menu

Eksempel på Kina-eksporterklæring med feltforklaring

Flyt musen over det interesserede felt for at se dens betegnelse

 

c angiver eller og varer på c med nummeret på toldangivelsen for Kina

Номер декларацииQR код с закодированным номером декларации1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР2. ТАМОЖЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР3. ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ/ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ КНР4. ТАМОЖНЯ ИМПОРТА / ЭКСПОРТА5.	ДАТА ЭКСПОРТА ИЛИ ИМПОРТА6.	ДАТА ПОДАЧА ДЕКЛАРАЦИИ7. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР8. ЗАРУБЕЖНЫЙ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ ИЛИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ9. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ10. НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И НОМЕР РЕЙСА11. НОМЕР ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ13. КОНЕЧНЫЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ/ОТПРАВИТЕЛЬ14. СПОСОБ КОНТРОЛЯ15. ХАРАКТЕР ВЗИМАНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПОШЛИНЫ16. НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ18. НОМЕР ДОГОВОРА ИЛИ СОГЛАШЕНИЯ19. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ТОРГОВЛИ20. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ОТПРАВЛЕНИЯ / ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) НАЗНАЧЕНИЯ21. ПОРТ ТРАНЗИТА И ПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ22. ПУНКТ ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА23. ВИД УПАКОВКИ24. КОЛИЧЕСТВО МЕСТО (УПАКОВОК)25. ВЕС-БРУТТО (КГ)26. ВЕС-НЕТТО (КГ)27. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ИНКОТЕРМС28. РАСХОДЫ НА ПЕРЕВОЗКУ29. РАСХОДЫ НА СТРАХОВАНИЕ30. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ31. ВИДЫ И НОМЕРА СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ32. МАРКИРОВКА И ПРИМЕЧАНИЯ, НОМЕР КОНТЕЙНЕРА33. ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР34. КОД ТОВАРА35. НАИМЕНОВАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА36. КОЛИЧЕСТВО И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (Вес нетто позиции)36. КОЛИЧЕСТВО И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (Количество товара)37. ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ38. ОБЩАЯ ЦЕНА ТОВАРА39. ВАЛЮТА (Доллар США)40. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ПРОИСХОЖДЕНИЯ41. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) КОНЕЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ42. МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ В КНР / ИСТОЧНИК ТОВАРОВ В КНР43. ВЗИМАНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПОШЛИНЫ44. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АФФИЛИРОВАННОСТИ45. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ЦЕНУ46. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ47. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ И УПЛАТА48. ОРГАНИЗАЦИЯ-ДЕКЛАРАНТ49. ПРИМЕЧАНИЯ И ПЕЧАТЬ ТАМОЖНИ

Toldbestemmelserne i Kina om udfyldning af toldangivelser for varer ved import og eksport

For "Kina's toldangivelse for varer til import (eksport)" i disse regler, vilkårene "toldangivelse"," Importtoldangivelse "eller" eksporttoldangivelse ". Ved udfyldning af felterne i toldangivelsen gælder følgende krav:

1. PRELIMINÆRT REGISTRERINGSNUMMER / 预 录入 编号

Foreløbigt registreringsnummer for toldangivelsen. En toldangivelse svarer til et midlertidigt registreringsnummer, der automatisk genereres af informationssystemet.

Det midlertidige registreringsnummer består af 18 tegn:

 • 1-4 - kode for toldmyndigheden, der accepterer angivelsen (i overensstemmelse med "Tabel over koder for toldområder" bestemt af tolden)
 • 5-8 - kalenderår
 • 9 - betegnelse af eksport eller import ("1" - import; "" - eksport; til konsolideret toldangivelse bruges "I" til import, "E" til eksport);
 • de næste ni tegn er serienummeret.

2. TOLDTILMELDINGSNUMMER / 海关 编号

Toldregistreringsnummer tildelt ved toldregistrering ved modtagelse af erklæringen. En kopi af toldangivelsen svarer til et toldregistreringsnummer, der automatisk genereres af informationssystemet.

Toldregistreringsnummeret består af 18 tegn:

 • 1-4 - kode for toldmyndigheden, der accepterer angivelsen (i overensstemmelse med "Tabel over koder for toldområder" bestemt af tolden)
 • 5-8 - kalenderår
 • 9 - betegnelse af eksport eller import (“1” - import; “” - eksport; i tilfælde af konsolideret toldangivelse bruges “I” til import, “E” til eksport);
 • de næste ni tegn er serienummeret.

3. AFSENDELSE / VERSENDER I PRC / 境内 收发货人

Feltet indeholder navnet og koden på en kinesisk juridisk enhed eller anden organisation, der er registreret hos toldmyndighederne, der har indgået og udfører en udenrigshandelsaftale. Koden angiver den 18-cifrede samlede offentlige kreditværdighedskode for en juridisk enhed eller anden organisation. I mangel af en enkelt kode for offentlig kreditværdighed angives dens registreringskode hos toldmyndighederne.

I særlige tilfælde gælder følgende påfyldningskrav:

 1. Hvis indgåelse og udførelse af en udenrigshandelsaftale udføres af forskellige virksomheder, angives oplysninger om den virksomhed, der udfører aftalen.
 2. Hvis en virksomhed med udenlandsk deltagelse pålægger en import-eksportvirksomhed at importere udstyr og genstande til investering (betaling af autoriseret kapital), er oplysninger om virksomheden med udenlandsk deltagelse angivet med et mærke og en indikation i feltet “mærkning og bemærker ”betegnelsen“ import er overdraget til en import-eksportvirksomhed ”(委托 某 进出口 企业 进口) sammen med den 18-tegns samlede offentlige kreditkode for den juridiske enhed eller anden organisation for den import-eksportvirksomhed, der er betroet importen.
 3. Hvis toldklarering af import eller eksport af varer på vegne af en import-eksportvirksomhed udføres af en deklarantvirksomhed, der har de nødvendige kvalifikationer til at repræsentere andre organisationers interesser i tolden, oplysninger om den import-eksportvirksomhed, der bestilte toldklarering til klarereren er angivet.
 4. afsender eller modtageren, der befinder sig i den særlige toldkontrolzone, angiver oplysninger om den faktiske leder af disse varer eller den administrerende virksomhed, der er beliggende inden for den særlige toldkontrolzone;
 5. Når en organisation for toldfrit salg af varer sælger varer med hjemmeproduktion, som er underlagt skatterefusion ved eksport, angives navnet på organisationen for toldfrit salg af varer.

4. TIMER FOR IMPORT / EKSPORT / 进 出境 关 别

På grundlag af toldstedet på det sted, hvor den faktiske vare importeres eller eksporteres, angives toldkontorets passende navn og kode i overensstemmelse med tabellen over toldkoder, der er bestemt af toldstedet.

I særlige tilfælde gælder følgende påfyldningskrav:

 • Ved flytning af importerede varer mellem told (toldtransport af import) angives navnet og koden på toldstedet på varens indgangssted.
 • Ved toldforsendelse ved udførsel angives navnet og koden på toldstedet på varens eksportsted.
 • Når varer flyttes mellem toldområder med henblik på dyb bearbejdning under den kontrol, der anvendes i toldtransitering, angives toldkontorets navn og kode på eksportstedet for varerne i eksportangivelsen importangivelsen skal angive navnet og koden på toldstedet på varens indførselssted.
 • Ved flytning eller fremmedgørelse af varer mellem forskellige zoner med særlig toldkontrol eller steder for obligationskontrol angives toldens navn og kode på stedet for den særlige toldkontrolzone eller den anden parts (modparts) obligationskontrolsted .
 • For resten af ​​varerne udføres den faktiske import eller eksport ikke, navn og kode på det toldsted, der har accepteret angivelsen, er angivet.

5. DATO FOR EKSPORT ELLER IMPORT / 进出口 日期

Ved import af varer angiver dette felt datoen for indgivelse af en ansøgning om indrejse for et køretøj, der transporterer de importerede varer. Ved eksport af varer angiver dette felt datoen for afslutningen af ​​formaliteterne for udgangen af ​​transportkøretøjet, der transporterer de eksporterede varer. ingen dato er angivet, når erklæringen indsendes. For varer, hvis faktiske import eller eksport ikke udføres, angives datoen for modtagelse af erklæringen.

Eksport- / importdatoen består af 8 tegn: år (første fire tegn), måned (to tegn), dag (to tegn).

6. DATO FOR INDLÆGGELSE AF ERKLÆRING / 申报 日期

Dato for indgivelse af erklæring - den dato, hvor toldkontoret accepterer angivelsesdata fra afsenderen / modtageren af ​​varer eller den erklærende virksomhed, der er godkendt af ham. Hvis erklæringen udføres ved at indgive en elektronisk erklæring, er datoen for indgivelse af erklæringen datoen for registrering af modtagelsen af ​​angivelsesdataene i toldcomputersystemet. Hvis erklæringen udføres ved at indgive en erklæring i papirform, er datoen for indgivelse af erklæringen datoen for toldaccept og registrering af toldangivelsen. Når der indsendes en erklæring, udfyldes dette felt ikke.

Datoen for indgivelse af erklæringen består af 8 tegn: år (første fire tegn), måned (to tegn), dag (to tegn).

7. REGISTRERINGSNUMMER / 备案 号

Angiv nummeret på Tolling Trade Guide udstedt af toldvæsenet, obligationsvejledningen for den særlige toldkontrolzone eller stedet for obligationskontrol, bekræftelsen af ​​opkrævning og toldfritagelse eller andet dokument, der bekræfter registrering i en anmeldelse eller godkendelsesprocedure, når udført af afsenderen / modtageren, den endelige modtager eller den endelige afsender af toldformaliteter til notifikationsregistrering af kontrakten om behandling af råvarer leveret af kunden (vejafgift), verifikation og bekræftelse af opkrævning, nedsættelse eller fritagelse for told pligter og andre formaliteter.

Kun et registreringsnummer kan angives i en kopi af toldangivelsen. Følgende detaljerede påfyldningskrav gælder:

 1. For afgiftspligtige varer (forarbejdning af afgiftsråvarer) angives antallet af "Vejledende handelsretningslinjer" med undtagelse af hjælperåvarer af ubetydelig mængde og lav værdi, for hvilke "Afgiftshandel" i overensstemmelse med reglerne Retningslinjer "anvendes ikke, samt betaling af told ved overførsel af varer til salg inden for Kina under toldkontrol i form af efterfølgende betaling af told.
  Ved toldangivelse ved et kontrolpunkt uden for toldområdet, hvis der er en undervejledning til direkte kontakt med told uden for toldområdet eller en undervejledning til eksport af højt forarbejdede produkter uden for toldområdet, er undervejledningsnummeret angivet; hvis undervejledningen for direkte kontakt med tolden inden for toldområdet eller undervejledningen for eksport af højt forarbejdede produkter inden for toldområdet indeholder en begrænsning af toldangivelse kun inden for det respektive toldområde angives det generelle retningslinjenummer.
  Hvis færdige produkter til forarbejdning af kundeleverede råvarer på grundlag af "Bekræftelse af opkrævning og toldfritagelse" overføres til importordningen med fuld eller delvis fritagelse for told, antallet af "Bekræftelse af opkrævning og fritagelse for told told "er angivet i importangivelsen, nummeret på" retningslinjerne "er angivet i eksportangivelsen om toldafgift".
  Når man flytter udstyr til forarbejdning af kundeleverede råvarer, bevæger sig sig mellem zoner med særlig toldkontrol af udstyr, der helt eller delvist er fritaget for told mellem de zoner med særlig toldkontrol, som er helt eller delvist fritaget for told, modtager den modtagende henholdsvis firmaet og det afsendende selskab udfylder toldangivelser ved import og eksport, og i feltet "registreringsnummer" (备案 号) angives nummeret på "Vejledning til vejafgift".
 2. Hvis toldangivelsen er relateret til verifikation og bekræftelse af opkrævning, nedsættelse eller toldfritagelse, angives nummeret "Bekræftelse af opkrævning og toldfritagelse".
 3. For afgiftspligtige varer (forarbejdning af afgiftsråvarer) angives antallet af "Vejledende handelsretningslinjer" med undtagelse af hjælperåvarer af ubetydelig mængde og værdi, for hvilke "Afgiftspligtige handelsretningslinjer" i overensstemmelse med reglerne "anvendes ikke såvel som i tilfælde af registrering og betaling af told ved overførsel af varer til salg inden for Kina under toldkontrol i form af efterfølgende betaling af told. Ved toldangivelse ved et kontrolpunkt uden for toldområdet, hvis der er en undervejledning til direkte kontakt med told uden for toldområdet eller en undervejledning til eksport af højt forarbejdede produkter uden for toldområdet, er undervejledningsnummeret angivet; hvis undervejledningen til direkte kontakt med tolden inden for toldområdet eller undervejledningen for eksport af stærkt forarbejdede produkter inden for toldområdet kun indeholder en begrænsning af toldangivelsen inden for det relevante toldområde, skal det generelle nummer på vejledning er angivet. Hvis færdige produkter til forarbejdning af kundeleverede råvarer på grundlag af "Bekræftelse af opkrævning og toldfritagelse" overføres til importordningen med fuld eller delvis fritagelse for told, antallet af "Bekræftelse af opkrævning og fritagelse for told "er angivet i importangivelsen, nummeret på" retningslinjerne "er angivet i eksportangivelsen om toldafgift". Når man flytter udstyr til behandling af kundeleverede råvarer, bevæger sig sig mellem zoner med særlig toldkontrol af udstyr, der helt eller delvist er fritaget for told mellem zoner med særlig toldkontrol, som helt eller delvist er fritaget for told, modtager den modtagende henholdsvis firmaet og det afsendende selskab udfylder toldangivelser for import og eksport, og i feltet "registreringsnummer" (备案 号) angives nummeret på "Vejledning til vejafgift".
 4. Når en organisation for toldfrit salg af varer sælger varer med hjemmeproduktion med tilbagebetaling af skat ved eksport, udfyldes dette felt ikke.

8. UDENLANDSK SHIPPER ELLER SHIPPER / 境外 收发货人

En udenlandsk modtager er normalt den køber, der har indgået og udfører en udenrigshandelsaftale eller modtageren, der er fastsat i kontrakten; En oversøisk afsender er normalt en sælger, der har indgået og udfører en udenrigshandelsaftale.

Dette felt indeholder navnet og koden på den udenlandske afsender / modtager. Som hovedregel er navnet angivet på engelsk; hvis det i overensstemmelse med kravene til inspektion og karantæne er nødvendigt at angive navnet på et andet fremmed sprog, angives dette navn efter navnet på engelsk i korte parenteser hvis virksomheden er en autoriseret økonomisk operatør (AEO) i en stat (territorium) med gensidig anerkendelse af AEO, angives AEO-koden som følger: "stat (territorium) kode + virksomhedstoldkode", f.eks. Singapore (新加坡) AEO-virksomhed (企业) SG123456789012 (landekode for Singapore + 12-cifret virksomhedskode); hvis virksomheden er AEO for staten (territorium) uden gensidig anerkendelse af AEO, er koden ikke angivet.

Hvis der på grund af særlige omstændigheder ikke er nogen udenlandsk afsender / modtager, angives "NEJ" i stedet for navn og kode.

9. TRANSPORTMETODE / 运输 方式

Transportmetoder inkluderer metoder til faktisk transport og metoder til særlig transport leveret af toldvæsenet; den første er transportformerne for faktisk import eller eksport og klassificeres efter den køretøjstype, der bruges til at importere eller eksportere varer det andet er transportmetoder uden faktisk at importere eller eksportere varer og klassificeres i henhold til ændringen i varereglen inden for Kina.

Den passende transportform er valgt og angivet i overensstemmelse med "Tabel over koder for transportformer", der er bestemt af toldvæsenet, baseret på klassificeringen af ​​transportformer for den faktiske import eller eksport af varer eller en ændring af varernes ordning inden for Kina.

 1. Under særlige omstændigheder gælder følgende påfyldningskrav:
  1. Ved import eller eksport af varer ved hjælp af ekspresforsendelse uden brug af postforsendelser angives den aktuelle transportmetode.
  2. Ved flytning af importerede varer mellem toldvæsenet angives det i overensstemmelse med det køretøj, hvorpå de transporterede varer ankom til indgangsstedet til Kina; når de eksporterede varer flyttes mellem tolden, angives det i overensstemmelse med det køretøj, hvortil de transporterede varer blev eksporteret fra eksportstedet fra Kina.
  3. Med hensyn til importerede eller eksporterede udstillinger og genstande, der er tilbage som en gave, udleveret til salg, som ikke vil blive reeksporteret (importeret) og efterladt til salg inden for (uden for) Kina, er "anden transport" angivet (kode 9) .
  4. For varer, der importeres eller eksporteres af passagerer i håndbagage, angives "passagerens håndbagage" (kode L).
  5. Når du transporterer varer ved hjælp af en stationær genstand (inklusive en olierørledning, vandrør, elnet osv.), Angives "transport med en stationær genstand" (kode G).
 2. Ved ændring af ordningen for varer på Kina's territorium uden faktisk import eller eksport gælder følgende påfyldningskrav:
  1. Når varer importeres fra Folkerepublikens hovedområde til bindingszonen eller returnerer transport til den bundne zone, angives den "ikke-bundne zone" (kode 0).
  2. Når varer importeres fra territoriet i den bondede zone til PRC's territorium uden for den bonded zone, angives "bond zone" (kode 7).
  3. Når du opbevarer varer på et eksportkontrollager eller returnerer varer til et eksportkontrollager inden for Kina, angives et "midlertidigt lagerlager" (kode 1).
  4. Ved overførsel af varer fra et toldoplag til salg eller forarbejdning inden for Kina angives "obligationslager" (kode 8).
  5. Når man importerer varer fra Kina til et obligatorisk logistikcenter eller eksporterer varer fra et bonded logistikcenter til resten af ​​Kina, angives et "logistikcenter" (kode W).
  6. Når varer importeres fra Kina til en obligatorisk logistikpark, eller når varer eksporteres fra en bonded logistikpark til resten af ​​Kina, angives "logistikparken" (kode X).
  7. Når du importerer varer til en bunden havnezone eller en kompleks obligationszone fra resten af ​​Kina (uden for disse zoner og ikke hører til territorierne for særlig toldkontrol og steder med bindende kontrol) og importerer varer fra resten af ​​Kina til territorium for disse bondede zoner, "bonded port zone / complex bond zone" (kode Y).
  8. Når du importerer varer til eksportforarbejdningszonen, Zhuhai-Macao grænseoverskridende industrizone (Zhuhai Park), zonen for grænseoverskridende samarbejde mellem Kina og Kasakhstan Khorgos (kinesisk sektion) fra resten af ​​Kina (uden for disse zoner og ikke er relateret til territorierne for særlig toldkontrol og placerer obligationskontrol) og import af varer fra resten af ​​Kina til disse zoner, er "eksportbehandlingszonen" (kode Z) angivet.
  9. Når man eksporterer varer fra Kina til Hongkong-sektionen i havnezonen i den vestlige korridor Shenzhen-Hongkong, samt når man importerer og eksporterer varer fra Kina til Kinas hovedområde i zonen for grænseoverskridende samarbejde mellem Kina og Kasakhstan Khorgos, "grænse speciel toldarbejdsområde" (kode H).
  10. Når man eksporterer varer gennem anden linje i den udpegede korridor til erklæring af Hengqing New District og Pingtan Complex Experimental Zone (i det følgende samlet - de integrerede eksperimentelle zoner) til resten af ​​Kina eller eksporterer varer fra resten af ​​Kina til territoriet af de komplekse eksperimentelle zoner langs anden linje i den dedikerede korridor til angivelse såvel som ved flytning af varer inden for den komplekse eksperimentelle zone med angivelse og betaling af told efter ansøgerens valg, den "komplekse eksperimentelle zone" (kode T) er angivet.
  11. Ved flytning eller overførsel af varer inden for zoner med særlig toldkontrol, flytning af varer mellem zoner med særlig toldkontrol og steder for obligationskontrol, flytning af varer mellem zoner med særlig toldkontrol og resten af ​​Kina's territorium uden for zoner, flytning af rester af forarbejdede råvarer, produkter fra dyb forarbejdning, overførsel af varer til implementering i Kina uden for zoner med særlig toldkontrol såvel som anden varebevægelse på Folkerepublikens territorium, "anden transport" (kode 9) er angivet.

10. NAVN PÅ KØRETØJ OG FLYNUMMER / 运输工具 名称 及 航次 号

Dette felt angiver navnet eller koden på det køretøj, der bruges til import eller eksport af varer samt flynummer. Indholdet, der er angivet i dette felt, skal fuldstændigt matche indholdet af fragtangivelsen (fragtfragtbrev), som transportmyndighederne leverer til toldvæsenet.

 1. Når du indtaster et køretøjsnavn, gælder følgende detaljerede udfyldningskrav:
  1. Krav til udfyldelse af en toldangivelse, når toldformaliteterne udfyldes direkte på import- eller eksportstedet for varer eller ved hjælp af et landsdækkende integreret toldklareringssystem:
   1. ved transport med vandtransport: fartøjets registreringsnummer er angivet (for små skibe, der forbinder Hong Kong og Macau - nummeret på tilsynsregistret) eller fartøjets navn på engelsk;
   2. ved vejtransport: før indførelsen af ​​systemet med regulering af fragtbrev til vejtransport er det nationale statsregistreringsnummer på det køretøj, der anvendes til grænseoverskridende godstransport, angivet Når deklarerer ved hjælp af det foreløbige deklarationssystem i Shenzhen, angives det nationale statsregistreringsnummer + "/" + "foreløbig erklæring" (提前 报关); efter indførelsen af ​​et system til regulering af fragtbrev til vejtransport er dette felt ikke udfyldt;
   3. ved transport med jernbane: transportnummeret eller nummeret på acceptcertifikatet er angivet
   4. til lufttransport: angiv flynummeret;
   5. ved posttransport: nummeret på fakturaen for postpakken er angivet;
   6. ved transport på en anden måde: transportmetoden er specificeret, for eksempel: rørtransport, pakkedyr osv.
  2. Krav til udfyldelse af toldangivelse for vareflytning mellem told (toldforsendelse):
   1. importere:
    1. ved transport med vandtransport: ved direkte befordring eller forhåndsdeklaration, angives "@" + 16-cifret foreløbigt registreringsnummer på erklæringsformularen til transittransport (eller 13-cifret nummer på fragtbrevet) til transport med mellemliggende omladning er navnet på det fartøj, der ankommer til Kina, angivet på engelsk
    2. til jernbanetransport: ved direkte befordring eller forhåndsangivelse skal du angive "@" + 16-cifret foreløbigt registreringsnummer på erklæringsformularen til transittransport til transport med mellemliggende omladning angives vognnummeret;
    3. til luftbefordring: ved direkte befordring eller foreløbig erklæring, angives "@" + 16-cifret foreløbigt registreringsnummer på erklæringsformularen til transittransport (eller 13-cifret fragtbrevsnummer) til transport med mellemliggende omladning er "@" angivet;
    4. ved transport ad landevej eller anden transport: Angiv "@" + 16-cifret foreløbigt registreringsnummer på erklæringsformularen til transittransport (eller 13-cifret nummer på fragtbrevet)
    5. ved forudangivelse af varebevægelser ved hjælp af en af ​​ovennævnte transportmetoder og på den fragtfragt, der anvendes i Guangdong-provinsens område, angives "@" + 13-cifret nummer på fragtbrevet.
   2. eksport:
    1. ved transport med vandtransport: Ved eksport uden mellemliggende omladning skal du angive "@" + 16-cifret foreløbigt registreringsnummer på deklarationsformularen til transittransport (eller 13-cifret nummer på fragtbrevet) hvis det i en flersides toldangivelse for transport af varer mellem tolden er nødvendigt at bruge en, er "@" angivet på stedet for køretøjets navn; ved transport med mellemliggende omladning ved transport ad indre vandveje skal navnet på fartøjet (prammen) til omladning angives ved hjælp af intern jernbanetransport - angiv navnet på toget (4-cifret kode for den kompetente toldmyndigheds toldområde + "TOG") ved hjælp af intern vejtransport - navnet på køretøjet er angivet (4-cifret kode for den kompetente toldmyndigheds toldområde + "TRUCK");
    2. ved jernbanetransport: Angiv "@" + 16-cifret foreløbigt registreringsnummer på deklarationsformularen til transittransport (eller 13-cifret nummer på fragtbrevet) hvis det i en flersidet toldangivelse for transport af varer mellem tolden er nødvendigt at bruge en, er “@” angivet på stedet for køretøjets navn;
    3. for luftbefordring: angiv "@" + 16-cifret foreløbigt registreringsnummer på deklarationsformularen til transittransport (eller 13-cifret nummer på fragtbrevet) hvis det i en flersides toldangivelse for transport af varer mellem tolden er nødvendigt at bruge en, er "@" angivet på stedet for køretøjets navn;
    4. i tilfælde af transport med anden transport: anfør "@" + 16-cifret foreløbigt registreringsnummer på deklarationsformularen til transittransport (eller 13-cifret nummer på fragtbrevet);
   3. Når toldformaliteter udføres efter metoden med konsolideret toldangivelse, angives den "konsoliderede angivelse" i toldangivelsen.
   4. Når en organisation for toldfrit salg af varer sælger varer med hjemmeproduktion med tilbagebetaling af skat ved eksport, udfyldes dette felt ikke.
   5. Hvis den faktiske import eller eksport af varer ikke udføres, udfyldes dette felt ikke.
 2. Når du indtaster et flynummer, gælder følgende detaljerede udfyldningskrav:
  1. Krav til udfyldelse af en toldangivelse, når toldformaliteterne udfyldes direkte på import- eller eksportstedet for varer eller ved hjælp af et landsdækkende integreret toldklareringssystem:
   1. når det transporteres med vandtransport: antallet af fartøjets rejse er angivet
   2. ved vejtransport: før introduktionen af ​​systemet til regulering af kørekort til vejtransport angives en 8-cifret dato for ind- eller udkørsel af køretøjet (hvoraf de første 4 tegn er året, 2 tegn er måneden, 2 tegn er dagen; yderligere også); efter indførelsen af ​​systemet med regulering af fragtbrev til vejtransport er køretøjskoden angivet;
   3. ved jernbanetransport: datoen for togets ind- eller udrejse er angivet
   4. til luftfart: ikke fyldt;
   5. til posttransport: datoen for køretøjets ind- eller udrejse er angivet
   6. i tilfælde af transport efter en anden metode: ikke udfyldt.
  2. Krav til udfyldelse af toldangivelse for vareflytning mellem told (toldforsendelse):
   1. importere:
    1. ved transport med vandtransport: Ved transport med mellemliggende omladning angives "@" + rejsenummeret for hovedlinjefartøjet, der kommer ind i Kina; for direkte transport eller foreløbig erklæring er ikke afsluttet
    2. ved vejtransport: ikke fyldt;
    3. ved transport med jernbane: angiv "@" + dato for ind- eller udrejse; d) til lufttransport: ikke fyldt; e) i tilfælde af transport efter en anden metode: ikke udfyldt;
   2. eksport:
    1. ved transport med vandtransport: ved transport uden mellemliggende omladning er den ikke fyldt til transport med mellemliggende omladning ved hjælp af transport ad indre vandveje er fartøjets (pram) rejsenummer til omladning angivet ved hjælp af indenrigs- eller vejtransport - 6-cifret dato for påbegyndelse af transport (2 tegn - år, 2 tegn - måned, 2 tegn - dag)
    2. ved eksport med kombineret brug af vejtransport og containertransport: ikke fyldt;
    3. til luftfart: ikke fyldt;
    4. i tilfælde af transport efter en anden metode: ikke udfyldt.
   3. Når en organisation for toldfrit salg af varer sælger varer med hjemmeproduktion med tilbagebetaling af skat ved eksport, udfyldes dette felt ikke.
   4. Hvis den faktiske import eller eksport af varer ikke udføres, udfyldes dette felt ikke.

11. ANTAL TRANSPORTBADGE / 提 运 单 号

Dette felt angiver antallet af konnossement eller konnossement. En kopi af toldangivelsen kan kun indeholde en konnossement eller konnossementnummer hvis godset på en faktura (faktura) svarer til flere konnossementer eller fragtbrev, for hver konnossement eller en konnossement, udfyldes en separat erklæring.

Følgende detaljerede påfyldningskrav gælder:

 1. Krav til udfyldelse af en toldangivelse, når toldformaliteterne udfyldes direkte på import- eller eksportstedet for varer eller ved hjælp af et landsdækkende integreret toldklareringssystem:
  1. Ved transport med vand: nummeret på konnossementet til eksport eller import er angivet; hvis der er en intern kupon, angives kuponens nummer til eksport eller import + "*" + nummeret på den interne kupon.
  2. Ved vejtransport: før indførelsen af ​​systemet med regulering af vejfragt til vejtransport er ikke afsluttet efter indførelsen af ​​systemet til regulering af fragtbrev til vejtransport er nummeret på den generelle fragtbrev til eksport eller import angivet.
  3. Ved transport med jernbane: nummeret på konnossementet er angivet.
  4. Til transport med fly: angiv nummeret på den generelle konnossement + "_" + nummeret på konnossementet; i mangel af en konnossement angives nummeret på den generelle konnossement.
  5. Ved posttransport: nummeret på postpakkenes faktura er angivet.
 2. Krav til udfyldelse af toldangivelse for vareflytning mellem told (toldforsendelse):
  1. Importere:
   1. i tilfælde af transport med vandtransport: i tilfælde af direkte transport eller transport med mellemliggende omladning angives konnossementets nummer; ikke udfyldt under den foreløbige erklæring
   2. til jernbanetransport: for direkte transport eller transport med mellemliggende omladning er jernbaneregningens nummer angivet; ikke udfyldt under den foreløbige erklæring
   3. til lufttransport: til direkte transport eller transport med mellemliggende omladning angives nummeret på den generelle fragtbrev + "_" + nummeret på konnossementet; ikke udfyldt under den foreløbige erklæring
   4. ved transport efter en anden metode: ikke fyldt
   5. når gods transporteres mellem toldkontorer ad vej i Guangdong-provinsen efter import af varer ved hjælp af ovenstående transportmetoder: køretøjets registreringsnummer er angivet.
  2. Eksport:
   1. ved transport med vandtransport: Ved transport med mellemliggende omladning er kuponnummeret angivet; under transport uden mellemliggende omladning er den ikke udfyldt ved forudangivelse af varer, der transporteres mellem tolden ad vej inden for Guangdong-provinsen, angives registreringsnummeret på køretøjet, der transporterer varerne;
   2. ved transport efter en anden metode: ikke fyldt ved forudangivelse af varer, der transporteres mellem tolden ad vej i Guangdong-provinsen, angives registreringsnummeret på køretøjet, der transporterer varerne.
  3. Ved udførelse af toldformaliteter ved hjælp af metoden til konsolideret toldangivelse angiver toldangivelsen start- og slutdato for import og eksport af varer i henhold til specifikationen for den konsoliderede angivelse (4 tegn - år, 2 tegn - måned, 2 tegn - dag, 4 tegn - år, 2 tegn - måned, 2 tegn - dag).
  4. Hvis den faktiske import eller eksport af varer ikke udføres, udfyldes dette felt ikke.

12. OPBEVARINGSPLADS FOR VARER / 货物 存放 地点

Dette felt angiver institutionen eller oplagringsstedet for varer efter importen, herunder arbejdsstedet for toldkontrol (midlertidigt lager), sorteringslager, permanent behandlingssted, karantæne, eget lager af virksomheder osv.

13. SLUTMODTAGER / AFSENDER / 消费 使用 单位 / 生产 销售 单位

 1. Ved indtastning af oplysninger om den endelige modtager angives navnet på den kendte slutforbruger eller bruger af de varer, der importeres til Kina, herunder:
  1. Organisationer, der uafhængigt importerer varer fra udlandet.
  2. Organisationen, der overlod importen af ​​varer til en import-eksportvirksomhed.
 2. Ved indtastning af oplysninger om den endelige afsender angives navnet på en velkendt producent eller sælger af eksporterede varer på Folkerepublikens territorium, herunder:
  1. Organisationer, der uafhængigt eksporterer varer.
  2. Organisationen, der betroede eksport af varer til en import-eksportvirksomhed.
  3. Når en organisation for toldfrit salg af varer sælger varer, der er produceret i hjemmet med momsrefusion til eksport, angives toldfri butik under ledelse af denne organisation.
 3. Oplysninger om den endelige modtager / afsender af varer i toldangivelsen til import eller eksport af varer, der helt eller delvist er fritaget for told, skal fuldt ud falde sammen med oplysningerne om "ansøger om anvendelse af ydelser" specificeret i "Bekræftelse af Kina told ved opkrævning og toldfritagelse ved import og eksport af varer "(i det følgende -" Bekræftelse af opkrævning og toldfritagelse ") ved flytning af varer mellem stedet for den obligatoriske kontrol og et fremmed territorium, angives navnet på stedet for den obligatoriske kontrol som den endelige modtager / afsender (i obligationslogistikcentre i kategori B, navnet på virksomheden på det obligatoriske territorium logistikcenter er angivet).
 4. I zoner med særlig toldkontrol er den virksomhed, der administrerer denne zone ("forarbejdningsorganisation" eller "lager") angivet som den endelige modtager / afsender.
 5. Krav til udfyldelse af koden:
  1. Den 18-cifrede samlede offentlige kreditvurdering af en juridisk enhed eller anden organisation er angivet.
  2. Hvis der ikke er nogen 18-cifret samlet offentlig kreditvurderingskode, angives "NEJ".
 6. Hvis den endelige forbruger eller bruger af varer, der importeres til Kina, eller producenten eller sælgeren af ​​varer, der eksporteres fra Kina, er en enkeltperson på territoriet, er nummeret på identitetskortet, pasnummer, nummer på identitetskortet til en taiwansk landsmand eller nummeret på et andet gyldigt identitetskort samt navn og efternavn skal angives.

14. KONTROLMETODE / 监管 方式

Kontrolmetode - en metode til toldkontrol under import og eksport af varer, der er etableret på grundlag af formen for eksport-import-operationer i international handel under hensyntagen til opkrævning af told, statistikker og betingelser for toldkontrol over bevægelsen af varer. Kontrolmetodekoden består af 4 tegn, hvoraf de to første er en klassificeringskode tildelt i overensstemmelse med kravene i toldkontrol og computerregulering, og de sidste to er koden for formularen til eksport-import-operation, udviklet under hensyntagen til internationale standarder.

I dette felt er det forkortede navn på kontrolmetoden og dens kode, valgt på baggrund af de faktiske betingelser for udenrigshandelstransaktionen, angivet i overensstemmelse med "Tabel over kontrolmetodekoder" bestemt af toldvæsenet. Kun en kontrolmetodekode kan angives i en kopi af toldangivelsen.

Under særlige omstændigheder gælder følgende krav til udfyldning af marken om kontrolmetode ved forarbejdning af kundeleverede råvarer:

 1. Ved import af hjælpe råmaterialer af ubetydelig mængde og lav værdi (det vil sige hjælpe råmaterialer af lav værdi med en værdi på op til USD 5 og inden for 000 typer), som Tolling Trade Guide ikke bruges til, “hjælpematerialer af lav værdi ”er angivet. Hvis "Vejledende handelsretningslinjer" anvendes, angives kontrolmetoden leveret af "Vejledende handelsretningslinjer".
 2. Ved overførsel af vejafgiftsråvarer under forarbejdning til salg på Kina's territorium såvel som ved registrering af importen som råvarer og materialer til færdige produkter, mangelfulde varer, varer, der er i gang til salg i Kina, er det angivet " overførsel af overførte råvarer til salg til Kina "eller" realisering af importerede råvarer i Kina "; ved overførsel af færdige produkter til forarbejdning af kundeleverede råvarer til kategorien importerede varer med fuld eller delvis fritagelse for told på grundlag af "Bekræftelse af opkrævning og toldfritagelse" udfyldes eksport- og importangivelsen: eksportangivelse angiver "fuld eller delvis fritagelse for told på færdige varer fra leverede råmaterialer" eller "fuldstændig eller delvis fritagelse for told på færdige produkter fra importerede råvarer", skal importangivelsen angive metoden i overensstemmelse med den faktiske kontrolmetode .
 3. I tilfælde af returimport (import) eller reeksport (eksport) på grund af en hændelse af færdige produkter under eksport af produkter til forarbejdning af kundeleverede råmaterialer er det angivet "retur / udveksling af færdige produkter fra leveret rå materialer "eller" returnering / udveksling af færdige produkter fra importerede råvarer " i tilfælde af retureksport (eksport) eller genimport (import) af råvarer og dele i forbindelse med udskiftningen ved import af råvarer til forarbejdning er det angivet "returnering / udveksling af leverede råvarer eller dele" eller "retur / udveksling af importerede råmaterialer eller dele "; til retureksport (eksport) af resterne af råmaterialer og dele, affald, der opstår under forarbejdningsprocessen, samt retureksport (eksport) af tidligere importerede råmaterialer og dele af årsager relateret til kvalitet, specifikation og andre årsager uden import af lignende varer inden for rammerne af udvekslingen er det angivet "eksport af leverede råmaterialer og dele", "fjernelse af affald fra leverede råmaterialer", "eksport af importerede råmaterialer og dele", "fjernelse af affald fra importerede råvarer ".
 4. Ved overførsel af affald og biprodukter fra forarbejdning af kundeleverede råvarer til salg i Kina udfyldes en importerklæring, der angiver "overførsel af affald fra de leverede råvarer til salg til Kina" eller "overførsel af affald fra importerede råvarer til salg i Kina ”.
 5. Når den overføres af en virksomhed til ødelæggelse tolling af varer uden at generere indkomst, så hvis disse varer er råmaterialer, dele eller mangelfulde varer, er "destruktion af råmaterialer og dele" angivet, hvis disse varer er affald eller biprodukter, er "affaldsdestruktion" angivet. Når virksomheden overfører bompengevarer til destruktion med modtagelse af indkomst, angives det "overførsel af affald fra de leverede råvarer til salg i Kina" eller "overførsel af affald fra de overførte råvarer til salg i Kina".
 6. Når en organisation for toldfrit salg af varer sælger varer fra indenlandsk produktion med skatterefusion for eksport, angives "andet".

15. INDSAMLINGS- OG UNDTAGELSE FRA TOLD / 征免 性质

På dette felt, baseret på faktiske forhold, skal du angive det forkortede navn på karakteristikken ved opkrævning og toldfritagelse og dens kode valgt i overensstemmelse med "Tabel over koder for opkrævning og toldfritagelse" bestemt af told; hvis der er en "Bekræftelse af opkrævning og toldfritagelse" udstedt af toldvæsenet, angives arten af ​​opkrævning og toldfritagelse i henhold til denne bekræftelse. I en kopi af toldangivelsen kan kun én type karakteristika ved opkrævning og toldfritagelse angives.

Når der udfyldes en toldangivelse inden for rammerne af toldafgift, angives forkortelsen af ​​navnet på karakteristikken ved opkrævning og fritagelse for told og dens kode, der er fastsat i "Retningslinjer for toldafgift" udstedt af told. Under særlige omstændigheder gælder følgende påfyldningskrav:

 1. Ved overførsel af vejafgift til salg i Kina angives data om faktiske omstændigheder (for eksempel opkrævning af afgifter på den sædvanlige måde, varer til videnskabelige og uddannelsesmæssige aktiviteter, andre regler, der er fastsat ved lov osv.).
 2. I tilfælde af retureksport (eksport) af råvarer og dele, returimport (import) af færdige produkter, er "andre regler fastsat ved lov" angivet.
 3. Ved overførsel af varer inden for rammerne af toldafgift er den ikke afsluttet.
 4. Når en organisation for toldfrit salg af varer sælger indenlandsk producerede varer med skatterefusion for eksport, angives "andre regler i loven".

16. LICENSNUMMER / 许可证 号

Dette felt angiver nummeret på licensen til import (eksport), licensen til import (eksport) af varer og teknologier med dobbelt anvendelse, licensen til eksport af varer og teknologier med dobbelt anvendelse (rettet), licensen til midlertidig eksport af tekstilvarer, eksportlicens (inden for toldafgift), eksportlicenser (inden for rammerne af handel med små grænser).

Når en organisation for toldfrit salg af varer sælger varer fra indenlandsk produktion med skatterefusion til eksport, udfyldes den ikke.

Kun et licensnummer kan angives i en kopi af toldangivelsen.

17. FORSENDELSESHAVN / 启运 港

I dette felt, når der importeres (importeres) varer, angives den første lastehavn for varer til udlandet inden disse varer ankommer til Kina's toldområde.

I overensstemmelse med de faktiske forhold er navnet på havnen og dens kode angivet i overensstemmelse med "Tabel over søhavnskoder" bestemt af toldvæsenet; hvis havnen ikke er anført i "Tabel over søhavnskoder", skal navnet og koden for den tilsvarende tilstand angives. Når der eksporteres varer fra et specielt toldkontrolområde eller et obligationskontrolsted til Kina uden for disse zoner, angives navnet og koden på det tilsvarende specielle toldkontrolområde eller obligationskontrolsted i overensstemmelse med "Tabel over søhavne"; hvis denne zone eller placering ikke er anført i "Tabellen over søhavne-koder", skal den "uspecificerede særlige kontrolzone" (未列 出 的 特殊 监管 区) og dens kode angives. Hvis den faktiske import eller eksport af varer ikke udføres, skal du angive "inden for Kina" (中国 境内) og den tilsvarende kode.

18. ANTAL AF KONTRAKT ELLER AFTALE / 合同 协议 号

Dette felt angiver nummeret på kontrakten for eksport-import af varer (inklusive aftaler eller ordrer). I mangel af en kommerciel transaktion gennemføres den ikke.

Når en toldfri salgsorganisation sælger varer med hjemmeproduktion, som er genstand for eksportafgiftsrestitutioner, udfyldes dette felt ikke.

19. HANDELSSTAT (OMRÅDE) / 贸易 国 (地区)

Ved import af varer som et resultat af en kommerciel transaktion angives staten (territorium) for køb af varer, når der eksporteres varer, er staten (område) for salg af varer angivet. I mangel af en kommerciel transaktion angives den stat (territorium) som ejeren af ​​ejerskabet af varerne tilhører.

Dette felt angiver navnet på den tilsvarende stat (territorium) på kinesisk og dens kode, valgt i overensstemmelse med "Tabel over statskoder (territorium) koder" bestemt af toldvæsenet.

20. TILSTAND (TERRITORI) FOR AFDELINGEN / STAT (TERRITORI) FOR DESTINATION / 启运 国 (地区) / 运抵 国 (地区)

Afgangsstat (territorium) ved import (import) af varer er den stat (område) hvorfra varerne sendes direkte til Kina eller med transit gennem en anden stat (territorium), forudsat at i denne anden stat (område) med hensyn til af varer, sker der transaktioner af kommerciel art.

Bestemmelsesstat (territorium) til eksport (eksport) af varer er den stat (territorium), som varerne sendes direkte fra toldgrænsen til Kina eller med transit gennem en anden stat (territorium), forudsat at i denne anden stat (territorium) i forhold til varer udfører ingen kommercielle transaktioner.

Ved import og eksport af varer ved direkte transport uden genindlæsning (transit) gennem en tredjestat (territorium), er afgangsstaten (territorium) staten (territorium) i lastehavnen for de importerede varer; bestemmelsesstaten (territoriet) er staten (territoriet) i de eksporterede vares bestemmelseshavn.

Hvis der ved import og eksport af varer med genindlæsning (transit) gennem en tredjestat (territorium) i denne tredjestat (territorium) udføres operationer af kommerciel art i forhold til varerne, er transitstaten (territoriet) den afgangs- eller bestemmelsesstat (territorium).

Dette felt angiver navnet på kinesisk og koden for afgangs- eller bestemmelsesstat (territorium) valgt i overensstemmelse med "Tabel over statskoder (territorium) koder" bestemt af toldvæsenet.

Hvis der ikke er nogen faktisk import eller eksport af varer, angives "Kina" (中国) og den tilsvarende kode.

21. TRANSPORTHAVN OG DESTINATIONSHAVN / 经 停 港 / 指 运

Den sidste lastehavn for varer i udlandet inden disse varer ankommer til Kina's toldområde er angivet som transithavnen til import (import) af varer.

Havnen for det endelige bestemmelsessted i udlandet ved transport af varer er angivet som bestemmelseshavnen ved eksport (eksport) af varer hvis den endelige destinationsport på forhånd er ukendt, angives den tilsigtede destinationsport.

I overensstemmelse med de faktiske forhold er navnet på havnen og dens kode angivet i overensstemmelse med "Tabel over søhavnskoder" bestemt af toldvæsenet; hvis navnet eller koden for transithavnen eller bestemmelseshavnen ikke er vist i "Tabel over havnekoder", kan den respektive stats navn og kode angives.

Hvis den faktiske import eller eksport af varer ikke udføres, skal du angive "inden for Kina" (中国 境内) og den tilsvarende kode.

22. INDGANGSPUNKT OG UDGANG / 入境 口岸 / 离境 口岸

Som indgangssted for import (import) af varer er navnet på kinesisk og koden for det første kontrolpunkt i Kina, hvor køretøjet ankommer fra udlandet, angivet;

 • for multimodal grænseoverskridende transport er navnet på kinesisk og koden for kontrolpunktet i Kina, hvori det transporteres ved hjælp af multimodal transport, angivet varer forbliver endelig på landets område;
 • under transit af varer angives navnet på kinesisk og koden for det første kontrolpunkt, når varer kommer ind i Kina
 • når der importeres varer fra et specielt toldkontrolområde eller et obligationskontrolsted, angives navnet på kinesisk og koden for det særlige toldkontrolområde eller obligationskontrolsted
 • i andre tilfælde, hvor den faktiske import eller eksport af varer ikke udføres, angives navnet på den by, hvor varerne befinder sig, og dens kode.

Navnet på kinesisk og koden for det første kontrolpunkt, inden de forlader Kina på køretøjet, der transporterer de eksporterede varer, er angivet som udgangsstedet;

 • for multimodal grænseoverskridende transport er navnet på kinesisk og koden for kontrolpunktet i Kina angivet, hvor de varer, der transporteres med multimodal transport, forlader landet for første gang.
 • når varer er i transit, angives navnet på kinesisk og koden for det første kontrolpunkt ved eksport af varer til udlandet
 • når der eksporteres varer til udlandet fra et særligt toldkontrolområde eller et obligationskontrolsted, angives navnet på kinesisk og koden for det særlige toldkontrolområde eller det obligatoriske kontrolsted
 • i andre tilfælde, hvor den faktiske import eller eksport af varer ikke udføres, angives navnet på den by, hvor varerne befinder sig, og dens kode.

Indgangs- og udgangspunkterne inkluderer søhavne, lystbådehavne, lufthavne, lufttransportterminaler i lufthavne, grænsekontrolsteder, jernbanestationer, laste- og aflæsningssteder for køretøjer, inspektionssteder for biler, landhavne, særlige toldkontrolzoner placeret på områdets kontrolpunkt osv. Dette felt indeholder navnet på det kinesiske kontrolpunkt og dets kode, valgt i overensstemmelse med "Tabel over kontrolpunktskoder" bestemt af toldvæsenet.

23. TYPE EMBALLAGE / 包装 种类

De emballagetyper, der er angivet ved import eller eksport af varer, inkluderer emballage til transport (forsendelsesemballage) og andre typer emballage. Dette felt angiver emballagetypen og dens kode valgt i overensstemmelse med "Tabel over koder for emballagetyper" bestemt af toldvæsenet.

Forsendelsesemballage - emballage leveret af konnossementet for et stykke varer; andre typer emballager inkluderer forskellige typer emballage (containere) af varer samt materialer til et substrat af vegetabilsk oprindelse osv.

24. ANTAL SÆDER / 件 数

Dette felt angiver antallet af importerede eller eksporterede varer i en pakke (med antallet af transporterede varer). Under særlige omstændigheder gælder følgende påfyldningsregler:

 1. Hvis antallet af stykker i lastdeklarationen bestemmes i containere, skal antallet af containere angives.
 2. Hvis antallet af stykker er specificeret i paller i lastdeklarationen, angives antallet af paller.

Dette felt kan ikke være nul; for varer uden emballage er "1" angivet.

25. BRUTTOVÆGT (KG) / 毛重 (千克)

Den samlede vægt af importerede eller eksporterede varer er angivet inklusive deres emballage (container). Måleenhed - 1 kg; hvis vægten er mindre end 1 kg, skal dette felt angive "1".

26. NETVÆGT (KG) / 净重 (千克)

Vægt er angivetbrutto importerede eller eksporterede varer reduceret med vægten af ​​den ydre emballage, det vil sige varens faktiske vægt. Måleenhed - 1 kg; hvis vægten er mindre end 1 kg, skal dette felt angive "1".

27. LEVERINGSBETINGELSER / 成交 方式

Baseret på vilkårene for den faktiske transaktion på prisen på importerede eller eksporterede varer er leveringsbetingelserne (transaktionsmetode) angivet, valgt i overensstemmelse med "Tabel over koder for leveringsbetingelser" bestemt af tolden. Hvis den faktiske import eller eksport af varer ikke udføres, angiver importen CIF, når du eksporterer FOB.

28. TRANSPORTOMKOSTNINGER / 运费

Ved import af (import) varer, omkostninger til transport af varer (fragt) inden aflæsning på stedet for indrejse i Kina ved eksport (eksport) af varer angives transportomkostningerne efter indlæsning på eksportstedet for varer fra Kina.

Transportomkostninger kan angives på en af ​​tre måder (fragt pr. Enhed, samlet fragt eller fragtpris) med det relevante mærke (tegn "1" betyder fragtprisen, "2" - fragt pr. Enhed, der er et ton gods, "3" - den samlede fragtmængde) samt ved at indtaste den relevante valutakode, valgt i overensstemmelse med "Tabel over valutakoder" bestemt af toldvæsenet.

Når en toldfri salgsorganisation sælger varer med hjemmeproduktion, som er genstand for eksportafgiftsrestitutioner, udfyldes dette felt ikke.

29. FORSIKRINGSUDGIFTER / 保费

Ved import (import) af varer angives størrelsen på forsikringsomkostninger inden aflæsning på indgangsstedet i Kina; ved eksport (eksport) af varer angives forsikringsomkostningerne efter lastning på eksportstedet for varer fra Kina.

Forsikringsomkostninger kan angives på en af ​​to måder (samlede forsikringsomkostninger eller sats for forsikringsomkostninger) med et tilsvarende mærke (tegn "1" betyder forsikringsomkostningstakten, "3" - samlede forsikringsomkostningsbeløb) og ved at indtaste passende valutakode, valgt i overensstemmelse med "Tabel over valutakoder" bestemt af toldvæsenet.

Når en toldfri salgsorganisation sælger varer med hjemmeproduktion, som er genstand for eksportafgiftsrestitutioner, udfyldes dette felt ikke.

30. ANDRE UDGIFTER / 杂费

Dette felt angiver udgifter ud over prisen på varerne under transaktionen, som på grundlag af de relevante normer i Kina-forordningen "Om told til eksport og import" skal medtages i den fulde told koste eller trukket fra den samlede toldværdi. Andre udgifter kan angives på en af ​​to måder (det samlede beløb for diverse udgifter eller satsen for diverse udgifter) med indførelsen af ​​et tilsvarende varemærke (tegn "1" betyder antallet af diverse udgifter, "3" - det samlede beløb af andre udgifter) samt ved at indtaste den tilsvarende valutakode, valgt i overensstemmelse med "Tabel over valutakoder" bestemt af toldvæsenet.

Andre udgifter, der skal medregnes i den fulde toldværdi, er angivet som et positivt tal eller med en positiv sats; andre udgifter, der skal trækkes fra den fulde toldværdi, er angivet som et negativt tal eller med en negativ sats.

Når en toldfri salgsorganisation sælger varer med hjemmeproduktion, som er genstand for eksportafgiftsrestitutioner, udfyldes dette felt ikke.

31. TYPER OG ANTAL LÆGEDOKUMENTER / 随附 单证 及 编号

Dette felt angiver koder for andre tilladelser til eksport og import, dokumenter til toldkontrol (ud over dem, der er fastsat i afsnit 16 i disse regler) og ledsagende dokumenter, valgt i overensstemmelse med "Tabel over dokumentkoder til toldkontrol" og "Tabel over koder til ledsagedokumenter", bestemt af toldvæsenet, samt deres antal.

Dette felt er opdelt i to kolonner: ledsagende dokumentkode (随附 单证 代码) og ledsagedokumentnummer (随附 单证 编号). Kolonnen "ledsagedokumentkode" angiver dokumentets kode, valgt i overensstemmelse med "Tabel over koder til dokumenter til toldkontrol" og "Tabel over koder til ledsagedokumenter" bestemt af toldmyndighederne. Kolonnen "ledsagedokumentets nummer" angiver ledsagedokumentets nummer.

 1. Når der indgives en toldangivelse til betaling af told i forbindelse med salg af vejafgift i Kina (undtagen i tilfælde af brug af Golden Gate II-reguleringssystem for toldafgifter), skal tegnet "c", Kolonnen" nummer på ledsagedokumentet "angiver nummeret på toldopkrævning i forbindelse med overførsel af varer til salg i Kina, godkendt og godkendt af toldvæsenet.
 2. Hvis anvendelsen af ​​en kontraktlig (konventionel) eller særlig præferentiel toldsats (i det følgende samlet - præferenceprisen) ved import eller eksport af varer kun er mulig på grundlag af oprindelsescertifikatet (en form for regulering uden mulighed for at erklære oprindelseslandet), i kolonnen "kode i ledsagedokumentet" Angiv tegnet "Y", i kolonnen "nummer på ledsagedokumentet" angiver "(handelsaftalekode)" + "nummer på oprindelsescertifikatet". Hvis anvendelse af en præferencetoldsats er tilladt på grundlag af et oprindelsescertifikat eller en erklæring fra et oprindelsesland (en reguleringsformular med mulighed for en angivelse af et oprindelsesland), skal tegnet "Y" er angivet i kolonnen "ledsagedokumentets kode", i kolonnen "ledsagedokumentets nummer", "(handelskodeaftale)" + tegn "C" (ved anvendelse på baggrund af oprindelsescertifikatet) eller underskrive "D" (når der ansøges på grundlag af erklæringen om oprindelseslandet) + "nummer på oprindelsescertifikatet (eller det ordinære nummer på erklæringen om oprindelseslandet)". Én kopi af toldangivelsen svarer til et oprindelsescertifikat eller angivelse af oprindelseslandet. Følgende koder bruges til handelsaftaler:
  • "01" - APEC-aftale;
  • "02" - aftale om PRC-ASEAN's frihandelszone;
  • "03" - Aftale mellem Kina og Hong Kong SAR om tæt økonomisk partnerskab (CEPA-Hong Kong);
  • "04" - Aftale mellem Kina og SAR Macao om tæt økonomisk partnerskab (CEPA-Macau)
  • "06" - foranstaltninger til anvendelse af nultold på landbrugsprodukter fra Taiwan
  • "07" - Aftale om en frihandelszone mellem Kina og Pakistan;
  • "08" - Aftale om PRC-Chiles frihandelszone;
  • "10" - Aftale om frihandelszonen i Kina-New Zealand;
  • "11" - Aftale om frihandelszone mellem Kina og Singapore;
  • "12" - Aftale om frihandelszonen i Kina-Peru
  • "13" - særlig præference toldbehandling i forhold til de mindst udviklede stater
  • "14" - rammeaftale om økonomisk samarbejde mellem Taiwansstrædets bredder (ECFA)
  • "15" - Aftale om frihandelszonen i Kina-Costa Rica;
  • "16" - Aftale om en frihandelszone mellem Kina og Island;
  • "17" - Aftale om en frihandelszone mellem Kina og Schweiz;
  • "18" - Aftale om en frihandelszone mellem Kina og Australien;
  • "19" - Aftale om en frihandelszone mellem Kina og Republikken Korea;
  • "20" - Aftale om en frihandelszone mellem Kina og Georgien.

Når der ansøges om en præferentiel toldsats i forhold til varer, der sælges i et særligt toldkontrolområde eller et sted for obligationskontrol, når disse varer flyttes til en særlig toldkontrolzone (eller et sted for obligationskontrol) eller fra en særlig told kontrolområde (eller et sted for obligationskontrol) såvel som ved salg inden for disse zoner (steder), er oplysninger om ledsagedokumenter i toldangivelsen for varer under en handelsaftale angivet i overensstemmelse med ovenstående krav, der gælder i normal handel hvis elektronisk regnskab gennemføres via det elektroniske dataudvekslingssystem om varernes oprindelsessted hvis der ikke er nogen elektronisk bogføring i forhold til dataene i toldangivelsen for varer i henhold til handelsaftalen, er tegnet "Y" angivet i kolonnen "kode i ledsagedokumentet" i kolonnen "nummer på ledsagedokumentet "angiver" (handelsaftalekode) "+" registreringsnummer på dokumentet, der bekræfter oprindelsesstedet ".

Registreringsnummeret på dokumentet, der bekræfter oprindelsesstedet, er et nummer, der automatisk tildeles af systemet, efter at afsenderen (modtageren) eller dennes repræsentant (klarereren) indtaster systemet med elektroniske oplysninger om dokumentet, der bekræfter oprindelsesstedet for importerede eller eksporterede varer.

Når råvarer eksporteres til Hong Kong SAR eller Macau SAR til produktion af varer under CEPA-Hong Kong eller CEPA-Macau-aftalerne, er oplysningerne i erklæringen angivet i overensstemmelse med de gældende krav inden for rammerne af almindelige handle; det tilsvarende registreringsnummer tildelt Hong Kong SAR- eller Macau SAR-producenten efter registrering hos henholdsvis Hong Kong SAR Department of Commerce and Industry eller Macao SAR Economic Bureau er angivet i feltet "relateret registrering" (关联 备案).

"Dokumentoverensstemmelsestabellen" (单证 对应 关系 表) angiver korrespondancen mellem varenummeret i toldangivelsen og oprindelsescertifikatet (angivelse af oprindelseslandet). Varens serienummer i toldangivelsen skal indeholde de tilsvarende varenumre på varerne i oprindelsescertifikatet (angivelse af oprindelseslandet) rækkefølgen af ​​disse tal er ikke påkrævet. Hvis nogle af dem ikke importeres (importeres) under en toldangivelse, er nogle ikke omfattet af den præferentielle toldsats, er serienummeret på disse varer muligvis ikke angivet i "Dokumentoverensstemmelsestabellen". 3)

 1. Ved import (import) af varer af ubetydelig værdi med undtagelse fra levering af et oprindelsescertifikat i henhold til en handelsaftale er "Y" -tegnet angivet i kolonnen "ledsagende dokumentkode", "(handelsaftalekode)" + "XJE00000 ”I kolonnen“ ledsagende dokumentnummer ”. Data om varer i" Dokumentoverensstemmelsestabel "til anvendelse af præferencetoldsatsen er angivet på baggrund af faktiske data; numrene i de ledsagende dokumenter skal være de samme som numrene i toldangivelsen til anvendelse af præferencer.

32. MÆRKNINGER OG NOTER / 标记 唛 码 及 备注

Følgende påfyldningskrav gælder:

 1. Til markering anvendes alfabetiske og numeriske tegn, ekskl. Grafiske billeder; i mangel af markering er "N / M" angivet.
 2. Hvis en virksomhed med udenlandsk deltagelse pålægger en import-eksportvirksomhed at importere udstyr og genstande til investering (betaling af autoriseret kapital), angives navnet på import-eksportvirksomheden.
 3. Hvis registreringsnummeret er relateret til toldangivelsen og samtidig skal angives i overensstemmelse med de regulerende myndigheders krav, angives dette nummer i feltet "indbyrdes relateret registrering" (关联 备案), når toldangivelsen indgives ved hjælp af elektronisk data.
 4. Når man sælger varer mellem obligationsterritorier, overfører tolling af handelsvarer til eksport- eller importordningen samt salg af varer til Kina på grundlag af "Bekræftelse af opkrævning og toldfritagelse" er det tilsvarende registreringsnummer angivet i " relateret registreringsfelt (关联 备案).

  Ved overførsel af varer med fuld eller delvis fritagelse for told til importordningen (import), i feltet "relateret registrering" (关联 备案), nummeret på "brev fra Kina told på overførsel af importerede varer, der er fuldt ud eller delvis fritaget for told "for at overføre varer med fuld eller delvis fritagelse for told til importordningen.

  Ved overførsel af varer med fuld eller delvis toldfritagelse til eksport (eksport) mode, i feltet "relateret registrering" (关联 备案), nummeret på "Bekræftelse af opkrævning og toldfritagelse" angivet i feltet "registrering nummer "på toldangivelsen ved import (import) af disse varer. fire)

 5. Hvis nummeret på toldangivelsen er relateret til denne erklæring og samtidig skal angives i overensstemmelse med de regulerende myndigheders krav, angives dette nummer i feltet "toldangivelse" (关联 报关 单), når tolden indgives erklæring ved hjælp af elektroniske data.
 6. Når du sælger varer mellem obligationsterritorier og overfører tolling af handelsvarer, skal du først udarbejde en erklæring til import af varer og derefter angive toldregistreringsnummeret til import i "toldangivelsen" (关联 报关单) -feltet i toldangivelsen til eksport af disse varer.

  Når du registrerer direkte returtransport af tidligere importerede varer, skal du først udarbejde en erklæring til eksport af varer og derefter udfylde en erklæring for import af disse varer og angive nummeret på toldangivelsen for eksport af varer i " toldangivelse "(关联 报关单) i toldangivelsen ved import af disse varer.

  Når du overfører varer med fuld eller delvis fritagelse for told til eksport (eksport) -tilstand, skal du først udfylde en angivelse for import af varer og derefter angive nummeret på toldangivelsen for import af varer i "toldangivelsen "(关联 报关单) felt i toldangivelsen for eksport af datagoder.

 7. Ved registrering af en direkte returtransport af tidligere importerede varer symbolerne “ ". Når du registrerer en direkte returtransport af fast affald, skal du angive “Fast affald; Form for direkte returtransport nr. XX / Meddelelse om ordination af direkte returtransport nr. XX ”.
 8. Når der importeres og eksporteres varer til / fra stedet for obligationskontrol, i feltet “sted for obligation / særlig kontrol” (in 税 / 监 管 场 所) vises nummeret på det tilsvarende sted for obligationskontrol (for en obligation logistikcenter i kategori B, er regionskoden angivet på Folkerepublikken Kinas område), især når der sælges varer mellem obligationskontrolstedene, angiver dette felt koden for modtagerens obligationskontrolsted.
 9. Ved overførsel af tolling af handelsvarer til destruktion (bortskaffelse) angives nummeret på toldangivelsesformularen for bortskaffelse af tolling af handelsgoder.
 10. Hvis kontrolmetoden er "midlertidig import / eksport af varer" (kode 2600) eller "udstillingsgenstande" (kode 2700), gælder følgende påfyldningskrav:
  1. For varer, der er anført i del 1 af artikel 3 i "Reglerne for Kina-tolden om regulering af midlertidig import og eksport af varer" (Bekendtgørelse fra den almindelige toldmyndighed for Kina nr. 233; i det følgende - "forordninger"), kategori af midlertidigt importerede eller eksporterede varer er f.eks. angivet "midlertidig import seks" (暂 进 六), "midlertidig eksport ni ”(暂 出 九).
  2. Baseret på artikel 10 i reguleringsreglerne angives datoen for returimport eller -eksport af varer, som skal være inden for henholdsvis 6 måneder fra henholdsvis eksport- eller importdatoen, for eksempel: "returimport indtil 15/08 / 2018 ”(20180815 前 复 运 进境)," Eksport, der kan returneres indtil 20/10/2018 "(20181020 前 复 运 出境).
  3. På grundlag af artikel 7 i forordningerne, hvis det er nødvendigt at kontrollere og bekræfte ansøgningen om midlertidig indførsel eller eksport af varer ved told, nummeret på "brev til bekræftelse XX fra Kina toldvæsen for midlertidig indførsel eller eksport af varer "er angivet, for eksempel:" (nummer på brev til bekræftelse af told ZS) "(latinske tegn alfabet er angivet med store bogstaver); hvis der ikke er behov for verifikation og bekræftelse, udfyldes den ikke. Ovenstående information udfyldes i rækkefølge med adskillelse af information med symbolet "/" uden mellemrum efter indtastning af dataene.
  4. Når afsenderen / modtageren eller dennes repræsentant afgiver en erklæring om returtransport til import eller eksport af varer: Ved registrering af varer med forsinket import eller eksport på grundlag af reguleringsreglerne, nummeret på toldkvitteringen udstedt på basis i "Erklæring om midlertidig import / eksport af varer efter udløbet af perioden" udfyldes (货物 暂时 进 / 出 境 延期 办理 单), for eksempel: "(ZS toldkvitteringsnummer)" (latinske tegn er angivet med store bogstaver) Hvis det ikke kræves, udfyldes det ikke.
 11. Når varer importeres eller eksporteres inden for rammerne af grænseoverskridende e-handel, specificeres "grænseoverskridende e-handel" (跨境 电子 linkedin).
 12. Ved salg af biprodukter fra bompengehandel i Kina angives det "salg i Kina af biprodukter fra bompengehandel" (加工 贸易 副产品 副 产).
 13. Ved import af varer inden for rammerne af outsourcing af tjenester angives det "import af varer inden for rammerne af international outsourcing af tjenester" (国际 服务 外包 进口 货物).
 14. Ved import af varer med en fast pris, der er fastlagt med formlen, er registreringsnummeret til bestemmelse af den faste pris med formlen angivet i følgende format: "fast pris med formlen (公 式 定 价)" + "registreringsnummer" + symbolet "@". Hvis definitionen af ​​en fast pris efter værdi ved anvendelse af en toldangivelse for mange råvarer gælder for en eller flere af dem, skal feltet "noter" (备注) angive: "fast pris efter formlen (公式 定价) ”+“ Registreringsnummer ”+ symbol" # "+ Serienummer på varepost + symbol" @ ".
 15. Når der importeres eller eksporteres varer under omstændigheder, der er de samme som dem, der er givet i "Beslutning om foreløbig klassificering", er oplysninger om denne beslutning angivet i følgende format: "foreløbig beslutning" (预 裁定) + "nummer på beslutningen om foreløbig beslutning klassificering "(f.eks. hvis nummeret på beslutningen om den foreløbige klassifikation R-2-0100-2018-0001, er" 预 裁定 R-2-0100-2018-0001 "angivet.
 16. I toldangivelsen baseret på den administrative beslutning om klassificering er nummeret på den administrative beslutning om klassificering angivet i følgende format: tegn "c" + 4-cifret nummer, for eksempel: "c0001".
 17. Når der indgives en erklæring til eksport af varer til Kina fra det område med særlig toldkontrol, hvor inspektionen (kontrol, karantæne) blev bestået, er symbolerne "foreløbig kontrol" (预 检验) angivet; samtidig angives nummeret på toldangivelsen for de varer, for hvilke der er foretaget en forudgående inspektion (inspektion, karantæne), i feltet "indbyrdes forbundne inspektionshandlinger" (关联 报检 单).
 18. Ved import af varer med direkte returtransport skal du angive "direkte returtransport" (直接 退运).
 19. Når en virksomhed registrerer varer med levering af et ATA-carnet, angives ATA-carnetet (ATA 单证 册).
 20. Ved registrering af varer af biologisk oprindelse, der ikke indeholder komponenter af animalsk oprindelse og ikke udgør en væsentlig risiko, er det angivet "indeholder ikke komponenter af animalsk oprindelse" (不含 动物 源性).
 21. Når varer importeres fra udlandet til et specielt toldkontrolområde eller obligationslager, er indikationen "ankomst til toldoplaget" (保税 入库) eller "ind i området fra udlandet" (境外 入 区).
 22. Når varer flyttes mellem den særlige toldkontrolzone og resten af ​​Kina ved hjælp af konsolideret angivelse og distribution, angives "distribution med konsolideret angivelse" (分送 集 报).
 23. Ved import af militært udstyr angives "militærvarer" (军品) eller "militært udstyr" (军事 装备).
 24. Ved afgivelse af en erklæring for varer med en TN-kode FEA 3821000000 eller 3002300000 under følgende omstændigheder, gælder særlige påfyldningskrav: hvis varerne er klassificeret som dyrkningsmedium, skal du angive "kulturmedium" (培养基); hvis varerne er klassificeret som kemiske reagenser, skal du angive "kemiske reagenser" (化学 试剂) hvis ingredienser af biologisk oprindelse ikke er indeholdt, skal du angive "ikke indeholder ingredienser af animalsk oprindelse" (不含 动物 源性).
 25. Ved registrering af varer i forbindelse med reparation angives "reparerede varer" (修理 物品).
 26. Angiv, når det er relevant, "trykbeholder" (压力 容器), "komplet udstyr" (成套 设备), "tilsætningsstoffer til fødevarer" (食 品 添加剂), "retur / udveksling af færdige produkter" (成品 退换), "brugte elektriske varer" (旧 机电 产品).
 27. Ved afgivelse af en erklæring for varer med en kode CN FEA 2903890020 (import af hexabromocyclododecan) med betegnelsen "andet (99)" angiver varens specifikke formål.
 28. Containeroplysningerne indeholder containernummeret (GTINangivet på beholderen), beholderens egenskaber, beholderens forhold til den tilsvarende vare (serienumre på varer i toldangivelsen, transporteret i hver container; adskilt med komma), beholderens vægt (egen vægt af containeren + vægten af ​​det transporterede gods, i kg.).
 29. Ved afgivelse af en erklæring for varer med TN VED-kode 3006300000, 3504009000, 3507909010, 3507909090, 3822001000, 3822009000, som ikke hører til "specialvarer" (特殊 物品), betegnelsen "varer, der ikke er relateret til særlige" (非 特 殊物 品). Definitionen af ​​et "specielt produkt" er indeholdt i "Reglerne for regulering af hygiejnisk og hygiejnisk karantæne ved import og eksport af specielle varer" (offentliggjort ved bekendtgørelse nr. 160 fra Statens hoveddirektorat for kvalitetskontrol, inspektion og karantæne; som ændret ved bekendtgørelse fra hovedstatens direktorat for kvalitetskontrol, inspektion og karantæne nr. 184 og ordrer fra den vigtigste toldmyndighed i Kina nr. 238, 240, 243).
 30. Ved import og eksport af varer, der er medtaget på den relevante liste til inspektion (verifikation), eller andre varer, der i overensstemmelse med bestemmelserne i love og administrative retsakter er underlagt inspektion (inspektion) af inspektions- og karantænemyndighederne ved indrejsen og udgang, betegnelsen "varer underlagt verifikation" (应 检 品).
 31. Andre oplysninger, der skal afklares, når erklæringen indsendes.

33. BESTILLINGSNUMMER / 项 号

Udfyldt på to linjer. Den første linje angiver varens serienummer i toldangivelsen, den anden linje angiver serienummeret; med hensyn til varer, der er registreret på en anmeldelse eller tilladt måde til brug ved betalingshandel, anvendelse af en obligationsordning eller fuld / delvis fritagelse for told, nummeret på "Vejledning til vejafgift", "Bekræftelse af opkrævning og fritagelse fra pligter "eller anden registrering eller tilladelse. Toldangivelser, der er baseret på handelsaftaler, udfyldes i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i de relevante regler fra PRC's generelle toldadministration. Krav til udfyldelse af anden linje i dette felt:

 1. Ved overførsel af produkter med dyb forarbejdning til import- eller eksportordningen angives det tilsvarende antal importerede materialer og eksporterede færdige produkter, der er fastsat i "Vejledning til toldafgift".
 2. Ved overførsel af materialer (inklusive dele og rester af materialer efter fremstilling af produkter eller igangværende arbejder) i import- eller eksporttilstand, er antallet af importmaterialer, der er angivet i "Tolling Trade Guide" til eksport, angivet i eksportangivelsen. Importangivelsen skal angive antallet af importerede materialer, der er fastsat i vejafgiftsretningslinjerne for import.
 3. I tilfælde af retureksport af materialer (inklusive materialer og affald) angives antallet af importerede materialer, der er fastsat i "Vejledende handelsvejledning" i eksportangivelsen. hvis affaldet svarer til flere antal importmaterialer, angives nummeret på hovedmaterialet. Ved returnering eller udveksling af materialer (inklusive materialer; ikke inklusive produkter under bearbejdning) skal eksportdeklarationen angive antallet af importmaterialer, der er fastsat i vejafgiftsretningslinjerne.
 4. Ved returnering eller udveksling af færdige produkter angives nummeret på det oprindeligt importerede færdige produkt i erklæringen om returimport (import) eller retureksport (eksport), der er fastsat i "Retningslinjer for toldafgift".
 5. Ved overførsel af tolling af råvarer til salg i Kina (samt registrering af import til salg i Kina af færdige produkter, mangelfulde varer, varer, der er i gang som råmaterialer), udfyldes en importerklæring, der angiver antallet af importerede materialer i overensstemmelse med "Retningslinjer for vejafgift"; Når der sælges vejafgift eller biprodukter i Kina, angives det tilsvarende antal importerede materialer, der er fastsat i "Vejledning til vejafgift". Hvis mere end et importmaterialenummer svarer til affald eller biprodukter, angives nummeret på hovedmaterialet.
 6. Når du importerer færdige toldafgifter som helt eller delvist fritaget for told på basis af "Bekræftelse af opkrævning og toldfritagelse", skal du først indsende en erklæring for import af varer. Importangivelsen skal angive de numre, der er foreskrevet i "Bekræftelse af opkrævning og toldfritagelse", og eksportangivelsen skal angive numrene på de oprindeligt importerede færdige produkter, der er fastsat i "Retningslinjer for toldafgift" antallet af varer i import- og eksportangivelser skal være det samme.
 7. Ved overførsel af toldafgifter til destruktion angives det tilsvarende antal importmaterialer, der er fastsat i "Vejledende handelsretningslinjer".
 8. Når du eksporterer tilbage eller overfører til eksportmetoden for biprodukter, opkræves antallet af eksporterede varer, der er tilføjet i "Vejledning til tollhandel".
 9. Hvis en virksomhed med toldtilladelse bruger et netværkskontrolsystem til vejafgift, skal det om nødvendigt indsende en toldopgørelse i overensstemmelse med kravene til netkontrol, skal virksomheden indsende en "opgørelse" til toldvæsenet, inden der indsendes en eksport- eller importtoldangivelse (inklusive formel eksport eller import) til told (清单). En kopi af toldlisten svarer til en toldangivelse; varetyperne i toldangivelsen bestemmes ved at opsummere de varer, der er specificeret i toldopgørelsen. Udfyldning af oplysninger om numre, navne, varespecifikationer i toldangivelsen baseret på det elektroniske vejafgiftsregistreringssystem udføres i overensstemmelse med "Retningslinjer for vejafgiftshandel".

34. PRODUKTKODE / 品

Dette felt indeholder en 10-cifret digital produktkode. De første otte cifre er den kode, der er bestemt i overensstemmelse med "toldtariffen for Kina" og "klassificering af varer med henblik på toldstatistik for Kina"; det niende og tiende cifre er en ekstra kode til toldkontrolformål.

35. NAVN OG SPECIFIKATION AF VARER / 中文 规格 型号

Udfyldt i to linjer: den første linje angiver navnet på varerne på kinesisk for de importerede eller eksporterede varer, den anden linje angiver varens specifikation og model. Detaljerede påfyldningskrav:

 1. Varens navn og specifikation er angivet på baggrund af pålidelige data og skal være identisk med indholdet af kontrakten, fakturaen (fakturaen) og andre relevante dokumenter, der blev leveret af afsenderen eller modtageren af ​​importerede eller eksporterede varer eller af klarerende virksomhed, der har fået overdraget toldklarering.
 2. Varernes navn er angivet i henhold til formelle krav; Varespecifikationen skal være tilstrækkelig detaljeret til at kunne bestemme toldklassificeringen, vurdere toldværdien og overholde kravene til tilladelser. Når der udfyldes, skal man tage hensyn til kravene til navnet og specifikationerne for de varer, der er omhandlet i "Liste over specifikationer, når deklarerer import og eksport af varer i Kina-tolden".
 3. Ved registrering af obligatoriske varer og tolling af handelsvarer, der har bestået registrering, skal navnet på de varer, der er angivet i erklæringen, være helt sammenfaldende med navnet på de varer, der er angivet i et lignende afsnit i dokumentet, der bekræfter registreringen.
 4. Ved registrering af et køretøj, for hvilket der kræves en "Bekræftelse af import af varer" udstedt af told, angives det i feltet "godsnavn": bilens varemærke (车辆 品牌) "+ slagvolumen (cc) + type af bil (f.eks. SUV, personbil). Når du importerer et bilchassis, er motorens lydstyrke ikke angivet. Bilens varemærke (mærke) er angivet i overensstemmelse med kravene i kolonnen "bemærkninger til navnet" i "Korrespondancetabel på kinesisk og engelsk med navnene på producenter af importerede køretøjer og bilmærker". Feltet "specifikation og model" angiver typen ("benzin", 汽油 型 osv.).
 5. Når der importeres forskellige varer af den samme modtager ved hjælp af det samme køretøj gennem det samme kontrolpunkt og en konnossement, for varer, der er homogene i overensstemmelse med reglerne for klassificering af varer, er det nødvendigt at angive en enkelt kode til relevante varer ... I feltet "godsnavn" angives et enkelt navn på varerne efter generaliseringen af ​​klassificeringen af ​​disse varer; i feltet "specifikation" angives en enkelt specifikation efter sammenfatning af oplysninger om dette produkt.
 6. Ved overførsel af biprodukter og affald fra bompengehandel til salg i Kina eller genbrug af affald angives navnet og specifikationen i overensstemmelse med varens tilstand under inspektionen (verifikation).
 7. Når modtageren erklærer import (import) inden for rammerne af almindelig handel med bildele, hvis import er medtaget i "Liste over bildele, der kræver erklæring med et detaljeret navn" (Meddelelse fra den almindelige toldmyndighed for Kina nr. 64-2006), gælder følgende påfyldningskrav:
  1. I feltet "godsnavn" skal du specificere det detaljerede navn og varemærke (mærke) på den importerede bildel på kinesisk; navnet på kinesisk og mærket skal være adskilt af et “/” symbol, om nødvendigt skal handelsnavnet på engelsk indtastes; ved import af færdige dele og emner efter mærket er der en note "færdige dele i bulk" (成套 散件), "emner" (毛坯) osv., mens noterne skal adskilles fra mærket med symbolet " / ”.
  2. Feltet "specifikation" indeholder hele køretøjets reservedelsnummer. Før bilens reservedelsnummer skal du indtaste symbolet "S", der er adskilt fra artikelnummeret med "/"; efter bilens reservedelsnummer skal du angive mærke og model på den bil, som den tilsvarende del bruges til. Hvis bildele er almindelige dele, der kan bruges til forskellige køretøjsmodeller, vises symbolerne “TY” efter bildelsnummeret, der er adskilt fra reservedelsnummeret med “/”. Andre nødvendige oplysninger relateret til specifikationen og modellen for den importerede bildel eller deklareret i henhold til toldbestemmelserne, f.eks. Effekt, motorstørrelse osv., Skal angives efter bilmodellen eller symbolerne "TY" og adskilt fra dem med symbolet "/". Hvis køretøjsdele til inspektion er færdige dele i bulk, angiver feltet "Mærkning og bemærkninger" varenummeret i deres endelige samling.
 8. Når modtageren erklærer import (import) inden for den almindelige handel med dele til reparation af biler, hvis import er medtaget i "Liste over bildele, der kræver erklæring med et detaljeret navn" (Meddelelse fra den almindelige toldmyndighed for Kina nr. . 64-2006), når oplysninger om specifikationen indtastes før bilens varenummer er angivet med symbolet "W", der er adskilt fra artikelnummeret med "/"; hvis mærket af importerede dele til reparation ikke er det samme som køretøjets mærke i den enhed, hvor denne del bruges, er symbolet "WF" angivet foran køretøjets varenummer, der er adskilt fra delnummer ved symbolet "/". Ellers gælder kravene i foregående afsnit, når de erklærer.
 9. Type varemærke (mærke). Mærketypen skal angives; Når du udfylder, skal du pålideligt angive en af ​​følgende muligheder: "intet mærke" (kode 0), "internt eget mærke" (kode 1), "internt erhvervet mærke" (kode 2), "udenlandsk mærke (produktion på bestilling) ) "(kode 3)," udenlandsk mærke (andet) "(kode 4). Især "internt eget brand" - et brand, der er uafhængigt udviklet af en kinesisk virksomhed, der har rettighederne til resultaterne af intellektuel aktivitet for dette brand; "Indenlandsk erhvervet brand" - oprindeligt et udenlandsk mærke erhvervet af en kinesisk virksomhed; "Udenlandsk mærke (produktion på bestilling)" - et fremmed mærke, der anvendes af en kinesisk virksomhed i produktion under et udenlandsk varemærke efter anmodning; "Udenlandsk mærke (andet)" - et udenlandsk mærke, der anvendes under andre omstændigheder end produktion under et udenlandsk varemærke efter behov. Ovenstående typer mærker kan bruges lige meget til import (import) og eksport (eksport) af varer med undtagelse af det "udenlandske mærke (produktion på bestilling)", som kun gælder for eksport.
 10. Oplysninger om præferencer for eksport. Oplysninger om præferencer for eksport er påkrævet; ved udfyldning er det nødvendigt at pålideligt angive en af ​​følgende muligheder: "præference told told gælder ikke for eksporterede varer i staten (territorium) for den endelige destination "," præference told gælder for eksporterede varer i den endelige bestemmelses stat (territorium) "eller" det er umuligt at fastslå anvendelsen af ​​præferencetolden i den endelige bestemmelsesstat (territorium) ". Når toldangivelsen indgives til import, udfyldes den ikke.
 11. Når der indgives en erklæring til import af køretøjer, der har bestået obligatorisk certificering (3C), er følgende oplysninger angivet:
  1. Kupongdato: Angiver datoen for udstedelse af konnossementet for de relevante varer.
  2. Udløbsdato: køretøjets garantiperiode er angivet.
  3. Køretøjsmotor eller elmotornummer. Nummerpladeoplysningerne til en bil eller elmotor skal svare til numrene på køretøjets motor. En elektrisk motor er motoren i et helelektrisk, hybrid- eller brændselscellekøretøj; bilindustrien er motoren i andre køretøjer.
  4. Køretøjets VIN-kode. Oplysninger om VIN-koden skal overholde den obligatoriske tilstandsstandard "Vej transport: køretøjets identifikationskode (VIN) ”(GB 16735). Denne kode er generelt identisk med køretøjets chassisnummer.
  5. Mængde i henhold til faktura: angiver antallet af importerede køretøjer angivet med den tilsvarende faktura / faktura.
  6. Brandnavn (navn på kinesisk): Angiver køretøjets mærke på kinesisk i overensstemmelse med kravene i "Korrespondancetabel på kinesisk og engelsk for navnene på producenter af importerede køretøjer og bilmærker" (Meddelelse fra Generaldirektoratet kvalitetskontrol, inspektion og Kina-karantæne nr. 52-2004).
  7. Brandnavn (navn på engelsk): køretøjets brandnavn er angivet på engelsk i overensstemmelse med kravene i "Tabel over overensstemmelse på kinesisk og engelsk for navnene på producenter af importerede køretøjer og bilmærker" (Meddelelse om den generelle administration for kvalitetskontrol, inspektion og Kina-karantæne nr. 52-2004).
  8. Model (på engelsk): Angiver køretøjsmodellen, som skal matche modeloplysningerne i køretøjets mærkefelt.
 12. Når modtageren afgiver en erklæring om import af varer, for hvilke der anvendes antidumping- og udligningsforanstaltninger, er "producentens navn på kinesisk" (原 厂 中文 名称), "fabrikantens navn på engelsk" (原 厂 大 英文 文 称), "antidumpingtoldsats" (反 倾 销 税 率), "udligningstoldsats" (反 补 贴 税 率), "tilstedeværelse / fravær af forsikring om overholdelse af prisen" (是否 符合 价格 承诺) og andre oplysninger, der kræves for at beregne tolden.

36. MÆNGDE OG MÅLENHED / 数量 及 单位

Udfyldt på tre linjer.

 1. Første linje: angiver mængden og enheden i overensstemmelse med den lovbestemte førsteordens måleenhed for importerede eller eksporterede varer; den lovbestemte enhed bestemmes i overensstemmelse med den måleenhed, der er fastsat i "Klassificering af varer til formål med toldstatistik i Kina".
 2. Hvis der tilvejebringes en anden ordens måleenhed, skal anden linje angive mængden og måleenheden i overensstemmelse med andenordens måleenhed, der er fastsat i reglerne. I mangel af en andenordens måleenhed, der er foreskrevet ved lov, er denne linje tom.
 3. Måleenheden for transaktionen og mængden er angivet i tredje linje.
 4. Hvis den lovpligtige måleenhed er "kilogram", gælder følgende påfyldningskrav, når mængder under særlige omstændigheder specificeres:
  1. Når der bruges genanvendelige containere til emballering af varer, angives vægten af ​​varerne reduceret med vægten af ​​emballagebeholderne (for eksempel i forhold til isotopcylindre, iltflasker og lignende varer).
  2. Ved brug af uadskillelige emballagematerialer eller emballagebeholdere til emballering af varer angives vægtennetto varer (inklusive nettovægt med øjeblikkelig indre emballage), for eksempel i forhold til dåse til detailsalg, narkotika og lignende varer.
  3. Hvis prisen på en vare i overensstemmelse med handelsskik bestemmes af metrisk vægt, angives den metriske vægt (for eksempel i forhold til ikke-fedtet fåruld, strimler af fåruld osv.).
  4. Hvis nettoprisen for en vare bestemmes i overensstemmelse med bruttovægten, kan bruttovægten angives (for eksempel for korn, foder og andre bulkgoder).
  5. Vægten af ​​alkoholholdige drikkevarer, drikkevarer, kosmetik i emballage til detailsalg er angivet i overensstemmelse med vægten af ​​en del af varerne i tilstanden flydende / emulsion / pasta / pulver.
 5. Hvis det er nødvendigt at importere komplet udstyr eller varer i separate partier med fuld eller delvis toldfritagelse med den faktiske import, angives den mængde, der faktisk kommer til inspektion (verifikation).
 6. For ufuldstændige varer og varer under igangværende arbejde, som har de vigtigste egenskaber ved en fuldgyldig vare eller færdigvarer, og i overensstemmelse med "System for regulering af varenavne og koder" er klassificeret som færdigvarer eller færdige varer , angives den faktiske vægt af hele varen.
 7. Måleenheden for en registreret vejafgift eller obligationsråvaretransaktion skal fuldt ud matche måleenheden for en vare, der er fastsat i de relevante vejafgiftsretningslinjer; Ved salg af affald eller biprodukter fra vejafgift i Kina, retureksport af vejafgift, er måleenheden for varerne angivet i overensstemmelse med dens tilstand under inspektion (verifikation).
 8. Måleenheden for en transaktion med hensyn til importerede eller eksporterede varer i henhold til en handelsaftale skal nøjagtigt matche måleenheden for dette produkt i oprindelsescertifikatet.
 9. Vægten af ​​varer i gasform, for hvilken den forandringsenhed, der er foreskrevet ved lov, er en kubikmeter, er angivet i volumen i form af standardbetingelser (grader Celsius og en enhed med atmosfærisk tryk).

37. PRIS PER ENHED / 单价

Dette felt angiver prisen pr. Enhed for de faktisk solgte varer, der importeres eller eksporteres under en varevare. I mangel af den faktiske transaktionspris angives enhedsværdien.

38. SAMLET PRIS / 总价

Dette felt angiver den samlede pris for det faktisk solgte produkt, der importeres eller eksporteres under en handelsvare. I mangel af den faktiske transaktionspris angives varens værdi.

39. VALUTA / 币制

Dette felt angiver navnet på valutaen og dens kode, valgt i overensstemmelse med "Tabel over valutakoder" bestemt af toldvæsenet; hvis "Tabel over valutakoder" ikke indeholder den type valuta, som transaktionen faktisk blev foretaget i, angives beløbet i den valuta, der er angivet i "Tabel over valutakoder" som et resultat af konvertering af beløbet i valutaen på den faktiske transaktion til valutakursen for udenlandsk valuta på datoen for indgivelse af erklæringen.

40. OPRINDELSESSTAT (OMRÅDE) / 原产 国 (地区)

Oprindelsesstaten (territorium) er angivet i overensstemmelse med reglerne for bestemmelse af oprindelsesstedet, der er fastsat i forordningen om Kina "På oprindelsesstedet for importerede og eksporterede varer", regulativerne for Kina-tolden "På anvendelse af standarden for væsentlig behandling i reglerne for bestemmelse af oprindelsesstedet uden præferencer "samt afdelingshandlinger fra hovedtoldvæsenet, Kina's oprindelsesmyndighed i henhold til handelsaftaler.

Hvis oprindelsesstedet for importerede eller eksporterede varer i en batch er forskelligt, angives oprindelsesstaten (territorium) særskilt. Hvis oprindelsesstaten (territoriet) for importerede eller eksporterede varer ikke kan bestemmes, skal du angive "ukendt tilstand" (国别 不详). Dette felt angiver navnet på staten (territorium) og dens kode, valgt i overensstemmelse med "Tabel over statskoder (territorier)" bestemt af toldvæsenet.

41. TILSTAND (OMRÅDE) AF SLUT FORMÅL / 最终 目的 国 (地区)

Den kendte stat (territorium) for det endelige faktiske forbrug, anvendelse eller videreforarbejdning af importerede eller eksporterede varer er angivet som staten (territorium) for det endelige bestemmelsessted.

Ved transport af varer direkte uden transit gennem en tredjestat (territorium) er den endelige bestemmelsesstat (territorium) bestemmelsesstaten (territorium); når varer transporteres under transit gennem en tredjestat (territorium), er staten (territorium) for den endelige bestemmelsesstat staten (territorium) for den sidste transportdestination.

Hvis staten (territoriet) for den endelige destination for importerede eller eksporterede varer i en batch er forskellig, angives staten (territoriet) for den endelige destination separat.

Hvis det er umuligt at bestemme staten (territoriet) for det endelige bestemmelsessted ved import eller eksport af varer, angives staten (territoriet) for den påtænkte endelige transportdestination som staten (territoriet) for den endelige destination. Dette felt angiver navnet på staten (territorium) og dens kode, valgt i overensstemmelse med "Tabel over statskoder (territorier)" bestemt af toldvæsenet.

42. BESTEMMELSE I PRC / KILDE AF VARER I PRC / 境内 目的地 / 境内 货源 地

Det kendte forbrug, brug eller bestemmelsessted for transport i Kina er angivet som destination i Kina ved import (import) af varer, især destinationen for transport er placeringen for den organisation, der er den endelige forbruger. Hvis det er vanskeligt at bestemme den organisation, der er den endelige forbruger, angives placeringen for den endelige modtager af de varer, der er kendt på tidspunktet for varens import. Produktionsstedet eller den oprindelige afsendelse af varer inden for Kina er angivet som varekilden i Kina ved eksport (eksport) af varer.

Hvis det er vanskeligt at bestemme fremstillingsstedet for eksporterede varer, angives placeringen af ​​den organisation, der er den første afsender af disse varer. Når varer flyttes mellem den særlige toldkontrolzone, et kategori B-bundet logistikcenter på den ene side og det oversøiske territorium på den anden side, angives et sted inden for Kina som en destination i Kina eller en varekilde i PRC, som svarer til placeringen af ​​den tilsvarende særlige toldkontrolzone eller kategori med obligatorisk logistikcenter V.

Dette felt angiver navnet på regionen i Kina og dets kode, valgt i overensstemmelse med "Tabel over koder for regioner i staten" bestemt af toldvæsenet. Når du indtaster information om bestemmelsesstedet i Kina, angives derudover navnet på den administrativ-territoriale enhed på amtsniveau og dens kode, valgt i overensstemmelse med "Tabel over koder for administrative territoriale enheder i Kina" . I mangel af underordnede administrative-territoriale enheder på amtsniveau eller byregion kan den administrative-territoriale enhed på byniveau angives.

43. INDSAMLING OG FRITAGELSE FRA TOLD / 征免

Dette felt angiver metoden til opkrævning eller fritagelse for told i forhold til hver varevare, der er inkluderet i toldangivelsen. Metoden for beskatning eller fritagelse for told er angivet på baggrund af "Bekræftelse af opkrævning eller fritagelse for told" udstedt af tolden eller de relevante regler i overensstemmelse med "Tabel over koder for opkrævningsmetoder eller toldfritagelse" bestemmes af toldvæsenet.

Når du udfylder toldangivelsen for varer med vejafgift, angives metoden til opkrævning eller fritagelse for told, der er fastsat i "Retningslinjer for toldafgift"; hvis "Tolling Trade Guide" giver et "garantibeløb" (保 金) eller et "garantibrev" (保函) som en metode til opkrævning eller fritagelse for told, er "fuld fritagelse" (全免) angivet.

44. BEKRÆFTELSE AF AFFILIATION / 特殊 关系 确认

I overensstemmelse med artikel 16 i "Reglerne for toldvæsenet i Kina om vurdering af den fulde toldværdi for eksport og import af varer" (i det følgende - værdiansættelsesreglerne) bekræftelse af tilstedeværelsen eller fraværet af særlige forhold (tilknytning) mellem køberen og sælgeren under import (import) eller eksport (eksport) er angivet ... I nærværelse af en af ​​følgende omstændigheder opstår der et særligt forhold mellem køber og sælger, i forbindelse med hvilket det er nødvendigt at angive "JA" (是); ellers er "NEJ" (否) angivet:

 1. sælgeren og køberen er medlemmer af samme familie
 2. sælgeren og køberen er gensidigt ledende medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer (bestyrelsesmedlemmer) i kommercielle aktiviteter;
 3. en af ​​parterne er direkte eller indirekte under den anden parts kontrol
 4. sælgeren og køberen er sammen direkte eller indirekte under kontrol af en tredjepart;
 5. sælgeren og køberen i fællesskab direkte eller indirekte kontrollerer en tredjepart
 6. en af ​​parterne direkte eller indirekte ejer, kontrollerer eller ejer mindst 5% (inklusive) af de frie floataktier med stemmeret eller interesser i den anden part;
 7. en af ​​parterne er en ansat medarbejder, topledelse eller direktør (bestyrelsesmedlem) for den anden part;
 8. sælgeren og køberen er deltagere i det samme partnerskab.

Eksistensen af ​​et forhold mellem en sælger og en køber i en forretning, hvor en af ​​parterne er eksklusiv repræsentant, eksklusiv distributør eller eksklusiv køber af den anden part, kan også anerkendes som et særligt forhold, forudsat at den foregående del er konsistent.

Ved eksport (eksport) af varer udfyldes dette felt ikke. For betalingshandel og handel under obligationskontrol (undtagen salg af varer under obligationskontrol i Kina) udfyldes dette felt ikke.

45. BEKRÆFTELSE AF PRISINFLYDELSE / 价格 影响 确认

I overensstemmelse med artikel 17 i værdiansættelsesreglerne angives det, om betaleren af ​​told (skatteyder) har bekræftelse på, at tilstedeværelsen af ​​særlige forhold (tilknytning) ikke påvirker prisen på importerede varer. Hvis betaleren af ​​tolden kan bekræfte, at prisen på varer under transaktionen er sammenlignelig med en hvilken som helst af nedenstående pristyper for en transaktion foretaget på samme tid eller en sammenlignelig periode, anses særlige forhold ikke for at påvirke prisen på varer under transaktionen på grund af, end det er nødvendigt at angive "NEJ" (否); ellers er "JA" (是) angivet:

 1. transaktionsprisen for identiske eller lignende importerede varer solgt til køberen i Kina i mangel af særlige forhold
 2. samlede toldværdi identiske eller lignende importerede varer bestemt i overensstemmelse med artikel 23 i værdiansættelsesreglerne
 3. den samlede toldværdi af identiske eller lignende importerede varer, bestemt i overensstemmelse med artikel 25 i værdiansættelsesreglerne.

Ved eksport (eksport) af varer udfyldes dette felt ikke. For betalingshandel og handel under obligationskontrol (undtagen salg af varer under obligationskontrol i Kina) udfyldes dette felt ikke.

46. ​​BEKRÆFTELSE AF BETALING AF LICENSER / 支付 特许 权 使用 费 确认

I overensstemmelse med artikel 11 og 13 i værdiansættelsesreglerne angives tilstedeværelsen eller fraværet af direkte eller indirekte betaling af køberen af ​​licensafgifter ved import (import) af varer til sælgeren eller den relevante part samt inkluderingen af ​​disse gebyrer i størrelsen af ​​den faktisk betalte eller betalbare pris på importerede varer.

Hvis køberen har en forpligtelse til direkte eller indirekte at betale sælgeren eller den relevante person licensgebyrerne, der ikke er inkluderet i beløbet for den faktisk betalte eller betalbare pris for de importerede varer og overholder artikel 13 i værdiansættelsesreglerne, i felt "bekræftelse af betaling af royalties" er angivet "JA" (是).

Hvis køberen har en forpligtelse direkte eller indirekte til at betale sælgeren eller den relevante person royalty, der ikke er inkluderet i størrelsen af ​​den faktisk betalte eller betalbare pris på importerede varer, men toldbetaler kan ikke bekræfte overholdelse af artikel 13 af værdiansættelsesreglerne, i feltet “bekræftelse af betalingsroyalties” er angivet med “JA” (是).

Hvis køberen direkte eller indirekte er forpligtet til at betale sælgeren eller den relevante person licensafgifter, der ikke er inkluderet i beløbet for den faktisk betalte eller betalbare pris på importerede varer, men samtidig betaler af told, på grundlag af artikel 13 i værdiansættelsesreglerne kan bekræfte, at der ikke er nogen forbindelse mellem licenserne, der skal fradrages, og importerede varer, i feltet "bekræftelse på betaling af royalties" angiver "NEJ" (否).

Hvis køberen ikke har en forpligtelse til at betale licensafgifter direkte eller indirekte til sælgeren eller den relevante person, eller hvis licensafgifterne er inkluderet i det beløb, der faktisk er betalt eller skal betales for de importerede varer, “NEJ” (否) er angivet i feltet "bekræftelse af betaling af licensgebyrer".

Ved eksport (eksport) af varer udfyldes dette felt ikke. For betalingshandel og handel under obligationskontrol (undtagen salg af varer under obligationskontrol i Kina) udfyldes dette felt ikke.

47. Uafhængig erklæring og betaling / 自 报 自 缴

Ved indgivelse af toldangivelser fra eksportimportvirksomheder og -organisationer, der bruger systemet med selvangivelse og selvbetaling af told, skal du angive "JA" (是); ellers er “NO” (否) angivet.

48. ORGANISATION-ERKLÆRING / 申报 单位

Ved selvangivelse angives eksport-importvirksomhedens navn og kode; Når der afgives en erklæring på vegne af ansøgeren, angives navn og kode på den erklærende virksomhed. En 18-cifret samlet kodeks for offentlig kreditværdighed for en juridisk enhed eller anden organisation er angivet som en kode.

Efterhånden som den person, der udfylder deklarationen (, 人员), angives navn og efternavn, kode og telefonnummer for den medarbejder, der er registreret i toldvæsenet, og klæberorganisationens segl anbringes.

49. NOTER OG TOLDTÆTNING / 海关 批注 及 签章

Udfyldes af toldmyndighederne under behandling af angivelsen.

 

Kommentarer (0)

0-vurdering fra 5 baseret på 0-stemmer
Ingen poster

Skriv noget nyttigt eller bedøm bare

 1. Gæst.
Bedøm materialet:
Vedhæftede filer (0 / 3)
Del din placering
Regeringen vil overveje ændringer i skatteloven, som vil give mulighed for i 20 år at helt fritage for næsten flere typer af skatter virksomheder, der ønsker at starte en virksomhed på Kuriløerne.
00:04 27-11-2021 Flere detaljer ...
Rusland og Ungarn vil underskrive en aftale om oprettelse af et joint venture inden for jernbanetransport, sagde den ungarske udenrigsminister Peter Siyarto til journalister.
23:49 26-11-2021 Flere detaljer ...
I henhold til den godkendte transportstrategi bør rejsetiden mellem to større byer ikke overstige 12 timer.
23:18 26-11-2021 Flere detaljer ...
I løbet af dagen udstedte embedsmænd ved toldposten i Kaliningrad Regional Customs 351 køretøjer.
18:20 26-11-2021 Flere detaljer ...