menu

Toldprocedure til behandling uden for toldområdet

Artikel 176. Indhold og anvendelse af toldproceduren til behandling uden for toldområdet

 1. Toldprocedure forarbejdning uden for toldområdet - den toldprocedure, der anvendes på Unionens varer, ifølge hvilken sådanne varer eksporteres fra Unionens toldområde for at modtage som et resultat af forarbejdning uden for Unionens toldområde produkterne til deres forarbejdning bestemt til efterfølgende import til Unionens toldområde uden betaling af eksporttold på sådanne varer i Unionen, forudsat at betingelserne for at placere varerne under denne toldprocedure og deres anvendelse i overensstemmelse med sådan toldprocedure.
 2. Varer, der placeres under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet og faktisk eksporteres fra Unionens toldområde, mister status som EU-varer.
 3. Det er tilladt at anvende toldproceduren for behandling uden for toldområdet:
  1. for varer, der tidligere er henført under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug med anvendelse af incitamenter til betaling af importtold, skatter forbundet med begrænsninger for anvendelse og (eller) bortskaffelse af disse varer eller en del af sådanne varer , hvis sådanne varer eller dele deraf eksporteres fra Unionens toldområde til reparation og på tidspunktet for anbringelse under toldproceduren til behandling uden for toldområdet har status som udenlandske varer
  2. i forhold til dem, der eksporteres fra Unionens toldområde:
   • varer, der er anbragt under toldproceduren for midlertidig eksport for at afslutte toldproceduren for midlertidig eksport i overensstemmelse med artikel 2, stk. 231, i denne kode
   • køretøjer til international transport i det tilfælde, der er omhandlet i artikel 3, stk. 277, første afsnit, i denne kode.
 4. De varer, der er specificeret i stk. 2, afsnit 3, i denne artikel placeres under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet uden at blive importeret til Unionens toldområde.
 5. Kommissionen har ret til at bestemme listen over varer, for hvilke toldproceduren for behandling uden for toldområdet ikke anvendes. (se afgørelse truffet af bestyrelsen for Den Eurasiske Økonomiske Kommission nr. 203 dateret 11.12.2018)

Artikel 177. Betingelser for placering af varer under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet og deres anvendelse i overensstemmelse med en sådan toldprocedure

 1. Betingelserne for at placere varer under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet er:
  1. tilgængelighed af et dokument om betingelserne for behandling af varer uden for Unionens toldområde, udstedt af et autoriseret organ i en medlemsstat og indeholdende oplysninger specificeret i artikel 181 i denne kode. En erklæring for varer kan bruges som sådan et dokument, hvis formålet med at anvende toldproceduren til behandling uden for toldområdet er reparation af varer;
  2. muligheden for, at toldmyndighederne identificerer EU-varer, der er anbragt under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet i produkterne til deres forarbejdning, undtagen i tilfælde af erstatning af forarbejdede produkter med tilsvarende udenlandske varer, som defineret i artikel 183 i denne kode i overensstemmelse med den specificerede artikel i denne kode;
  3. sikkerhed for opfyldelse af forpligtelsen til at betale eksporttold i henhold til kapitel 9 i denne kode, undtagen i tilfælde, hvor der i overensstemmelse med medlemsstaternes lovgivning sikkerhed for opfyldelse af forpligtelsen til at betale eksporttold leveres ikke
  4. overholdelse af forbud og begrænsninger i overensstemmelse med artikel 7 i denne kode.
 2. Betingelserne for brug af varer i overensstemmelse med toldproceduren for behandling uden for toldområdet er:
  1. overholdelse af den fastlagte gyldighedsperiode for toldproceduren for behandling uden for toldområdet
  2. overholdelse af bestemmelserne i artikel 179 i denne kode, når der udføres forarbejdning uden for Unionens toldområde med varer, der er anbragt under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet.
  3. Med henblik på anvendelsen af ​​dette kapitel betyder toldmyndighedens identifikation af EU-varer i produkterne til deres forarbejdning oprettelse ved hjælp af en af ​​de metoder, der er specificeret i artikel 180 i denne kode, at forarbejdning uden for Unionens toldområde for at opnå forarbejdede produkter blev de underkastet varer henført under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet.

Artikel 178. Varighed af toldproceduren for behandling uden for toldområdet

 1. Gyldighedsperioden for toldproceduren for behandling uden for toldområdet fastlægges på basis af perioden for behandling af varer uden for Unionens toldområde som defineret i dokumentet om betingelserne for behandling af varer uden for toldområdet for Union.
 2. Den fastlagte gyldighedsperiode for toldproceduren for behandling uden for toldområdet forlænges efter anmodning fra personen, når perioden for behandling af varer uden for Unionens toldområde forlænges.
 3. Medlemsstaternes lovgivning kan bestemme, at når den forlængede periode for behandling af varer uden for Unionens toldområde, kan den fastlagte gyldighedsperiode for toldproceduren for behandling uden for toldområdet forlænges senest ti arbejdsdage efter dens udløb. Ved forlængelse af gyldighedsperioden for toldproceduren til behandling uden for det toldområde, der er oprettet af toldmyndigheden, efter dens udløb, genoptages gyldigheden af ​​en sådan toldprocedure fra datoen for ophør af denne toldprocedure.

Artikel 179. Behandling af operationer uden for Unionens toldområde

Behandlingsoperationer uden for Unionens toldområde omfatter:

 • forarbejdning eller forarbejdning af varer
 • fremstilling af varer inklusive montering, montering, demontering og montering;
 • reparation af varer inklusive restaurering, udskiftning af komponenter, modernisering.

Artikel 180. identifikation EU-varer i produkterne til forarbejdning

For at identificere Unionens varer i produkterne til forarbejdning kan følgende metoder anvendes:

 • anbringes af klarereren af ​​en person, der udfører forarbejdningsoperationer uden for Unionens toldområde eller af toldembedsmænd for forseglinger, frimærker, digital og anden mærkning på EU-varer;
 • detaljeret beskrivelse, fotografering, billede på en skala fra Unionens varer
 • sammenligning af forudvalgte prøver og (eller) prøver af EU-varer og produkter til forarbejdning heraf
 • brug af eksisterende produktmærkning, herunder i form af serienumre
 • andre metoder, der kan anvendes baseret på varernes art og forarbejdningsoperationer, der udføres uden for Unionens toldområde, herunder ved at undersøge de indsendte dokumenter, der indeholder detaljerede oplysninger om brugen af ​​EU-varer i den teknologiske proces til udførelse af forarbejdningsoperationer uden for Unionens toldområde såvel som om teknologien til produktion af forarbejdede produkter.

Artikel 181. Dokument om betingelserne for behandling af varer uden for Unionens toldområde

 1. Ethvert dokument om betingelserne for behandling af varer uden for Unionens toldområde, udstedt af et autoriseret organ i en medlemsstat, kan fås af enhver medlemsland ansigtinden for hvilket område dette dokument er udstedt.
 2. Et dokument om betingelserne for behandling af varer uden for Unionens toldområde skal indeholde oplysninger:
  1. på det bemyndigede organ i den medlemsstat, der har udstedt dokumentet
  2. om den person, som dokumentet blev udstedt til
  3. om den person (personer), der direkte vil udføre behandling uden for Unionens toldområde
  4. på Unionens varer og produkter til forarbejdning heraf (navn, kode i overensstemmelse med varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet, mængde og koste). Medlemsstaternes lovgivning om toldregulering kan give mulighed for at angive koden for Unionens varer og produkter til forarbejdning på niveauet for vareposten i varenomenklaturen for udenlandsk økonomisk aktivitet;
  5. på dokumenter, der bekræfter retten til at eje, bruge og (eller) bortskaffe varer
  6. udbytte af forarbejdede produkter i kvantitative og (eller) procentuelle termer
  7. om behandling uden for Unionens toldområde og metoderne til gennemførelse heraf
  8. om metoderne til identifikation af EU-varer, der er anbragt under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet i produkterne til deres forarbejdning
  9. perioden for behandling af varer uden for Unionens toldområde
  10. om udskiftning af forarbejdede produkter med tilsvarende udenlandske varer, som defineret i artikel 183 i denne kode, hvis sådan erstatning er tilladt
  11. på toldmyndigheden (toldmyndighederne), som formodes at placere varer under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet og afslutningen af ​​denne toldprocedure.
 3. Perioden for behandling af varer uden for Unionens toldområde må ikke overstige 2 år.
 4. Perioden for behandling af varer uden for Unionens toldområde omfatter:
  1. varigheden af ​​produktionsprocessen for forarbejdning af varer
  2. den tid, der kræves til den faktiske import til Unionens toldområde af forarbejdede produkter og deres placering under toldprocedurer, der fuldender virkningen af ​​toldproceduren for behandling uden for toldområdet.
 5. Perioden for forarbejdning af varer uden for Unionens toldområde beregnes fra den dag, hvor varerne placeres under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet, og i tilfælde af toldangivelse af varer i flere batcher - fra den dag, hvor første parti varer placeres under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet.
 6. Perioden for behandling af varer uden for Unionens toldområde kan forlænges inden for den periode, der er specificeret i stk. 3 i denne artikel.
 7. Medlemsstaternes lovgivning kan indeholde yderligere oplysninger, der skal specificeres i et dokument om betingelserne for behandling af varer uden for Unionens toldområde.
 8. Dokumentets form om betingelserne for behandling af varer uden for Unionens toldområde, proceduren for udfyldelse af den og proceduren for udstedelse af et sådant dokument, foretage ændringer (tilføjelser) til det samt tilbagetrækning (annullering) og (eller) fornyelsen heraf er fastlagt i medlemsstaternes lovgivning. (se bekendtgørelse fra Russlands finansministerium nr. 7 dateret 14.01.2020. januar XNUMX)
 9. Hvis angivelsen for varer bruges som et dokument om betingelserne for behandling af varer uden for Unionens toldområde, skal oplysningerne om betingelserne for behandling af varer uden for Unionens toldområde angives af klarereren i varedeklarationen.

Artikel 182. Satser for produktion af forarbejdede produkter

 1. Udbyttet af forarbejdede produkter forstås som mængden og (eller) procentdelen af ​​forarbejdede produkter dannet som et resultat af forarbejdning uden for Unionens toldområde for en bestemt mængde EU-varer.
 2. Hvis forarbejdning uden for Unionens toldområde udføres i forhold til varer, hvis egenskaber forbliver praktisk talt konstante i overensstemmelse med de etablerede tekniske krav og fører til modtagelse af forarbejdede produkter af konstant kvalitet, godkender myndighedens autoriserede organer Medlemsstaterne kan opstille standardnormer for produktionen af ​​forarbejdede produkter.

Artikel 183. Erstatning af forarbejdede produkter med tilsvarende udenlandske varer

 1. Med toldmyndighedens tilladelse er det tilladt at erstatte forarbejdede produkter med udenlandske varer, som i deres beskrivelse, kvalitet og tekniske egenskaber falder sammen med sådanne forarbejdede produkter (herefter i denne artikel - ækvivalent udenlandske varer), hvis forarbejdning uden for Unionens toldområde er en reparation, samt hvis forarbejdning uden for Unionens toldområde udføres i forhold til varer, der transporteres med rørledning.
  I tilfælde af eksport fra Unionens toldområde til reparation af garantier i defekt form af dele, enheder, enheder, der var en del af varer, der tidligere blev importeret til Unionens toldområde og anbragt under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, udenlandske varer, der med hensyn til deres beskrivelse, kvalitet og tekniske egenskaber falder sammen med forarbejdede produkter, betragtes som ækvivalente udenlandske varer uden at tage hensyn til tilstanden af ​​deres brugbarhed og (eller) forringelse.
 2. Hvis det er tilladt at erstatte forarbejdede produkter med ækvivalente udenlandske varer, er import af disse ækvivalente udenlandske varer til Unionens toldområde tilladt inden eksport af EU-varer fra Unionens toldområde.
 3. Proceduren og betingelserne for erstatning af forarbejdede produkter med tilsvarende udenlandske varer er fastlagt i medlemsstaternes lovgivning om toldregulering.

Artikel 184. Afslutning og afslutning af toldproceduren for behandling uden for toldområdet

 1. Inden udløbet af den fastsatte gyldighedsperiode for toldproceduren for forarbejdning uden for toldområdet slutter virkningen af ​​denne toldprocedure med anbringelsen af ​​forarbejdede produkter under toldproceduren for frigivelse til hjemmeforbrug og produkter til forarbejdning af varer, som blev eksporteret fra Unionens toldområde til deres gratis (garanti) reparation under toldproceduren genimport, bortset fra det tilfælde, der er omhandlet i andet afsnit i denne klausul.
  Virkningen af ​​toldproceduren for forarbejdning uden for toldområdet kan ikke afsluttes ved at placere forarbejdede produkter under toldproceduren for genindførsel, hvis sådanne forarbejdede produkter er forarbejdede produkter af varer, hvoraf frigivet i overensstemmelse med toldproceduren for frigivelse til hjemmeforbrug blev der taget højde for tilstedeværelsen af ​​en defekt (mangler), som forårsagede umådelig (garanti) reparation af disse varer.
 2. Inden udløbet af den fastsatte gyldighedsperiode for toldproceduren til behandling uden for toldområdet kan denne toldprocedure afsluttes:
  1. anbringelse af varer henført under toldproceduren med henblik på forarbejdning uden for toldområdet under toldproceduren for eksport med undtagelse af de varer, der er specificeret i afsnit 2 i dette stykke, eller toldproceduren for genindførsel
  2. placering af varer, der er specificeret i afsnit 1, stk. 3, i artikel 176 i denne kode, anbragt under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet, under toldproceduren for geneksport
  3. anbringelse af forarbejdede produkter under toldproceduren for eksport i tilfælde, på betingelser og på den måde, som Kommissionen fastlægger.
 3. Virkningen af ​​toldproceduren for forarbejdning uden for toldområdet kan ikke afsluttes ved at placere varer under toldproceduren for eksport, hvis lovgivningen i medlemsstaterne fastslår, at varer, der er henført under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet, og (eller ) produkterne til forarbejdning er underlagt obligatorisk tilbagevenden til denne medlemsstats område.
 4. Forarbejdede produkter kan placeres under toldprocedurer i et eller flere partier.
 5. Efter udløbet af den fastsatte gyldighedsperiode for toldproceduren til behandling uden for toldområdet afsluttes gyldigheden af ​​denne toldprocedure.

Artikel 185. Fremkomsten og afslutningen af ​​forpligtelsen til at betale eksporttold på EU-varer, der er anbragt (anbragt) under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet, vilkår for betaling og beregning

 1. Forpligtelsen til at betale eksporttold på EU-varer, der er henført under toldproceduren til behandling uden for toldområdet, opstår for klarereren fra det øjeblik, toldmyndigheden registrerer varedeklarationen.
 2. Forpligtelsen til at betale eksporttold på EU-varer, der er anbragt (anbragt) under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet, ophører af klarereren, når følgende omstændigheder forekommer:
  1. afslutning af toldproceduren for behandling uden for toldområdet i overensstemmelse med artikel 184 i denne kode, herunder efter forekomst af de omstændigheder, der er specificeret i stk. 1, afsnit 4, i denne artikel
  2. placering af varer, for hvilke toldproceduren for behandling uden for toldområdet er afsluttet, og (eller) modtagne varer (dannet) som et resultat af forarbejdning uden for Unionens toldområde inden for rammerne af anvendelsen af ​​sådanne en toldprocedure, hvis handling er afsluttet, under toldprocedurer i overensstemmelse med artikel 7, stk. 129, i denne kode
  3. opfyldelse af forpligtelsen til at betale eksporttold og (eller) deres opkrævning i de beløb, der beregnes og betales i overensstemmelse med stk. 5 i denne artikel
  4. nægtelse af frigivelse af varer i overensstemmelse med toldproceduren til behandling uden for toldområdet - i forhold til forpligtelsen til at betale eksporttold, der opstod ved registrering af en varedeklaration
  5. tilbagekaldelse af en erklæring for varer i overensstemmelse med artikel 113 i denne kode og (eller) annullering af frigivelse af varer i overensstemmelse med stk. 4 i artikel 118 i denne kode - i forhold til forpligtelsen til at betale eksporttold, der opstod ved registrering en erklæring for varer
  6. konfiskering eller konvertering af varer til ejerskab (indkomst) af en medlemsstat i overensstemmelse med lovgivningen i den pågældende medlemsstat
  7. toldmyndighedens tilbageholdelse af varer i overensstemmelse med kapitel 51 i denne kode
  8. placering til midlertidig opbevaring eller placering under en af ​​toldprocedurerne for varer, der blev beslaglagt eller arresteret under verifikation af en kriminel rapport, under retssager i en straffesag eller en administrativ lovovertrædelsessag (gennemfører en administrativ procedure), og hvoraf en afgørelse blev gjort for at returnere dem, hvis sådanne varer ikke tidligere var frigivet.
 3. Forpligtelsen til at betale eksporttold på EU-varer, der er anbragt under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet, er opfyldt, når de omstændigheder, der er specificeret i stk. 4 i denne artikel, er opfyldt.
 4. I følgende tilfælde overvejes fristen for betaling af eksporttold:
  1. i tilfælde af tab af de varer, der er specificeret i stk. 1 i denne artikel, inden toldproceduren for behandling uden for toldområdet er afsluttet - dagen for tabet af sådanne varer, og hvis denne dag ikke er fastsat - den dag tolden autoritet afslører kendsgerningen om tab af sådanne varer;
  2. i tilfælde af manglende afslutning af toldproceduren for behandling uden for toldområdet i overensstemmelse med artikel 184 i denne kode - dagen for udløbet af toldproceduren for behandling uden for toldområdet.
 5. Ved indtræden af ​​de omstændigheder, der er specificeret i stk. 4 i denne artikel, betales eksporttold, som hvis EU-varer, der er anbragt under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet, blev henført under toldproceduren for eksport uden anvendelse af privilegier til betaling af eksporttold.
  For at beregne eksporttolden anvendes eksporttoldsatserne med virkning på dagen for registrering af toldmyndigheden af ​​en erklæring for varer, der er indgivet til anbringelse af varer under toldproceduren til behandling uden for toldområdet.
 6. Af de beløb, der er betalt (opkrævet) eksporttold i henhold til stk. 5 i denne artikel, skal der betales renter, som om der blev indrømmet betalingsudskydelse i forhold til disse beløb, hvis dette er fastlagt i lovgivningen i medlemsstaten i hvis område varerne blev anbragt under toldbehandlingsprocedure uden for toldområdet. Den specificerede rente beregnes og betales efter proceduren, der er fastlagt i medlemsstaternes lovgivning.
 7. I tilfælde af afslutning af toldproceduren for behandling uden for toldområdet eller anbringelse i overensstemmelse med artikel 7, stk. 129, i denne kode af varer under de toldprocedurer, der er fastsat i denne kode, eller toldmyndighedernes tilbageholdelse af varer i overensstemmelse med med kapitel 51 i denne kode efter opfyldelsen af ​​forpligtelsen til at betale eksporttold og (eller) deres opkrævning (helt eller delvist), skal de betalte og (eller) opkrævede eksporttoldsatser i overensstemmelse med denne artikel refunderes (modregnet) i overensstemmelse med kapitel 10 i denne kode.

Artikel 186. Specifikationer for beregning og betaling af importtold og -afgifter for forarbejdede produkter, når de henføres under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug

 1. Når forarbejdningsprodukter henføres under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, beregnes importtolden på basis af omkostningerne ved forarbejdning uden for Unionens toldområde.
 2. Omkostningerne ved behandling uden for Unionens toldområde bestemmes som det samlede antal faktisk afholdte omkostninger for:
  1. behandling (reparation);
  2. udenlandske varer, der anvendes i forarbejdningsprocessen (reparation), hvis de ikke er inkluderet i omkostningerne ved behandling (reparation).
 3. Hvis værdien af ​​forarbejdningsoperationer uden for Unionens toldområde, der er angivet under toldangivelsen af ​​forarbejdede produkter, ikke er dokumenteret, eller de fremlagte dokumenter ikke bekræfter de deklarerede oplysninger om omkostningerne ved sådanne operationer, bestemmes det som forskellen mellem toldvæsenet værdien af ​​forarbejdede produkter og værdien af ​​varer henført under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet.
 4. Hvis der anvendes specifikke importtoldsatser på forarbejdede produkter, bestemmes importtoldbeløbet som produktet af importtoldbeløbet beregnet til en specifik sats for forarbejdede produkter ud fra forholdet mellem omkostningerne ved forarbejdning uden for Unionens toldområde til toldværdien af ​​forarbejdning af produkter, som om de forarbejdede produkter blev anbragt under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug.
 5. Ved forarbejdning placeres produkter under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug skatter for forarbejdede produkter beregnes de i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område de forarbejdede produkter henhører under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug.
  Hvis forarbejdningen uden for Unionens toldområde var reparation af varer, der eksporteres fra Unionens toldområde, beregnes og betales ikke punktafgifter (punktafgift eller punktafgift).
 6. Når forarbejdningsprodukter er omfattet af toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, skal der betales importtold og -afgift i mængden af ​​importtold og -afgifter beregnet i overensstemmelse med afsnit 1-5 i denne artikel, medmindre andet er bestemt i stk. 7 i denne artikel.
 7. Når der placeres forarbejdede produkter opnået som et resultat af forarbejdning uden for Unionens toldområde i forhold til udenlandske varer, der er specificeret i artikel 1, stk. 3, afsnit 176, i denne kode, under toldproceduren for frigivelse til indenlandsk forbrug, importtold , skatter, der beregnes i henhold til stk. 1-5 i denne artikel, betales ikke, undtagen i de tilfælde, hvor fristen for betaling af importtold i henhold til artikel 11, stk. 136, i denne kode for disse udenlandske varer skatter kommer.
  Forpligtelsen til at betale importtold og -afgifter for forarbejdede produkter opnået som et resultat af forarbejdning uden for Unionens toldområde i forbindelse med udenlandske varer, der er specificeret i artikel 1, stk. 3, afsnit 176, i denne kode, ophører ved ophør af forpligtelsen til at betale importtold, afgifter på disse udenlandske varer.

Artikel 187. Funktioner ved beregning og betaling af eksporttold i forhold til varer, der ikke har gennemgået forarbejdning uden for Unionens toldområde og forarbejdede produkter, når de henføres under toldproceduren for eksport

 1. Når varer, der ikke har undergået forarbejdning uden for Unionens toldområde, under toldproceduren for eksport til beregning af eksporttold anvendes toldsatserne for eksporttold gældende på dagen for registrering af toldmyndigheden i erklæringen for varer indgivet til anbringelse af varer under toldproceduren til behandling uden for toldområdet ...
  Hvis det for at beregne eksporttold kræves at konvertere udenlandsk valuta til en medlemsstats valuta, foretages en sådan konvertering til den valutakurs, der gælder den dag, der er specificeret i første afsnit i denne klausul.
 2. På de betalte (opkrævede) eksporttoldsatser for varer, der ikke har gennemgået forarbejdning uden for Unionens toldområde, anbragt (anbragt) under toldproceduren for eksport, skal der betales renter, som om en udsættelse af betalingen blev meddelt i forhold til disse beløb, hvis det er fastlagt i lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område varerne blev henført under toldproceduren til forarbejdning uden for toldområdet. Den specificerede rente beregnes og betales efter proceduren, der er fastlagt i medlemsstaternes lovgivning.
 3. Specifikationerne ved beregning og betaling af eksporttold og -afgifter for forarbejdede produkter, der er anbragt under toldproceduren for eksport i tilfælde, der er etableret i henhold til artikel 3, stk. 2, afsnit 184, i denne kodeks fastlægges af Kommissionen, når sådanne tilfælde er etableret .

Kommentarer (0)

0-vurdering fra 5 baseret på 0-stemmer
Ingen poster

Skriv noget nyttigt eller bedøm bare

 1. Gæst.
Bedøm materialet:
Vedhæftede filer (0 / 3)
Del din placering
Regeringen vil overveje ændringer i skatteloven, som vil give mulighed for i 20 år at helt fritage for næsten flere typer af skatter virksomheder, der ønsker at starte en virksomhed på Kuriløerne.
00:04 27-11-2021 Flere detaljer ...
Rusland og Ungarn vil underskrive en aftale om oprettelse af et joint venture inden for jernbanetransport, sagde den ungarske udenrigsminister Peter Siyarto til journalister.
23:49 26-11-2021 Flere detaljer ...
I henhold til den godkendte transportstrategi bør rejsetiden mellem to større byer ikke overstige 12 timer.
23:18 26-11-2021 Flere detaljer ...
I løbet af dagen udstedte embedsmænd ved toldposten i Kaliningrad Regional Customs 351 køretøjer.
18:20 26-11-2021 Flere detaljer ...