menu

Regler for udfyldning af rubrik 37 i toldangivelsen - Fremgangsmåde

Kolonnen angiver den sammensatte kode, som er dannet i henhold til følgende skema:

XX XX XXX , hvor:

  • element 1 - den erklærede procedure er en tocifret kode for den deklarerede toldprocedure i overensstemmelse med klassifikatoren af ​​typer toldprocedurer
  • element 2 - den foregående procedure er en tocifret kode for toldproceduren i overensstemmelse med klassifikatoren af ​​typer toldprocedurer, hvis de deklarerede varer tidligere var omfattet af en anden toldprocedure, med undtagelse af toldproceduren ved toldforsendelse (to nuller "00", hvis de deklarerede varer ikke tidligere var omfattet af anden toldprocedure).
  • element 3 - en trecifret kode for særegenheder ved flytning af de deklarerede varer i overensstemmelse med klassifikatoren for særegenheder ved varebevægelse;

Klassificering af typer toldprocedurer

 

Klassificering af særegenheder ved varebevægelse

Kode Navn
000 Specifikationerne for varebevægelser er ikke fastslået
001 Varer til levering af gratis bistand og (eller) til velgørende formål
002 Humanitære hjælpemidler
003 Elementer, der ikke kan returneres, til teknisk assistance
004 Varer flyttes for at forhindre og eliminere konsekvenserne af naturkatastrofer, naturkatastrofer og menneskeskabte nødsituationer, der ikke kan returneres
005 Monetært guld, national og udenlandsk valuta (undtagen dem, der bruges til numismatiske formål), værdipapirer, der udstedes i omløb
006 Elementer til teknisk assistance, der skal returneres
007 Varer flyttes for at forhindre og eliminere konsekvenserne af naturkatastrofer, naturkatastrofer og menneskeskabte nødsituationer, der kan returneres
008 Varer (materielle og tekniske forsyninger og udstyr, udstyr, reservedele, brændstof, mad og anden ejendom) eksporteret uden for toldområdet Euratom at sikre driften af ​​køretøjer og organisationer i EAEU -medlemslandene eller for at sikre driften af ​​køretøjer, der er leaset (chartret) af personer i EAEU -medlemsstaterne, med undtagelse af varer, der er nævnt i position 010 (undtagen Republikken Hviderusland)
009 Marine produkter med oprindelse i EAEU -medlemsstaterne, fanget og importeret med ethvert transportmiddel og anerkendt som oprindelse i EAEU -medlemsstaterne
010 Varerne flyttede som forsyninger
011 Varer, der midlertidigt importeres til EAEU's toldområde, hvorefter virkningen af ​​toldproceduren for midlertidig import (optagelse) suspenderes
013 Varer overført som bidrag til den godkendte kapital (fond)
018 Forkert leverede varer
020 Varer beregnet til sportskonkurrencer og -træning, koncerter, teaterforestillinger, konkurrencer, festivaler, religiøse, kulturelle og andre lignende begivenheder, demonstrationer på udstillinger, messer samt til afholdelse og dækning af officielle og andre arrangementer i medierne og kan returneres, med undtagelse af varer, der er navngivet i positioner med kode 090 og 099
021 Reklamemateriale og souvenirs, der ikke kan returneres
027 Emballage, beholdere, paller brugt som returemballage
031 Varer flyttet til officiel brug af diplomatiske missioner og konsulære kontorer i EAEU -medlemslandene
032 Varer, der transporteres til officiel brug af diplomatiske missioner og konsulære kontorer i stater, der ikke er medlemmer af EAEU, der er beliggende i EAEU's toldområde
033 Varer, der transporteres til officiel brug af repræsentationskontorer i stater ved internationale organisationer, internationale organisationer eller deres repræsentationskontorer, der er placeret på toldområdet i EAEU
034 Varer, der transporteres til officiel brug af organisationer, der er specificeret i artikel 3, stk. 3, stk. 2, i toldkodeksen i EAEU eller deres repræsentationskontorer, der er beliggende i EAEU's toldområde
042 Varer leveret eller returneret efter reklamation
044 Produkter inklusive transport, reservedele og (eller) udstyr flyttet til implementering eller returneret efter reparation og (eller) garanti og teknisk vedligeholdelse, undtagen de varer, der er specificeret i varer med koder 135, 136, 138
054 Naturgas leveres til gaslagre eller returneres fra sådanne lagringsfaciliteter (med undtagelse af Republikken Hviderusland)
055 Varer, der transporteres med rørledningstransport, er nødvendige for ibrugtagning
061 Varer transporteret som prøver og prøver til forskning og test
062 Ikke-genvindelige rester af kilder til ioniserende stråling (undtagen Republikken Hviderusland)
063 Varer leveret i henhold til produktionsdelingsaftaler (med undtagelse af Republikken Hviderusland)
070 Varer til konstruktion (konstruktion) af kunstige øer, strukturer og andre objekter, der ligger uden for EAEU -medlemslandenes områder, for hvilke EAEU -medlemsstaterne har (vil have) enekompetence (med undtagelse af Republikken Hviderusland)
071 Varerne flyttede til kunstige øer, installationer, strukturer og andre genstande eller fra kunstige øer, installationer, strukturer og andre genstande, som EAEU -medlemsstaterne har enekompetence til, og som ligger uden for EAEU's toldområde (med undtagelse af Republikken Hviderusland)
090 Varer transporteret til forberedelse og / eller afholdelse af XXII Olympiske Vinterlege og XI Paralympiske Vinterlege 2014 i byen Sochi (undtagen Republikken Hviderusland)
091 Varer importeret (importeret) til toldområdet i EAEU og udelukkende beregnet til brug i organisering og afholdelse af officielle internationale konkurrencearrangementer inden for faglige færdigheder WorldSkills ("WorldSkills")
092 Varer importeret (importeret) til EAEU's toldområde og udelukkende beregnet til brug i organisering og afholdelse af officielle internationale arrangementer inden for rammerne af de internationale hanseatider i ny tid
098 Varer transporteret til forberedelse og / eller afholdelse af APEC -topmødet 2012 i byen Vladivostok (med undtagelse af Republikken Hviderusland)
099 Varer flyttes til brug i organisationen og gennemførelsen af ​​2018 FIFA World Cup og / eller FIFA Confederations Cup 2017, UEFA European Football Championship 2020 eller under træningsaktiviteter for at forberede dem
100 Varer, der transporteres til konstruktion af Nord Stream -gasledningen (undtagen Republikken Hviderusland)
101 Varer, der transporteres til konstruktion af South Stream -gasledningen (undtagen Republikken Hviderusland)
102 Varer fremstillet (modtaget) af udenlandske varer, der er omfattet af toldproceduren i den frie toldzone, og varer, der er fremstillet (modtaget) af udenlandske varer, der er henført under toldproceduren i fri toldzone, og EAEU -varer, hvis status er bestemt i i overensstemmelse med artikel 8, stk. 210, i EAEU's toldkodeks
103 Varer, der befinder sig på en fri (særlig, særlig) økonomisk zone, som ikke kan identificeres af toldmyndigheden som varer, der befandt sig på en fri (særlig, særlig) økonomisk zone, før den blev oprettet, eller som varer importeret til område i en fri (særlig, særlig) økonomisk zone eller fremstillet (modtaget) på en fri (særlig, særlig) økonomisk zone
104 Varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er omfattet af toldproceduren i et frilager, og varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, og varer fra EAEU, hvis status er bestemt i i overensstemmelse med artikel 8, stk. 218, i toldvæsenets EAEU -kode
105 Varer i et frilager, der ikke af toldmyndigheden kan identificeres som varer, der befandt sig på et frilagres område før dets oprettelse, eller som varer, der blev anbragt under toldproceduren for et gratis lager eller fremstillet (modtaget) i et gratis lager
106 Dele, samlinger, forsamlinger, der af toldmyndigheden kan identificeres som inkluderet (inkluderet) i varesammensætningen, der er omfattet af toldproceduren i en fri toldzone
107 Dele, samlinger, forsamlinger, der af toldmyndigheden kan identificeres som inkluderet (inkluderet) i varesammensætningen, der er omfattet af toldproceduren i et gratis lager
112 Varer, der fremstilles (modtages) udelukkende fra EAEU -varer, der er omfattet af toldproceduren i den frie toldzone, herunder brug af varer fra EAEU, der ikke er omfattet af toldproceduren i den frie toldzone, eksporteret fra den frie tolds område (særlig, særlig) økonomisk zone til resten af ​​toldområdet i EAEU
113 Varer fremstillet (modtaget) fra EAEU -varer, herunder varer, der ikke er omfattet af toldproceduren i en fri toldzone, eksporteret fra en fri (særlig, særlig) økonomisk zone uden for EAEU's toldområde
114 Varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er omfattet af toldproceduren i en fri toldzone, og varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er omfattet af toldproceduren i en fri toldzone, og varer fra EAEU, eksporteret fra en fri (særlig, særlig) økonomisk zone uden for EAEU's toldområde, hvis sådanne varer anerkendes som varer fra EAEU i overensstemmelse med artikel 210 i toldkodeksen i EAEU
115 Varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er omfattet af toldproceduren i en fri toldzone, og varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er omfattet af toldproceduren i en fri toldzone, og varer fra EAEU, eksporteret fra en gratis (særlig, særlig) økonomisk zone til resten af ​​EAEU's toldområde, for hvilket identifikation udenlandske varer, der er omfattet af toldproceduren i den frie toldzone
116 Varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er omfattet af toldproceduren i en fri toldzone, og varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er omfattet af toldproceduren i en fri toldzone, og varer fra EAEU, eksporteret fra en fri (særlig, særlig) økonomisk zone til resten af ​​EAEU's toldområde, for hvilket identifikation af udenlandske varer, der er omfattet af toldproceduren i fri toldzonen, ikke er blevet udført
117 Varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er omfattet af toldproceduren i en fri toldzone, og varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er omfattet af toldproceduren i en fri toldzone, og varer fra EAEU, eksporteret fra en fri (særlig, særlig) økonomisk zone uden for EAEU's toldområde, hvis sådanne varer ikke anerkendes som EAEU's varer i overensstemmelse med artikel 210 i toldkodeksen i EAEU
118 Udstyr placeret under toldproceduren i en fri toldzone, taget i brug og brugt af en beboer (deltager, emne) i en fri (særlig, særlig) økonomisk zone til at gennemføre en aftale (aftale) om gennemførelse (gennemførelse) af aktiviteter på en fri (særlig, særlig) økonomisk zonezone (aftale om aktivitetsbetingelser i en fri (særlig, særlig) økonomisk zone, investeringserklæring, iværksætterprogram), der er omfattet af toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, under hensyntagen til de særlige forhold ved beregning af importtold, afgifter, særlige, antidumping- og udligningstold fastsat ved artikel 1, stk. 209, andet afsnit i EAEU's toldkodeks
119 Varer, der er omfattet af toldproceduren i en fri toldzone på en havnefri (særlig, særlig) økonomisk zone eller en logistisk fri (særlig, særlig) økonomisk zone, der er omfattet af toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, idet der tages hensyn til redegøre for de særlige forhold ved beregning af importtold, afgifter, særlige, antidumping-, udligningstold fastsat ved artikel 1, stk. 209, andet afsnit, i toldkodeksen i EAEU
122 Varer, der fremstilles (modtages) udelukkende fra EAEU -varer, der er omfattet af toldproceduren i et gratis lager, eksporteret fra et gratis lagerområde til resten af ​​EAEU's toldområde
123 Varer fremstillet (modtaget) fra EAEU -varer, eksporteret fra et gratis lagerområde uden for EAEU's toldområde
124 Varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er henført under toldproceduren i et frilager, og varer, der er fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratislager, og EAEU -varer, der eksporteres fra et gratis lagerområde uden for EAEU's toldområde, anerkendt som varer fra EAEU i overensstemmelse med artikel 218 i EAEU's toldkodeks
125 Varer fremstillet (modtaget) af udenlandske varer, der er omfattet af toldproceduren i et frilager, og varer, der er fremstillet (modtaget) af udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, og varer fra EAEU, eksporteret fra et gratis lager til resten af ​​toldområdet i EAEU, for hvilket identifikation af udenlandske varer, der er omfattet af toldproceduren for et gratis lager, er blevet udført
126 Varer fremstillet (modtaget) af udenlandske varer, der er omfattet af toldproceduren i et frilager, og varer, der er fremstillet (modtaget) af udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratis lager, og varer fra EAEU, der eksporteres fra et gratis lagerområde til resten af ​​EAEU's toldområde, for hvilket identifikation af udenlandske varer, der er omfattet af toldproceduren i et gratis lager, ikke er blevet udført
127 Varer fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er henført under toldproceduren i et frilager, og varer, der er fremstillet (modtaget) fra udenlandske varer, der er anbragt under toldproceduren for et gratislager, og EAEU -varer, der eksporteres fra et gratis lagerområde uden for EAEU's toldområde, ikke anerkendt som EAEU -varer i overensstemmelse med artikel 218 i EAEU's toldkodeks
128 Udstyr, der er omfattet af toldproceduren i et gratis lager, taget i brug og brugt af ejeren af ​​et gratis lager til at udføre operationer, jf. Artikel 1, stk. 213, i EAEU's toldkodeks, som er omfattet af toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug under hensyntagen til de særlige forhold ved beregning af importtold, afgifter, særlig antidumping, udligningstold fastsat ved artikel 1, stk. 217, andet afsnit, i toldkodeksen i EAEU
129 Varer, der er omfattet af toldproceduren ved genindførsel, for hvilke skatter og (eller) renter fra dem, beløb for andre afgifter, subsidier og andre beløb refunderes i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, stk. 236, i toldkodeksen af EAEU
130 Varer, der er omfattet af toldproceduren ved genindførsel, for hvilke skatter og (eller) renter fra dem, beløb for andre afgifter, subsidier og andre beløb ikke refunderes i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, stk. 236, i toldmyndighederne Kode for EAEU
131 Affald fra forarbejdning af varer i toldområdet og forarbejdning til husholdningsbrug
132 Rester, der stammer fra forarbejdning af varer i toldområdet og forarbejdning til indenlandsk forbrug
133 Forarbejdede produkter opnået som følge af forarbejdning af varer, der er henført under toldprocedurerne for behandling i toldområdet, forarbejdning uden for toldområdet, forarbejdning til indenlandsk forbrug, med undtagelse af varer specificeret i positioner med kode 044, 134 - 138 ( herunder forarbejdede produkter modtaget som følge af behandling af varer, der er henført under toldprocedurer, behandling i toldområdet, behandling uden for toldområdet)
134 Forarbejdede produkter fremkommet som følge af operationer til behandling af tilsvarende varer i overensstemmelse med artikel 172 i EAEU's toldkodeks, eksporteret fra toldområdet i EAEU, med undtagelse af varer specificeret i positioner med kode 136 og 138
135 Udenlandske varerimporteret til EAEU's toldområde i stedet for forarbejdede produkter i overensstemmelse med artikel 183 i EAEU's toldkodeks, hvis forarbejdningen er reparation af varer, herunder garanti
136 Forarbejdede produkter opnået som følge af udskiftning af udenlandske varer i overensstemmelse med artikel 1, stk. 172, i artikel XNUMX i toldkodeksen i EAEU, eksporteret fra EAEU's toldområde
137 Udenlandske varer importeret til EAEU's toldområde i stedet for forarbejdede produkter i overensstemmelse med artikel 183 i toldkodeksen i EAEU, hvis forarbejdningen udføres i forhold til varer, der transporteres med rørledningstransport
138 Forarbejdede produkter opnået som følge af forarbejdning af tilsvarende varer i overensstemmelse med artikel 172 i EAEU's toldkodeks, hvis forarbejdningen er reparation af varer, herunder garanti, eksporteret fra EAEU's toldområde, med undtagelse af varer angivet i position med kode 136
139 Varer, der er henført under toldproceduren i et toldoplag, for hvilke forventes gennemførelse af en sådan toldprocedure i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, stk. 161, i toldkodeksen i EAEU
15X * Andre træk ved varebevægelsen indført ensidigt i Republikken Hviderusland
150 Varer, der transporteres i henhold til en udvekslingsaftale (for Republikken Hviderusland)
151 Varer flyttet under en finansiel leasingaftale (leasing) (for Republikken Hviderusland)
152 Varer transporteret under en donationsaftale (for Republikken Hviderusland)
153 Varer, der eksporteres uden for EAEU's toldområde med henblik på salg uden forudgående indgåelse af en transaktion (for Republikken Hviderusland) - stilling som ændret ved afgørelse truffet af bestyrelsen for Den Eurasiske Økonomiske Kommission nr. 52 af 12.05.2015/XNUMX/ XNUMX
16X * Andre træk ved varebevægelsen indført ensidigt i Republikken Kasakhstan
161 Varer fra gruppe 27 TN FEA EAEU fremstillet af kasakhstanske råvarer, der er udvundet på Karachaganak -feltet (Republikken Kasakhstan) og eksporteret uden for EAEU's toldområde fra Den Russiske Føderations område (for Republikken Kasakhstan) - stilling som ændret ved afgørelse truffet af Eurasian Economic Commission nr. 52 af 12.05.2015/XNUMX/XNUMX
17X * Andre træk ved varebevægelsen indført ensidigt i Den Russiske Føderation
171 Varer, der er omfattet af toldproceduren i den frie toldzone i Magadan -regionen i Den Russiske Føderation, beregnet til deres egen produktion og teknologiske behov
172 Varer (med undtagelse af punktafgiftspligtige varer) flyttet med det formål at bruge dem til konstruktion, udstyr og teknisk udstyr til ejendomsobjekter på Skolkovo innovationscenters område eller nødvendige for gennemførelse af forskningsaktiviteter og kommercialisering af dets resultater af projektdeltagerne, for hvilke der ydes tilskud til godtgørelse af omkostninger ved betaling af importtold og moms (for Den Russiske Føderation)
173 Varer, der flyttes med henblik på deres anvendelse i konstruktion, udstyr og teknisk udstyr af ejendomsobjekter på Skolkovo innovationscenters territorium eller er nødvendige for gennemførelsen af ​​forskningsaktiviteter og kommercialiseringen af ​​dets resultater af projektdeltagerne, med undtagelse af varer specificeret under kode 172 (for Den Russiske Føderation)
174 Varer, der er nødvendige for at sikre driften af ​​et luftkontrolpunkt eller en international lufthavn (for Den Russiske Føderation)
175 Varer beregnet til at understøtte aktiviteterne i havne (floder) ved havkontrolpunkter (for Den Russiske Føderation)
176 Varer flyttet til eller fra Baikonur -kompleksets område (for Den Russiske Føderation)
177 Varer (med undtagelse af punktafgiftspligtige varer) importeret med henblik på deres anvendelse i konstruktion, udstyr og teknisk udstyr til ejendomsobjekter på områderne innovative videnskabelige og teknologiske centre eller nødvendige for projektets gennemførelse af videnskabelige og teknologiske aktiviteter deltagere, for hvilke der ydes tilskud til at godtgøre omkostninger ved betalingstold og moms (for Den Russiske Føderation)
178 Varer, der importeres med henblik på deres anvendelse til konstruktion, udstyr og teknisk udstyr til ejendomsobjekter på områderne innovative videnskabelige og teknologiske centre eller nødvendige for projektdeltageres gennemførelse af videnskabelige og teknologiske aktiviteter, med undtagelse af specificerede varer under kode 177 (for Den Russiske Føderation)
18X * Andre særegenheder ved bevægelse af varer, der blev indført ensidigt i Republikken Armenien
180 Varer transporteret under en finansiel leasingaftale (leasing) (for Republikken Armenien)
1 til 20 (88)

Kommentarer (0)

0-vurdering fra 5 baseret på 0-stemmer
Ingen poster

Skriv noget nyttigt eller bedøm bare

  1. Gæst.
Bedøm materialet:
Vedhæftede filer (0 / 3)
Del din placering
Regeringen vil overveje ændringer i skatteloven, som vil give mulighed for i 20 år at helt fritage for næsten flere typer af skatter virksomheder, der ønsker at starte en virksomhed på Kuriløerne.
00:04 27-11-2021 Flere detaljer ...
Rusland og Ungarn vil underskrive en aftale om oprettelse af et joint venture inden for jernbanetransport, sagde den ungarske udenrigsminister Peter Siyarto til journalister.
23:49 26-11-2021 Flere detaljer ...
I henhold til den godkendte transportstrategi bør rejsetiden mellem to større byer ikke overstige 12 timer.
23:18 26-11-2021 Flere detaljer ...
I løbet af dagen udstedte embedsmænd ved toldposten i Kaliningrad Regional Customs 351 køretøjer.
18:20 26-11-2021 Flere detaljer ...