menu

Særlig toldprocedure

Artikel 253. Indhold og anvendelse af en særlig toldprocedure

1. Speciel toldprocedure - toldproceduren for visse kategorier af udenlandske varer og varer i Unionen, i henhold til hvilke sådanne varer flyttes over Unionens toldgrænse, er lokaliseret og (eller) brugt i Unionens toldområde eller uden for den uden at betale told, afgifter, speciel, antidumping, udligningstold, forudsat at betingelserne for at placere varer under denne toldprocedure og (eller) deres anvendelse i overensstemmelse med en sådan toldprocedure.

2. Særlig toldprocedure gælder for følgende varekategorier:

1) varer, der eksporteres fra Unionens toldområde, der har til formål at sikre, at diplomatiske missioner, konsulære kontorer, medlemsstaternes repræsentationskontorer fungerer til internationale organisationer uden for Unionens toldområde

2) varer, der transporteres over Unionens toldgrænse beregnet til officiel brug af diplomatiske missioner og konsulære kontorer beliggende i Unionens toldområde, med undtagelse af konsulære kontorer ledet af honorære konsulære embedsmænd

3) statsemblemer, flag, skilte, segl og frimærker, bøger, officielt trykt materiale, kontormøbler, kontorudstyr og andre lignende varer importeret til Unionens toldområde modtaget af konsulære kontorer fra den afsendende stat eller efter anmodning fra den afsendende stat, der er bestemt til officiel brug, konsulære kontorer beliggende i Unionens toldområde under ledelse af honorære konsulære officerer

4) varer, der transporteres over Unionens toldgrænse beregnet til officiel brug af repræsentationskontorer for stater til internationale organisationer, internationale organisationer eller deres repræsentationskontorer beliggende i Unionens toldområde, for hvilke der er fritaget for told og afgifter leveret i overensstemmelse med internationale traktater fra medlemslandene med tredjeparter og internationale traktater mellem medlemsstater

5) varer, der flyttes over Unionens toldgrænse beregnet til officiel brug af andre organisationer eller deres repræsentationskontorer beliggende på en medlemsstats område, for hvilke der gives fritagelse for told og afgifter i overensstemmelse med internationale traktater i denne medlemsland. Kommissionen har ret til at bestemme varer, der ikke tilhører denne varekategori;

6) våben, militært udstyr, ammunition og andre materielle ressourcer, der er EU-varer, flyttet over Unionens toldgrænse for at opretholde kampberedskab, skabe gunstige betingelser for udførelsen af ​​de tildelte opgaver for militære enheder (institutioner, formationer) af de medlemsstater, der er stationeret i toldområdet Union og (eller) uden for det

7) våben, militært udstyr, ammunition og andet materiel flyttet over Unionens toldgrænse for deltagelse af de væbnede styrker (andre tropper og militære formationer, autoriserede organisationer) i medlemslandene og ikke-medlemmer af Unionen i fælles ( internationale) øvelser, konkurrencer såvel som parader og andre højtidelige begivenheder;

8) varer, der transporteres over Unionens toldgrænse og transport, beregnet til forebyggelse af naturkatastrofer og andre nødsituationer og eliminering af deres konsekvenser, herunder varer beregnet til gratis distribution af statslige organer i medlemsstaterne, deres strukturelle divisioner eller organisationer, der er godkendt i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning, til personer berørt af nødsituationer såvel som varer og køretøjer, der er nødvendige for at udføre nødredning og andet presserende arbejde og sikre livet for nødredningshold, medicinske tjenester og organisationer, hvis beføjelser omfatter løsning af problemer inden for afvikling af medicinske og sanitære konsekvenser af nødsituationer, tilrettelæggelse og tilvejebringelse af lægehjælp, herunder medicinsk evakuering, med undtagelse af alkoholholdige drikkevarer (undtagen ethylalkohol), øl, tobaksvarer, ædle metaller og ædle sten samt produkter fremstillet af dem;

9) varer, der transporteres over Unionens toldgrænse beregnet til udførelse af videnskabeligt forskningsarbejde i Arktis og Antarktis af personer i medlemsstaterne i medlemsstaternes interesse på et ikke-kommercielt grundlag samt for at sikre aktiviteter i medlemsstaternes forskningsekspeditioner tilrettelagt med henblik på udførelsen af ​​disse værker

10) varer transporteret over Unionens toldgrænse beregnet til dopingkontrolformål. Varerne, der tilhører denne varekategori, bestemmes af Kommissionen.

11) flyttede over Unionens toldgrænse udenlandske varer (lægemidler), særlig sportsernæring, biologisk aktive kosttilskud) beregnet til at gennemføre medicinske og genoptræningsforanstaltninger i forhold til kandidater til nationale og nationale sportshold og medlemmer af sådanne hold i medlemsstaternes interesse på en ikke- kommercielt grundlag samt at sikre forskningsgruppernes aktiviteter inden for sport med de højeste (høje) præstationer, involveret af medlemsstaternes ministerier

12) flytning (flyttet) over toldgrænsen til Unionens sportsudstyr og udstyr, andre varer, der udelukkende er bestemt til brug i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af ​​officielle internationale sportsbegivenheder eller som forberedelse til dem under træningsbegivenheder. Varerne, der tilhører denne varekategori, bestemmes af Kommissionen.

13) udenlandske varer beregnet til konstruktion (oprettelse, konstruktion), der sikrer funktion (drift, brug) af kunstige øer, installationer, strukturer eller andre genstande placeret uden for en medlemsstats territorium, for hvilket denne medlemsstat har enekompetence . Varer, der ikke tilhører denne varekategori, bestemmes af Kommissionen;

14) varer beregnet til brug inden for rammerne af internationalt samarbejde inden for efterforskning og brug af det ydre rum, herunder levering af tjenester til lancering af rumfartøjer. Varerne, der tilhører denne varekategori, bestemmes af Kommissionen.

15) udenlandske varer, der transporteres over Unionens toldgrænse beregnet til organisering og afholdelse af officielle internationale udstillinger, hvis karakteristika bestemmes af Kommissionen. Varer, der ikke tilhører denne varekategori, bestemmes af Kommissionen.

3. Kommissionen har ret til at bestemme andre varekategorier, for hvilke der anvendes en særlig toldprocedure, herunder varer, der er relateret til eller ikke er relateret til disse kategorier af varer.

Artikel 254. Betingelser for placering under en særlig toldprocedure og proceduren for anvendelse af en særlig toldprocedure afhængigt af de kategorier af varer, som den anvendes på

Afhængigt af de kategorier af varer, for hvilke der anvendes en særlig toldprocedure, bestemmer Kommissionen og medlemsstaternes lovgivning i de tilfælde, der er fastsat af Kommissionen, betingelserne for at placere varer under en særlig toldprocedure, herunder anvendelse af ikke- toldregulering, teknisk regulering, sundhedsmæssige, veterinære sundhedsmæssige og karantæne plantesundhedsforanstaltninger og proceduren for anvendelse af en særlig toldprocedure, herunder:

bestemmelse af status for varer, der importeres til Unionens toldområde og (eller) eksporteres fra Unionens toldområde

begrebet og andre betingelser for brug af varer i overensstemmelse med en særlig toldprocedure

proceduren for afslutning af en særlig toldprocedure

sager og procedure for suspension og fornyelse af en særlig toldprocedure

omstændigheder, hvor forpligtelsen til at betale told, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold opstår og ophører, omstændigheder, hvor forpligtelsen til at betale told, skatter, særlige, antidumping-, udligningstold er underlagt eksekvering og fristen for betaling for varer, der placeres (placeres) under en særlig toldprocedure

toldprocedurer, hvorunder varer kan placeres for at fuldføre og suspendere den særlige toldprocedure, især beregning og betaling af told, skatter, særlige, antidumpingtold, udligningstold, når varer henføres under disse toldprocedurer og frist for betaling .

Kommentarer (0)

0-vurdering fra 5 baseret på 0-stemmer
Ingen poster

Skriv noget nyttigt eller bedøm bare

  1. Gæst.
Bedøm materialet:
Vedhæftede filer (0 / 3)
Del din placering
Russiske jernbaner holder op med at modtage varer til grænseovergangene Grodekovo - Suifenhe og Zabaikalsk - Manchuriet, undtagen containere.
01:04 01-12-2021 Flere detaljer ...
Ifølge lederen af ​​det statslige transportleasingselskab Yevgeny Dietrich vil Lavna-kulterminalen give endnu større mulighed for økonomisk udvikling i regionen.
01:00 01-12-2021 Flere detaljer ...
Den nye transportstrategi dækker spørgsmål om at øge befolkningens mobilitet og udvikling af indenlandsk turisme, øge mængden og hastigheden af ​​godstransport, transit af varer mv.
20:42 30-11-2021 Flere detaljer ...
På grund af kraftig vind i Kerch-strædet blev skibsfarten indstillet den 29. november. Mere end 150 skibe venter stadig på passage.
18:25 30-11-2021 Flere detaljer ...