menu

Oprindelsescertifikat eller oprindelsescertifikat Dette er et dokument, der angiver varernes oprindelsesland. Tolden afhænger af varens oprindelsesland told og muligheden for at opnå toldpræferencer og fordele i henhold til handelsaftaler.

Ideen om toldpræferencer for udviklingslandene blev genstand for en bred diskussion på De Forenede Nationers konference om handel og udvikling (UNCTAD) i 1960'erne. Blandt andre spørgsmål har udviklingslandene hævdet, at MFN udgør en hindring for de rigere lande for at sænke og afskaffe told og andre handelsrestriktioner i en tilstrækkelig hastighed til at gavne udviklingslandene.

I 1971 fulgte GATT eksemplet med UNCTAD og indførte to MFN-fritagelser, der tillod toldpræferencer for varer fra udviklingslande. Begge disse afslag blev pålagt i ti år. I 1979 etablerede GATT en permanent undtagelse fra MFN-forpligtelsen gennem en tilladelsesklausul. Denne udelukkelse gjorde det muligt for GATT-kontraherende parter (svarende til nutidens WTO-medlemmer) at oprette systemer med handelspræferencer for andre lande med den betingelse, at disse systemer skulle være "generiske, ikke-diskriminerende og ikke-gensidige" med hensyn til det land, som de har draget fordel af (såkaldte modtagerlande). Lande behøvede ikke at oprette GSP-programmer, der kun kom nogle få af deres venner til gode.

Der er flere certifikatindstillinger:

Certifikatet med den generelle form er nødvendigt for officielt at bekræfte oprindelseslandet for varer, der eksporteres fra Den Russiske Føderation til alle lande (undtagen SNG-landene), der ikke er underlagt toldpræferencer, der er leveret af Den Russiske Føderation af udenlandske stater eller deres økonomiske foreninger under det generelle præferencesystem. oprindelsesland for varer, der eksporteres fra Den Russiske Føderation til alle lande (undtagen SNG-lande), der ikke er underlagt toldpræferencer osv. leveret af Den Russiske Føderation af udenlandske stater eller deres økonomiske foreninger inden for rammerne af det generelle præferencesystem.

Certifikatet med formularen ST-1 kræves for varer beregnet til eksport fra Rusland til SNG-medlemslandene (Aserbajdsjan, Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Tadsjikistan, Uzbekistan). Dens brug i handel mellem staterne i Commonwealth, deltagere FEA kan reducere toldsatsen til 0%;

Et ST-2-formularcertifikat er påkrævet for varer bestemt til eksport fra Rusland til Serbien. Indehaveren af ​​ST-2-formularens oprindelsescertifikat er fritaget for betaling af told ved import af russiske varer til Serbien og serbiske varer til Rusland;

Varers oprindelsescertifikat - Form “A” bruges i Rusland ved import af varer, certifikatet giver dig mulighed for at importere varer med en betydelig 25% rabat (i forhold til størrelsen på basistoldsatsen) eller uden at betale told.

Når du importerer varer til Den Russiske Føderations område toldmyndigheder anmoder normalt om et certifikat:

  • for varer fra lande, der har modtaget toldpræferencer fra Den Russiske Føderation;
  • for varer, hvis import er begrænset af kvoter eller andre foranstaltninger
  • i tilfælde, hvor varens oprindelse er ukendt eller tvivlsom;
  • i andre tilfælde, der er fastsat i lovgivningen og internationale aftaler fra Den Russiske Føderation.

Kommentarer (0)

0-vurdering fra 5 baseret på 0-stemmer
Ingen poster

Skriv noget nyttigt eller bedøm bare

  1. Gæst.
Bedøm materialet:
Vedhæftede filer (0 / 3)
Del din placering
Godsomsætningen for Ruslands havne i januar-august 2021 steg med 1,6% i forhold til samme periode sidste år og udgjorde 552,8 millioner tons.
00:43 18-09-2021 Flere detaljer ...
Som grundlæggeren af ​​GetTransport.com -tjenesten, Alexander Sapov, fortalte RG, på grund af krisen i forbindelse med pandemien, vil situationen i godstransportsektoren forblive ustabil i lang tid fremover.
15:42 17-09-2021 Flere detaljer ...
I henhold til de nye regler, der er udviklet af ministeriet, får de, der har restance for betaling af rejser på en af ​​motorvejene, ikke tilladelse for chauffører på andre betalingsveje.
15:30 17-09-2021 Flere detaljer ...
I løbet af dagen udstedte embedsmænd fra toldstedet for Kaliningrad Regional Customs 423 køretøjer.
22:42 16-09-2021 Flere detaljer ...