menu

Afgørelse truffet af EAEC-bestyrelsen nr. 30 af 21.04.2015. april XNUMX om ikke-toldmæssige reguleringsforanstaltninger

 

I overensstemmelse med traktatens artikel 46 den Euratom af 29.05.2014/4/37 og punkt 7 og 29.05.2014 i protokollen om ikke-toldmæssige reguleringsforanstaltninger i forhold til tredjelande (tillæg nr. XNUMX til traktaten om EAEU af XNUMX/XNUMX/XNUMX), besluttede EAEC's bestyrelse:

 1. Indfør følgende ensartede ikke-toldmæssige reguleringsforanstaltninger i EAEU's toldområde:
  • forbud mod import til toldområdet i EAEU og (eller) eksport fra EAEU's toldområde af varer i henhold til listen i overensstemmelse med tillæg nr. 1;
  • Godkendelsesproceduren for import til EAEU-toldområdet og (eller) eksport af varer fra EAEU-toldområdet i henhold til listen i overensstemmelse med tillæg nr. 2.
 2. Fastslå, at de varer, for hvilke der er indført ensartede ikke-toldmæssige reguleringsforanstaltninger, der er specificeret i stk. 1 i denne afgørelse, skal medtages på en enkelt liste over varer, der anvendes ikke-toldmæssige reguleringsforanstaltninger i samhandelen med tredjelande, jf. i afsnit 4 i protokollen om ikke-toldmæssige reguleringsforanstaltninger i forhold til tredjelande. lande (tillæg nr. 7 til traktaten om EAEU af 29.05.2014. maj XNUMX) og offentliggjort på EAEU's officielle websted i information og telekommunikation netværket "Internet".
 3. Den godkendelsesprocedure, der er specificeret i stk. 1 i denne afgørelse, gennemføres ved licensering og (eller) anvendelse af andre administrative foranstaltninger til regulering af udenrigshandelsaktiviteter, der er etableret i overensstemmelse med:
  • Forordninger om import til EAEU's toldområde og eksport fra EAEU's toldområde af menneskelige organer og væv, blod og dets komponenter, prøver af humane biologiske materialer i overensstemmelse med tillæg nr. 3;
  • Forordning om eksport af mineralske råvarer fra EAEU's toldområde i overensstemmelse med tillæg nr. 4;
  • Forordninger om eksport af vilde levende dyr, individuelle vilde planter og vilde medicinske råvarer fra EAEU's toldområde i overensstemmelse med tillæg nr. 5;
  • Forordning om eksport fra EAEU's toldområde af sjældne og truede arter af vilde levende dyr og vilde planter inkluderet i EAEU -medlemsstaternes røde bøger i overensstemmelse med tillæg nr. 6;
  • Forordning om import til EAEU's toldområde og eksport fra EAEU's toldområde af farligt affald i overensstemmelse med tillæg nr. 7;
  • Forordninger om eksport af kulturelle ejendele fra EAEU's toldområde, dokumenter fra nationale arkivfonde og originaler af arkivdokumenter i overensstemmelse med tillæg nr. 8;
  • Forordninger om import til EAEU's toldområde og eksport fra EAEU's toldområde for kryptering (kryptografisk) betyder i overensstemmelse med tillæg nr. 9;
  • Forordning om import til EAEU's toldområde og eksport fra EAEU's toldområde af narkotika, psykotrope stoffer og deres forstadier i overensstemmelse med tillæg nr. 10.
  • Forordning om import af plantebeskyttelsesmidler (pesticider) til EAEU's toldområde i overensstemmelse med tillæg nr. 11;
  • Forordninger om eksport fra EAEU's toldområde af indsamlingsmaterialer om mineralogi, paleontologi, knogler af fossile dyr i overensstemmelse med tillæg nr. 12;
  • Forordninger om import til EAEU's toldområde og eksport fra EAEU's toldområde af ædelstene i overensstemmelse med tillæg nr. 13;
  • Forordninger om import til EAEU's toldområde og eksport fra EAEU's toldområde af ædle metaller og råvarer indeholdende ædle metaller i overensstemmelse med tillæg nr. 14;
  • Forordninger om import til EAEU's toldområde af radioelektroniske midler og højfrekvente anordninger til civil brug, herunder indbygget eller inkluderet i andre varer, i overensstemmelse med tillæg nr. 15;
  • Forordninger om import til EAEU's toldområde og eksport fra EAEU's toldområde af særlige tekniske midler beregnet til hemmelig modtagelse af oplysninger i overensstemmelse med tillæg nr. 16;
  • Forordninger om import til EAEU's toldområde og eksport fra toldområdet for EAEU's civil- og servicevåben, deres vigtigste (komponent) dele og patroner til det i overensstemmelse med tillæg nr. 17;
  • Forordninger om eksport fra EAEU's toldområde af oplysninger om undergrunden efter regioner og aflejringer af brændstof, energi og mineralske råvarer i overensstemmelse med tillæg nr. 18.
  • Forordninger om import til EAEU's toldområde af giftige stoffer, der ikke er forstadier til narkotika og psykotrope stoffer, i henhold til tillæg nr. 19. - afsnittet er inkluderet fra 03.07.2016 i henhold til afgørelse truffet af bestyrelsen Eurasian Economic Commission nr. 57 af 02.06.2016
  • Forordning om import til EAEU's toldområde og eksport fra EAEU's toldområde af ozonnedbrydende stoffer og produkter indeholdende ozonnedbrydende stoffer i overensstemmelse med tillæg nr. 20; - afsnittet er inkluderet fra 30.09.2016 i henhold til afgørelsen truffet af EAEC -bestyrelsen nr. 99 af 30.08.2016
  • Forordning om import af lægemidler til EAEU's toldområde i overensstemmelse med tillæg nr. 21; - afsnittet er inkluderet fra 30.09.2016 i henhold til afgørelsen truffet af EAEC -bestyrelsen nr. 99 af 30.08.2016
  • Forordninger om import til EAEU's toldområde af plantebeskyttelsesmidler og andre persistente organiske forurenende stoffer, der skal bruges i laboratoriestudier, samt en referencestandard i overensstemmelse med tillæg nr. 22. - afsnittet er inkluderet fra 18.07.2018 i overensstemmelse med afgørelsen truffet af EAEC -bestyrelsen nr. 100 af 13.06.2018 .XNUMX
 4. Licenser til eksport og (eller) import, konklusioner (tilladelser) for import og (eller) eksport af varer, andre dokumenter udstedt inden denne afgørelses ikrafttræden af ​​de relevante myndigheder i EAEU-medlemsstaterne for at gennemføre foranstaltninger uden for told samt meddelelser, oplysninger om hvilke, der er ført i det forenede register over meddelelser om egenskaberne ved kryptering (kryptografiske) midler og varer, der indeholder dem, inden denne afgørelses ikrafttræden, er gyldige indtil udløbet af deres gyldighedsperiode.
 5. Erklære ugyldige afgørelser truffet af toldunionskommissionen og EAEC -bestyrelsen i henhold til listen i bilag nr. 23. - klausul som ændret ved afgørelsen truffet af EAEC -bestyrelsen nr. 131 af 06.10.2015, afgørelse truffet af EAEC -bestyrelsen nr. 57 af 02.06.2016, EAEC -kollegiums afgørelse nr. 99 af 30.08.2016 og afgørelse truffet af EAEC -bestyrelsen nr. 100 af 13.06.2018
 6. Denne afgørelse træder i kraft ved udløbet af 30 kalenderdage fra datoen for dens officielle offentliggørelse.

 

 

Tillæg til afgørelsen truffet af EAEC -bestyrelsen af ​​21.04.2015. april 30 nr. XNUMX

 1. Listen over varer, for hvilke der er forbud mod import til EAEU's toldområde og (eller) eksport fra toldområdet Euratom Varer forbudt til flytning over toldunionens grænse
  1. Ozonnedbrydende stoffer og produkter, der indeholder ozonnedbrydende stoffer, der er forbudt til import og eksport
  2. Farligt affald forbudt til import
  3. Oplysninger om trykte, audiovisuelle og andre informationsbærere er forbudt til import og eksport
  4. Plantebeskyttelsesmidler og andre persistente organiske forurenende stoffer er forbudt at importere
  5. Service og civile våben, deres hoveddele og patroner til dem, er forbudt til import og (eller) eksport
  6. Værktøjer til udvinding (fangst) af akvatiske biologiske ressourcer, forbudt til import
  7. Det er forbudt at importere artikler af harpesæl og harpesælunger
  8. Levende sabel er forbudt til eksport
  9. Personligt beskyttelsesudstyr, beskyttelses- og desinfektionsmidler, medicinske produkter og materialer, der er forbudt til eksport indtil 30. september 2020 inklusive (afsnittet er inkluderet fra 05.04.2020/XNUMX/XNUMX)
  10. Visse typer fødevarer er forbudt at eksportere indtil den 30. juni 2020 inklusive (afsnittet er inkluderet fra 12.04.2020/XNUMX/XNUMX)
 2. Listen over varer, for hvilke godkendelsesproceduren for import til toldområdet er fastsat Euratom og (eller) eksport fra toldområdet EAEU - Varer begrænset til bevægelse over toldunionens grænse
  1. Ozonnedbrydende stoffer
  2. Plantebeskyttelsesmidler (pesticider)
  3. Farligt affald
  4. Mineralogi- og paleontologisamlinger og samleobjekter, fossile dyreknogler
  5. Vilde levende dyr, udvalgte vildtvoksende planter og vildtvoksende medicinske råvarer
  6. Arter af vild fauna og flora omfattet af konventionen om international handel med truede arter af vild fauna og flora af 3. marts 1973 (CITES)
  7. Sjældne og truede arter af vilde levende dyr og vilde planter inkluderet i EAEU -medlemslandenes røde bøger
  8. ædelsten
  9. Ædelmetaller og råvarer, der indeholder ædle metaller
  10. Typer af mineralske råvarer
  11. Narkotika, psykotrope stoffer og deres forstadier
  12. Giftige stoffer, der ikke er forstadier til narkotika og psykotrope stoffer
  13. Lægemidler
  14. Radioelektroniske midler og (eller) højfrekvente enheder til civile formål, herunder indbygget eller inkluderet i andre varer
  15. Særlige tekniske midler designet til hemmeligt at indhente oplysninger
  16. Kryptering (kryptografisk) betyder
  17. Kulturelle værdier, dokumenter fra nationale arkivfonde, originaler af arkivdokumenter
  18. Menneskelige organer og væv, blod og dets komponenter, prøver af humane biologiske materialer
  19. Service og civile våben, deres vigtigste (bestanddele) dele og patroner til dem
  20. Information om undergrunden efter regioner og aflejringer af brændstof, energi og mineralske råvarer
  21. Plantebeskyttelsesmidler og andre persistente organiske forurenende stoffer, der skal bruges i laboratoriestudier og som referencestandard
  22. Solsikkefrø, for hvilke proceduren for eksporttilladelse anvendes indtil 31. august 2020 inklusive

 

Russiske jernbaner holder op med at modtage varer til grænseovergangene Grodekovo - Suifenhe og Zabaikalsk - Manchuriet, undtagen containere.
01:04 01-12-2021 Flere detaljer ...
Ifølge lederen af ​​det statslige transportleasingselskab Yevgeny Dietrich vil Lavna-kulterminalen give endnu større mulighed for økonomisk udvikling i regionen.
01:00 01-12-2021 Flere detaljer ...
Den nye transportstrategi dækker spørgsmål om at øge befolkningens mobilitet og udvikling af indenlandsk turisme, øge mængden og hastigheden af ​​godstransport, transit af varer mv.
20:42 30-11-2021 Flere detaljer ...
På grund af kraftig vind i Kerch-strædet blev skibsfarten indstillet den 29. november. Mere end 150 skibe venter stadig på passage.
18:25 30-11-2021 Flere detaljer ...