menu
 • GRATIS HELT SKIP [... navngivet port for forsendelse]
 • GRATIS skibets langside [... navngivet afskibningshavn]
Dette udtryk skal bruges kun til søs eller transport ad indre vandveje.

FAS-Inkoterms-2010-VINCULUM-Told godkendelse af Vladivostok-GK-IMPORT40Fabrik eller lager af producent eller sælgerLevering fra fabrik eller lager til afgangsterminalenPlacering af varer ved fragtterminalenVarernes placering om bordStatsgrænseSøtransport til afgangshavnenIndkvartering i det midlertidige lager i ankomsthavnen (losning)Levering af varer klar til losning fra et køretøjModtagers lagerKøberens udgifter og ansvarsområde kl FASOmrådets omkostninger og sælgers ansvar kl FASØjeblikket med overgang af risici, når FAS!

"Gratis ved siden af ​​skibet betyder ", at sælgeren anses for at have opfyldt sin forpligtelse til at levere, når varer placeret langs den side af skibet, der er udpeget af køberen (dvs. på kajen eller prammen, der er specificeret i kontrakten) i den aftalte forsendelseshavn.  risiko tab eller skade på varerne passerer, når varerne er placeret langs skibets side, og fra det øjeblik bærer køberen alle omkostninger. 

Parterne opfordres til at mest præcist bestemme det punkt lastning til den navngivne afskibningshavnen, da de omkostninger og risici op til dette punkt er sælgeren, og sådanne omkostninger og udgifter i forbindelse med behandling kan variere alt efter den praksis af havnen.

Leveringsbetingelser gælder for gods, der transporteres i bulk og i containere. Dette kan være kul, byggematerialer, malm, korn, korn osv. Når man lægger varer i containere, er det typisk for sælgeren at aflevere varerne til transportøren i terminalen og ikke ved at placere dem langs siden af ​​skibet. I sådanne situationer tilrådes det at bruge udtrykket  FCA.

FAS kræver, at sælgeren rydder varerne til eksport.

For levering på betingelser FAS sælgeren har en mere fordelagtig position - der er minimale risici og forpligtelser ved det.

Find ud af, hvad du skal gøre, når du vælger FAS Luk handlingsliste, når FAS
 • for at afklare pakkernes parametre og egenskaber (inklusive mærkning) i detaljer er dette nødvendigt for den efterfølgende toldklarering af varer;
 • koordinerer klart med sælgeren overførselsstedet til en bestemt mole i en bestemt havn;
 • chartrer et skib og underretter sælgeren, hvilket skib der skal leveres til brættet fragt.
 • Vi koordinerer om nødvendigt forsikringsselskabers forsikringsbetingelser.
 • betaler told for import af varer;
 • udføre toldklarering af varer;

Naturligvis er denne liste ikke komplet og afhænger af den konkrete sag, men under disse betingelser kan leverancer af køberens logistik vise sig at være meget tyngde og give yderligere fortjeneste ved hjælp af intermodal transport.

 

 

1 Generelle forpligtelser for sælger og køber på betingelser FAS

A.1.Sælgeren er forpligtet i henhold til salgskontrakten til at give køberen varen, den kommercielle konto -fakturasamt ethvert andet bevis på, at varerne overholdes med betingelserne i salgskontrakten, som kan kræves i henhold til kontraktbetingelserne.
Ethvert dokument, der er nævnt i stk A1-A10 kan erstattes af en tilsvarende elektronisk post eller procedure, hvis aftalt mellem parterne eller er fælles.
V.1. Køberen skal betale prisen for varen, som er fastsat i købsaftalen.
Ethvert dokument, der er nævnt i stk B1-B10 kan være en tilsvarende elektronisk post eller anden procedure, hvis det er aftalt mellem parterne eller er fælles.

2.Licenser, tilladelser, sikkerhedskontrol og andre formaliteter under betingelserne FAS

A.2.Hvis det er nødvendigt, skal sælger for egen regning og risiko, for at opnå en eksportlicens eller anden officiel tilladelse og udføre alle toldformaliteter er nødvendige for eksport af varer.
V.2.Hvis det kræves, skal køber indhente egen regning og risiko importlicens eller anden officiel tilladelse og udføre alle toldformaliteter ved import af varer og transport gennem et land.

3 Transport- og forsikringsaftaler på betingelser FAS

A.3.a) Kontrakt om befordring
Sælgeren ingen pligt til køber i henhold til befordringskontrakten. Men på anmodning af køberen, eller hvis det er handelspraksis og køberen ikke giver rettidige instrukser om det modsatte, kan sælger være på bekostning og risiko for kundens kontrakt til transport på sædvanlige vilkår. I alle tilfælde kan sælger nægte at indgå en kontrakt om befordring, straks ved meddelelse til køber.
b) forsikringsaftale
Sælgeren ingen pligt til køber i henhold til en forsikringsaftale. Dog skal sælger give køberen, på hans anmodning, på hans regning og risiko (hvis nogen omkostninger), de nødvendige oplysninger til køberen af ​​forsikring.
V.3.a) Kontrakt om befordring
Køber skal for egen regning for transport af varerne fra den angivne afskibningshavn, undtagen i tilfælde, hvor fragtaftalen er sælgeren, som beskrevet i afsnit A3 a);
b) forsikringsaftale
Køberen har ingen forpligtelse til sælgeren at indgå en forsikringsaftale.

4 Levering og accept af varer på betingelser FAS

A.4.Sælgeren skal levere varen enten ved at placere ved siden af ​​fartøjet udpeget af køberen på tidspunktet for lastningen, om nogen, angivet af køber på den angivne afskibningshavn, eller ved at sikre leveringen af ​​sådanne leverancer. I denne og i et andet tilfælde skal sælgeren levere varen på den dato eller inden for den aftalte periode, i overensstemmelse med sædvane i havnen.
Hvis en bestemt lastestedet ikke er angivet af køber, kan sælger vælge den navngivne afskibningshavn og punktet, der bedst passer til hans formål. Ved kørsel på parterne om, at leveringen vil finde sted inden for en vis periode, er køber berettiget til at vælge en dato inden for denne periode.
V.4.Køberen skal tage levering af varerne, så snart de er blevet leveret i overensstemmelse med stk A4.

5 Risikooverførsel under betingelser FAS

A.5.Sælger skal bære alle tab eller beskadigelse af varerne, indtil den bliver leveret i overensstemmelse med stk A4, med undtagelse af risikoen for tab eller skade under de omstændigheder, der er nævnt i stk B5.
V.5.Køber bærer enhver risiko for tab eller skade, der kan opstå fra det øjeblik af levering i overensstemmelse med stk A4.
hvis:
a) køberen ikke give meddelelse i henhold til stk B7 eller
b) fartøjet er udpeget af køberen undlader at ankomme til tiden, eller ikke modtage varerne, eller lukke ned, før du lægger tid, der er blevet rapporteret i overensstemmelse med stk B7;
Køber bærer enhver risiko for tab eller beskadigelse af varerne fra den aftalte dato eller datoen for udløbet af den aftalte periode, forudsat at varerne udtrykkeligt blev individualiseret som en vare, der er genstand for kontrakten.

6 Fordeling af udgifter under betingelser FAS

A.6.Sælgeren skal betale:
 • alle udgifter i forbindelse med varerne indtil deres levering i overensstemmelse med afsnit A4;
 • om nødvendigt omkostningerne ved toldformaliteter, der skal betales ved eksport af varer samt eventuelle told, skatter og andre udgifter betalt ved eksport.
V.6.Køberen skal betale:
 • alle udgifter i forbindelse med varerne fra det tidspunkt, hvor de leveres, jf. afsnit A4, med undtagelse, om nødvendigt, omkostningerne ved udførelse af toldformaliteter ved udførsel af varer samt alle skatter, afgifter og gebyrer, der skal betales ved eksport af varer, jf. stk. A6 b);
 • alle yderligere omkostninger, der er afholdt som følge af:
 • manglende køberens meddelelse i henhold til punkt B7, eller at det skib, der er udpeget af køberen, ikke ankom til tiden eller ikke var i stand til at acceptere varerne eller stoppede med at acceptere varerne inden den tid, der er specificeret i afsnit B7, forudsat at varerne var tydeligt individualiserede som varer, der er genstand for kontrakten.
 • om nødvendigt alle udgifter i forbindelse med betaling af skatter, afgifter og andre officielle gebyrer samt gennemførelsen af ​​toldformaliteter, der skal betales ved import af varer, og omkostningerne ved dens transport gennem ethvert land.

7. Meddelelse til køber og sælger under betingelser FAS

A.7.Sælger skal på bekostning og risiko for køberen, eller at give ham tilstrækkeligt varsel, at varerne er blevet leveret i overensstemmelse med stk A4, eller at fartøjet ikke accepterer varerne inden for den aftalte periode.
V.7.Køber skal redegøre til sælgeren grund meddelelse om navnet på fartøjet, lastning punkt og om nødvendigt, af den valgte leveringsdato inden for den aftalte periode.

8 Dokumenteret leveringsbevis under betingelser FAS

A.8.Sælgeren skal for egen regning give køberen den sædvanlige bevis for, at varerne er leveret i overensstemmelse med stk A4.
Hvis et sådant bevis er ikke et transportdokument, skal sælger gøre købers anmodning, for egen regning, risiko og hjælpe ham med at få et transportdokument.
V.8.Køber skal acceptere dokumentation for levering leveres som den i stk A8.

9. Kontrol, emballering, mærkning og inspektion af varer under betingelser FAS

A.9.Sælgeren skal betale alle omkostninger forbundet med kontrol (kontrol kvalitet, måle, veje, tælle), som er nødvendige for levering af varer i overensstemmelse med stk A4 samt omkostningerne til kontrol af varer inden forsendelse, som er foreskrevet af myndighederne i eksportlandet.
Sælgeren er forpligtet til at sikre emballagen af ​​varerne for egen regning, medmindre det er sædvanligt i den givne handelssektor at sende de varer, der er specificeret i kontrakten, uden emballering. Sælgeren kan pakke varerne på en sådan måde, som det er nødvendigt for deres transport, medmindre køberen underretter sælgeren om specifikke emballagekrav inden kontrakten indgås. mærkning emballerede varer skal håndteres korrekt.
V.9.Køberen skal betale omkostningerne for obligatorisk inspektion af varer før afsendelse, undtagen når en sådan inspektion udføres efter ordre fra myndighederne i eksportlandet.

10 Hjælp til at indhente information og relaterede omkostninger på betingelserne FAS

A.10.Om nødvendigt, er sælger forpligtet til at give køberen eller til at hjælpe ham med at få, på anmodning af køberen, på hans regning og risiko, dokumenter og oplysninger, herunder vigtige sikkerhedsoplysninger, som kan kræve køber til varerne import og / eller transportere det til den endelige destination.
Sælgeren er forpligtet til at kompensere køberen for alle omkostninger og gebyrer afholdt af køberen i at opnå eller yde bistand i at få dokumenter og oplysninger som omhandlet i stk B10.
V.10.Køberen skal underrette sælger rettidigt kravene med hensyn til oplysninger om sikkerhed, så sælger kunne handle i overensstemmelse med stk A10.
Køber skal godtgøre sælger afholdt af ham omkostninger og afgifter for at yde eller rendering bistand til fremskaffelse af dokumenter og oplysninger som omhandlet i stk A10.
Hvis det er nødvendigt, er køber forpligtet til at give sælgeren eller lette i sælgeren modtage, efter anmodning fra sælgeren, på hans regning og risiko, dokumenter og oplysninger, herunder vigtige sikkerhedsoplysninger, som kan kræve, at sælgeren transport, eksport af varer og for deres transport gennem nogen land.

Kommentarer (0)

0-vurdering fra 5 baseret på 0-stemmer
Ingen poster

Skriv noget nyttigt eller bedøm bare

 1. Gæst.
Bedøm materialet:
Vedhæftede filer (0 / 3)
Del din placering
Regeringen vil overveje ændringer i skatteloven, som vil give mulighed for i 20 år at helt fritage for næsten flere typer af skatter virksomheder, der ønsker at starte en virksomhed på Kuriløerne.
00:04 27-11-2021 Flere detaljer ...
Rusland og Ungarn vil underskrive en aftale om oprettelse af et joint venture inden for jernbanetransport, sagde den ungarske udenrigsminister Peter Siyarto til journalister.
23:49 26-11-2021 Flere detaljer ...
I henhold til den godkendte transportstrategi bør rejsetiden mellem to større byer ikke overstige 12 timer.
23:18 26-11-2021 Flere detaljer ...
I løbet af dagen udstedte embedsmænd ved toldposten i Kaliningrad Regional Customs 351 køretøjer.
18:20 26-11-2021 Flere detaljer ...