og (eller) oplysninger, som toldmyndigheden har anmodet om og ikke er indsendt inden for det tidsrum, der er angivet i stk. 7 i denne artikel for at fuldføre verifikationen af ​​told, andre dokumenter og (eller) oplysninger, kan afgives af deklaranten efter frigivelse af varer inden for en periode på højst 60 kalenderdage fra datoen for registrering af toldangivelsen, bortset fra det tilfælde, der er omhandlet i artikel 2, stk. 314, i toldkodeksen i EAEU.
  Verifikation af told, andre dokumenter og (eller) oplysninger afsluttes af toldmyndigheden senest 30 kalenderdage fra datoen for indsendelse af de anmodede dokumenter og (eller) oplysninger, og hvis sådanne dokumenter og (eller) oplysninger ikke indsendes inden for den periode, der er fastsat ved første afsnit i dette stykke - fra datoen for udløbet af en sådan periode.
 15. Hvis de dokumenter og (eller) oplysninger, der præsenteres i overensstemmelse med denne artikel, eller forklaringer på årsagerne til, at sådanne dokumenter og (eller) oplysninger ikke kan indsendes, og (eller) er fraværende, skal du ikke fjerne grundene til kontrol af told, andre dokumenter og ( eller) oplysninger, har toldmyndigheden forud for udløbet af den periode, der er fastsat i paragraf 14, andet afsnit, i denne artikel, ret til at anmode om yderligere dokumenter og (eller) oplysninger, herunder skriftlige forklaringer, der er nødvendige for at fastslå pålideligheden og fuldstændigheden af ​​de verificerede oplysninger, der er angivet i toldangivelsen, og (eller) oplysninger i andre dokumenter.
  Sådanne yderligere dokumenter og (eller) oplysninger, herunder skriftlige forklaringer, skal indsendes senest 10 kalenderdage fra registreringsdatoen af ​​anmodningens toldmyndighed.
 16. Når der sendes en anmodning om indsendelse af yderligere dokumenter og (eller) oplysninger, herunder skriftlige forklaringer, suspenderes den periode, der er angivet i paragraf 14, afsnit XNUMX i denne artikel, fra datoen for toldmyndighedens registrering af en sådan anmodning og genoptages fra den dag, toldmyndigheden modtager yderligere dokumenter og (eller) oplysninger, herunder skriftlige forklaringer, og i tilfælde af manglende levering - fra datoen for udløbet af terminen for deres indsendelse.
 17. Efter afslutningen af ​​toldkontrollen, andre dokumenter og (eller) oplysninger i tilfælde af, at dokumenter og (eller) oplysninger indsendes i overensstemmelse med denne artikel eller en forklaring på årsagerne til, at sådanne dokumenter og (eller) oplysninger ikke kan indsendes og ( eller) er fraværende, eller resultaterne af toldkontrol i andre former og (eller) toldundersøgelse af varer og (eller) dokumenter udført som led i en sådan revision ikke bekræfter overholdelse af bestemmelserne i toldkodeksen i EAEU, andre internationale traktater og retsakter inden for toldregulering og medlemsstaternes lovgivning, herunder pålidelighed og (eller) fuldstændighed af de oplysninger, der kontrolleres, og (eller) ikke eliminerer grundene til toldkontrol, andre dokumenter og (eller) oplysninger, træffer toldmyndigheden på grundlag af de oplysninger, den råder over, en beslutning om ændringer (tilføjelser) af de oplysninger, der er angivet i toldangivelsen, i overensstemmelse med artikel 112 i toldkodeksen i EAEU .
 18. Efter afslutningen af ​​toldkontrollen, andre dokumenter og (eller) oplysninger i tilfælde af, at de dokumenter og (eller) oplysninger, som toldmyndigheden anmoder om i overensstemmelse med stk. 4 og 15 i denne artikel, eller en forklaring på årsagerne til, at sådanne dokumenter og (eller) oplysninger ikke må indsendes og (eller) fraværende, ikke indsendes inden for de frister, der er fastsat i denne artikel, træffer toldmyndigheden på grundlag af de oplysninger, den råder over, en beslutning om ændring (supplement) de oplysninger, der er angivet i toldangivelsen, i overensstemmelse med artikel 112 i toldkodeksen EAEU.
 19. Efter afslutningen af ​​toldkontrollen, andre dokumenter og (eller) oplysninger i tilfælde af, at dokumenter og (eller) oplysninger indsendes i overensstemmelse med denne artikel, resultaterne af toldkontrol i andre former og (eller) toldundersøgelse af varer og ( eller) dokumenter, der udføres inden for rammerne af en sådan revision, bekræfter nøjagtigheden og (eller) fuldstændigheden af ​​de verificerede oplysninger, toldmyndigheden underretter deklaranten om gennemførelsen af ​​toldkontrollen, andre dokumenter og (eller) oplysninger og om muligheden for at vende tilbage (modregnes) for at sikre opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale told, skatter, særlige, antidumping- og udligningstold, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 1, stk. 121, i EAEU's toldkodeks.
 20. Returnering (modregning) af sikkerheden for opfyldelse af forpligtelsen til at betale told, skatter, særlige, antidumping- og udligningstold foretages i overensstemmelse med artikel 7, stk. 63, kapitel 10 og artikel 76 i toldkodeksen af EAEU.

Kommentarer (0)

0-vurdering fra 5 baseret på 0-stemmer
Ingen poster

Skriv noget nyttigt eller bedøm bare

 1. Gæst.
Bedøm materialet:
Vedhæftede filer (0 / 3)
Del din placering