menu

Toldprocedure for genimport

Artikel 235. Indhold og anvendelse af toldproceduren for genimport

 1. Toldprocedure genimport er en toldprocedure, der anvendes på udenlandske varer, hvorefter sådanne varer, der tidligere er eksporteret fra Unionens toldområde, importeres til Unionens toldområde uden betaling af importtold, skatter, særlig antidumping, udligningstold, forudsat at betingelserne for at anbringe varer under denne toldprocedure.
 2. Toldproceduren for genimport anvendes på varer, der tidligere er eksporteret fra Unionens toldområde, for hvilke følgende blev anvendt:
  1. procedure for eksporttold;
  2. toldproceduren til behandling uden for toldområdet for at afslutte gennemførelsen af ​​denne toldprocedure i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, afsnit 184, i denne kode
  3. toldprocedure for midlertidig eksport for at afslutte driften af ​​denne toldprocedure i overensstemmelse med artikel 1, stk. 231, i denne kode.
 3. Varer, der henhører under toldproceduren for genimport, får status som unionsvarer med undtagelse af varer, der tidligere er eksporteret fra Unionens toldområde, for hvilke toldproceduren for midlertidig udførsel eller toldproceduren for forarbejdning uden for toldområde blev anvendt, og som er varer, der er specificeret i artikel 1, stk. 3, afsnit 176, i denne kode eller af produkter, der er under behandling af dem.
 4. Det er tilladt at anvende toldproceduren for genimport i forbindelse med:
  1. EU-varer til afslutning af toldproceduren i den frie toldzone i overensstemmelse med artikel 2, stk. 6, afsnit 207, stk. 2, i denne kode eller toldproceduren for et gratis lager i overensstemmelse med artikel 5, stk. 215, afsnit XNUMX, i denne kode
  2. produkter til forarbejdning af varer henført under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet, der blev eksporteret fra Unionens toldområde til deres gratis (garanti) reparation, med undtagelse af produkter til forarbejdning af varer, der er specificeret i stk. 1 i artikel 184 i denne kodeks.
 5. Det er ikke tilladt at anvende toldproceduren for genimport med hensyn til de varer, der er specificeret i artikel 11, stk. 201, og artikel 9, stk. 211, i denne kode.

Artikel 236. Betingelser for placering af varer under toldproceduren for genimport

 1. Betingelserne for at placere varer under toldproceduren for genimport er:
  1. overholdelse af forbud og begrænsninger i overensstemmelse med artikel 7 i denne kodeks
  2. indsendelse til toldmyndigheden af ​​oplysninger om omstændighederne ved eksport af varer fra Unionens toldområde, reparationsoperationer, hvis sådanne operationer blev udført med varer uden for Unionens toldområde og bekræftes ved indgivelse af told og (eller) andre dokumenter eller oplysninger om sådanne dokumenter
  3. andre betingelser, der er fastsat i stk. 2, 4 - 6 i denne artikel i forhold til visse varekategorier.
 2. Betingelserne for placering af varer, der tidligere er eksporteret fra Unionens toldområde, for hvilke toldeksportproceduren blev anvendt, under toldproceduren for genimport er:
  1. anbringelse af varer under toldproceduren for genimport inden udløbet af tre år fra dagen efter dagen for deres faktiske eksport fra Unionens toldområde eller inden udløbet af en anden periode, der er bestemt af Kommissionen i overensstemmelse med stk. 3 i denne artikel;
  2. bevarelse af den uændrede tilstand af varer, hvori de blev eksporteret fra Unionens toldområde, med undtagelse af ændringer på grund af naturlig slitage samt ændringer på grund af naturligt tab under normale transportforhold (transport) og ( eller) opbevaring;
  3. refusion af skatter og (eller) renter fra dem, når beløbene for sådanne skatter og (eller) renter i forbindelse med eksport af varer fra Unionens toldområde ikke blev betalt eller blev returneret, såvel som beløb for andre skatter , subsidier og andre beløb, der ikke er betalt eller modtaget direkte eller indirekte som betalinger, fordele eller tilbagebetalinger i forbindelse med eksport af varer fra Unionens toldområde, hvis dette er fastsat i medlemsstaternes lovgivning på den måde og under de betingelser, der er fastlagt ved sådan lovgivning.
 3. Med hensyn til bestemte varekategorier har Kommissionen ret til at bestemme en periode, der overstiger den periode, der er specificeret i stk. 1, afsnit 2, i denne artikel. (se afgørelse truffet af bestyrelsen for Den Eurasiske Økonomiske Kommission nr. 203 dateret 11.12.2018)
 4. Betingelserne for placering af varer, der tidligere er eksporteret fra Unionens toldområde, for hvilke toldproceduren for midlertidig eksport blev anvendt, under toldproceduren for genimport er:
  1. import af varer til Unionens toldområde i løbet af toldproceduren for midlertidig eksport
  2. bevarelse af den uændrede tilstand af varer, hvori de blev eksporteret fra Unionens toldområde, med undtagelse af ændringer på grund af naturlig slitage samt ændringer på grund af naturligt tab under normale transportforhold (transport) og (eller) opbevaring samt ændringer, der er tilladt i forhold til sådanne varer, når de anvendes i overensstemmelse med toldproceduren for midlertidig eksport.
 5. Betingelserne for placering af varer, der tidligere er eksporteret fra Unionens toldområde, for hvilke toldproceduren for behandling uden for toldområdet blev anvendt, under toldproceduren for genimport er:
  1. import af varer til Unionens toldområde i gyldighedsperioden for toldproceduren til behandling uden for toldområdet, der er oprettet af toldmyndigheden
  2. bevarelse af den uændrede tilstand af varer, hvori de blev eksporteret fra Unionens toldområde, med undtagelse af ændringer på grund af naturlig slitage samt ændringer på grund af naturligt tab under normale transportforhold (transport) og ( eller) opbevaring.
 6. Betingelserne for anbringelse af forarbejdede produkter af varer, for hvilke toldproceduren for forarbejdning uden for toldområdet blev anvendt under toldproceduren for genindførsel, er:
  1. eksport af varer, der er anbragt under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet fra Unionens toldområde til deres gratis reparation (garanti)
  2. anbringelse af forarbejdede produkter under toldproceduren for genimport i gyldighedsperioden for toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet, der er oprettet af toldmyndigheden.
 7. Deklaranten af ​​varer, der er anbragt under toldproceduren for genimport, kan være en person, der var deklaranten for varer, der er henført under en af ​​de toldprocedurer, der er specificeret i afsnit 2, 4-6 i denne artikel, i henhold til hvilken varerne blev eksporteret fra Unionens toldområde.

Artikel 237. Retur (offset) mængden af ​​eksportafgifter

 1. Med hensyn til de varer, der er specificeret i artikel 2, stk. 236, i denne kode, der er anbragt under toldproceduren for genimport, foretages der en tilbagebetaling (modregning) af de betalte eksporttoldbeløb, forudsat at disse varer henføres under toldproceduren for genindførsel senest 6 måneder fra dagen efter dagen for anbringelsen. sådanne varer under toldproceduren til eksport.
 2. Hvis, når du placerer varer under toldeksportproceduren toldangivelse varer blev udført med de træk, der er fastlagt i medlemsstaternes lovgivning om toldregulering i overensstemmelse med artikel 8, stk. 104, i denne kode eller med de træk, der er bestemt i artikel 115, artikel 116 eller artikel 117 i denne kode i forhold til for sådanne varer, der henføres under toldproceduren for genimport, foretages der en tilbagebetaling (modregning) af de betalte eksporttoldbeløb, forudsat at disse varer henføres under toldproceduren for genimport senest den fastsatte periode ved lovgivningen om toldregulering i den medlemsstat, på hvis område varerne blev henført under toldproceduren for eksport.

Kommentarer (0)

0-vurdering fra 5 baseret på 0-stemmer
Ingen poster

Skriv noget nyttigt eller bedøm bare

 1. Gæst.
Bedøm materialet:
Vedhæftede filer (0 / 3)
Del din placering
Regeringen vil overveje ændringer i skatteloven, som vil give mulighed for i 20 år at helt fritage for næsten flere typer af skatter virksomheder, der ønsker at starte en virksomhed på Kuriløerne.
00:04 27-11-2021 Flere detaljer ...
Rusland og Ungarn vil underskrive en aftale om oprettelse af et joint venture inden for jernbanetransport, sagde den ungarske udenrigsminister Peter Siyarto til journalister.
23:49 26-11-2021 Flere detaljer ...
I henhold til den godkendte transportstrategi bør rejsetiden mellem to større byer ikke overstige 12 timer.
23:18 26-11-2021 Flere detaljer ...
I løbet af dagen udstedte embedsmænd ved toldposten i Kaliningrad Regional Customs 351 køretøjer.
18:20 26-11-2021 Flere detaljer ...